Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 124
 İndirme 55
Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'deki Belediye Hizmetlerine Bakışı
2019
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

2011 yılında Suriye’de başlayan karışıklığın kısa sürede iç savaşa dönüşmesi nedeniyle Suriye vatandaşlarının büyük bir kısmı ülkelerinden göç etmek zorunda kalmışlardır. Suriye ile 911 kilometre sınırı olan Türkiye, bu göçlerden en fazla etkilenen ülke olmuştur. Türkiye, Suriyeli sığınmacılar için uygulamış olduğu açık kapı uygulaması ile, ülkesindeki iç savaştan kaçan Suriyeli sığınmacıları, geçici koruma statüsünde kabul ederek, sığınmacıların tüm ihtiyaçlarını karşılama çabasına girmiştir. Suriye'de yaşanan iç savaştan sonra, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı 3.5 milyona ulaşmıştır. Bu yoğun göçler, Türkiye’de başta kenler olmak üzere önemli etkiler bırakmıştır. Türkiye'ye Suriye göçlerinden sonra Türkiye'nin hemen hemen tüm kentlerine göç eden suriyeli sığınacıların olduğu, göçlerden sonra bazı kentlerde ise suriyelilerin nüfus olarak Türk vatandaşlarından daha fazla oldukları da görülmüştür. Suriyeli sığınmacıların katılımı ile yapılan bu çalışmada elde edilecek veriler doğrultusunda Türkiye'de sunulan belediye hizmetleri ile Suriye'de sunulan belediye hizmetlerinin karşılaştırılması sağlanarak, belediyelerin vatandaşlara sundukları hizmet kalitesinin tarafsız bir bakış açısı ile incelenmesi mümkün olacaktır. Suriyeli sığınacıların yoğun olarak göç ettikleri Gaziantep kentinde sunulan belediye hizmetleri nasıl gördükleri incelenerek ve Türkiye’de sunulan belediye hizmetlerinin eksik kalan ve aksayan yönleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'deki Belediye Hizmetlerine Bakışı
2019
Yazar:  
Özet:

As the confusion in Syria began in 2011, the majority of the Syrian citizens have been forced to migrate from their countries. Turkey, which has a 911 kilometers border with Syria, has been the country most affected by these migrations. Turkey, with the open door application that it has applied for Syrian refugees, has entered an effort to meet all the needs of refugees by accepting Syrian refugees who have escaped from the Civil War in its country in the status of temporary protection. After the Civil War in Syria, the number of Syrian refugees in Turkey has reached 3.5 million. These intense immigrations have left significant impacts in Turkey primarily. After the Syrian migrations to Turkey, there have been Syrian refugees who migrated to almost all the cities of Turkey, and in some cities after the migrations, the Syrian population is more than Turkish citizens. According to the data that will be obtained in this study with the participation of Syrian refugees, by comparing the municipal services offered in Turkey with the municipal services offered in Syria, it will be possible to examine the quality of the services that the municipalities provide to citizens with a neutral perspective. By examining how they see the municipal services offered in the city of Gaziantep where Syrian refugees migrated intensely, we will try to identify the missing and disadvantaged aspects of the municipal services offered in Turkey.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.460
Atıf : 2.707
2023 Impact/Etki : 0.028
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)