Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 11
 Görüntüleme 93
 İndirme 28
SURİYELİ KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE DENEYİMLERİ (İSTANBUL-SULTANBEYLİ ÖRNEĞİ)
2019
Dergi:  
Turkish Studies Social Sciences
Yazar:  
Özet:

Mülteciler ulusal ve yerel işgücü piyasalarında dezavantajlı bir konuma sahiptir. Beşeri sermaye eksiklikleri, kimlik belgelerinin tanınmaması, yetersiz dil becerileri, etnik ve ırk ayrımcılığına dair durumlara ek olarak emek piyasasındaki kültürel uygulamalar da mültecileri emek hiyerarşisi içinde en alt basamağa yerleştirmektedir. Öte yandan istihdam vasıtasıyla göçmen birey; yeni sosyal ağlar geliştirmekte, dil öğrenme umutları artmakta ve ekonomik bağımsızlığını yeniden kazanmak için fırsatlar yakalamaktadır. İstihdam vasıtasıyla göçmen grupların yapısal entegrasyonunu sağlamak yaşanabilecek toplumsal kırılmaları ve çatışmaları önleyebilmektedir. Bu nedenle göçmen gruplara yönelik olarak alıcı ülkenin işgücü piyasalarını düzenlemesi gerekir. Bu çalışma Suriyeli kadınların istihdam alanlarının ve koşullarının belirlenmesini, işgücü piyasa deneyimlerinden yola çıkarak karşılaşmış oldukları sorunların tespit edilmesini ve yapısal entegrasyonları açısından istihdamın belirleyici bir unsur olup olmadığının saptanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul Sultanbeyli ilçesinde 22 Suriyeli kadın ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler kodlama birimlerine ayrıldıktan sonra temalar altında yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda mülteci kadın emeğinin, emek hiyerarşisi içinde en alt basamakta yer almakta olduğu ve emeğin bölünme biçiminin değiştiği yönünde bulgular tespit edilmiştir. Buna karşın işgücü piyasasında yer alan kadınların diğerlerine göre dil becerileri gelişmekte, sosyal ağları genişlemekte, rol artışı meydana gelmekte ve ekonomik bağımsızlık kazanabilmektedir. Bu bağlamda istihdam vasıtasıyla yapısal entegrasyonun dezavantajlı bir grup olarak mülteci kadınlar için anlamlı olduğu gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler:

SURİYELİ KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE DENEYİMLERİ (İSTANBUL-SULTANBEYLİ ÖRNEĞİ)
2019
Yazar:  
Özet:

Refugees have a disadvantaged position in national and local labour markets. In addition to the lack of human capital, the lack of recognition of identity documents, the lack of language skills, ethnic and racial discrimination, cultural practices in the labour market also put refugees at the lowest level in the labour hierarchy. On the other hand, through employment, the immigrant individual develops new social networks, increases his hopes for language learning and captures opportunities to regain his economic independence. Through employment, the structural integration of immigrant groups can prevent social breakdowns and conflicts that can occur. Therefore, it is necessary to regulate the labour markets of the recipient country toward immigrant groups. This study aims to identify the areas and conditions of employment of Syrian women, to identify the problems they encounter based on labour market experiences and to determine whether employment is a determining element in terms of their structural integration. In accordance with this goal, 22 Syrian women have been held in the Sultanbeyli district of Istanbul. The obtained data is interpreted under the themes after being divided into the coding units. The study found the findings that the refugee women’s labour is at the lowest level in the working hierarchy and the form of division of labour has changed. Nevertheless, women in the labour market, compared to others, develop their language skills, expand their social networks, increase their roles and gain economic independence. In this context, it is observed that structural integration through employment is meaningful for women refugees as a disadvantaged group.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Turkish Studies Social Sciences

Alan :   Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 677
Atıf : 988
2023 Impact/Etki : 0.101
Turkish Studies Social Sciences