Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 130
 Görüntüleme 330
 İndirme 72
 Sesli Dinleme 2
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2016
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

Bu makale Türkiye’de, Suriyeli çocukların eğitimi ile ilgili kamu politikaları inşa sürecindeki sorunları ve çözüm önerilerini merkeze alan bir araştırma projesinin verileri üzerine inşa edilmiştir. Makalenin ilgili literatür ve yürütülmüş olan proje bulgularından hareketle Türkiye’de Suriyeli mülteci çocukların eğitimi ile ilgili temel sorun alanları ortaya konmuş ve çözüme yönelik öneriler sıralanmıştır. Bu önerilerin günümüzün değişen ihtiyaçlarına yönelik olarak Türkiye’nin eğitim politikası açısından dikkate alınması, gün geçtikçe karmaşıklaşan göç hareketleri karşısında devletin gereken kamu politikalarını oluşturabilmesi açısından da önemlidir. Çalışmanın temel iddiası eğitimin yurttaşa yönelik bir kamu hizmeti olmasının ötesinde bir “hak” olarak ele alınması gerektiğidir. Türkiye'nin gelecekteki toplumsal huzur ve refahı üzerinde önemli etkileri olacak Suriyeli mülteci çocuklara yönelik eğitim politikalarının inşasında, sorun odaklı, kısa vadeli bakış açısının ötesinde kişileri (mülteci/göçmen çocukları) odağına alan bir bakış açısı hâkim olmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

Education Of Syrian Children In Turkey: Problems and Suggestions
2016
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

This article is based on the data of a research project focusing on the problems and suggestions for the ongoing structuring of public policies in particular for the education of Syrian children in Turkey. The article reveals the main problematic areas and enlists recommendations regarding the education of Syrian children in the light of findings gathered through the literature review and project. These recommendations considering the changing nature and role of Turkish education policies are vital in the making of public policies in regard of ever increasing and complex migration movements. Main argument of the study is the necessity to consider education as a right beyond a public service offered to citizens.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Asos Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 5.146
Atıf : 10.122
2023 Impact/Etki : 0.075
Asos Journal