Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 91
 İndirme 37
İLKÖĞRETİM II. KADEME TÜRKÇE DERSİNDE ZARF (BELİRTEÇ) KONUSUNUN DRAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK ÖĞRETİMİ
2010
Dergi:  
Milli Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Öğretim yöntemleri arasında önemli bir yere sahip olan drama yönteminin öğretim sürecini nasıl etkilediği konusunda sürekli araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, ilköğretim okullarında Türkçe dil bilgisi konuları arasında yer alan zarfın öğretilmesinde, bu yöntemin, öğrenci başarısı üzerindeetkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma yöntemi olarak yarı deneyseldesen kullanıldığından evren ve örneklem seçimine gidilmemiş, bunun yerineçalışma grubu alınmış ve bu grupların eşitliği üzerinde durulmuştur.Hazırlanan ve geliştirilen başarı testi, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilere önce ön test, ardından son test, daha sonra ise kalıcılık testi ola rak uygulanmıştır. Sonuç olarak, drama yöntemine dayalı olarak, öğretim yapılan deneygrubunun başarı ortalaması ve kalıcılık puanlarıyla, düz anlatım yöntemiyleöğretim yapılan kontrol grubunun başarı ortalaması ve kalıcılık puanlan arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Milli Eğitim Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.399
Atıf : 10.887
2023 Impact/Etki : 0.599
Milli Eğitim Dergisi