Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 76
 İndirme 49
KORUYUCU AİLE DERNEKLERİNE ÜYE OLAN KORUYUCU AİLELERİN BU MODELE İLİŞKİN DENEYİM VE DEĞERLENDİRMELER
2019
Dergi:  
Toplum ve Sosyal Hizmet
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, koruyucu ailelerin koruyucu aile sistemi ve sürecine ilişkin değerlendirmelerinden yola çıkarak bu modelde yaşanan sorunları ve sürecin tüm yönlerini koruyucu aile sistemi içerisindeki unsurları göz önünde bulundurarak anlamaktır. Bu bilgiler ışığında koruyucu aile modelinin geliştirilmesi için sosyal politika ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Niteliksel araştırma modeliyle tasarlanan araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla Denizli ve İstanbul Koruyucu Aile Derneklerine bağlı 26 koruyucu ebeveyn ile görüşmeler yapılmıştır. Denizli Koruyucu Aile Derneğine üye olan 13 koruyucu ebeveyn, İstanbul Koruyucu Aile Derneğine üye olan 13 koruyucu ebeveyn ile yapılan görüşmeler kuramsal bilgiler temelinde analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları koruyucu aile olma motivasyonu, bilgilendirme ve eğitim, uyum süreci, biyolojik aile ve koruyucu ailelerin sisteme ve sürece ilişkin genel değerlendirmeleri temaları altında yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Protecting Families Members of Protecting Families Experience and Evaluation of this Model
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this research is to understand the problems experienced in the foster care system and all aspects of the process from the perspectives of the foster families and their evaluations of the system and the process. In the light of this information, suggestions are made for the development of social policy and social services in order to develop the foster care model. Designed as a qualitative research model, the study is based on the data collected via semi-structured in-depth interviews conducted with 26 foster parents who are members of Denizli and Istanbul Foster Family Associations (13 foster parents from each organization). The data was analyzed and interpreted on the basis of theoretical knowledge. Research results had been analyzed under the main themes of; foster family's motivation, information and education, adaptation process, biological family and foster families' overall assessment about system and process.

Anahtar Kelimeler:

Experiences and Evaluations Of Foster Families, Who Are Members Of Foster Family Associations, On This Model
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this research is to understand the problems experienced in the foster care system and all aspects of the process from the perspectives of the foster families and their evaluations of the system and the process. In the light of this information, suggestions are made for the development of social policy and social services in order to develop the foster care model. Designed as a qualitative research model, the study is based on the data collected via semi-structured in-depth interviews conducted with 26 foster parents who are members of Denizli and İstanbul Foster Family Associations (13 foster parents from each organization). The data was analysed and interpreted on the basis of theoretical knowledge. Research result had been analysed under the main themes of; foster family’s motivation, information and education, adaptation process, biological family and foster families’ overall assessment about system and process. 

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Toplum ve Sosyal Hizmet

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 742
Atıf : 6.131
2023 Impact/Etki : 0.434
Toplum ve Sosyal Hizmet