Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 76
 İndirme 37
YAŞLANMANIN EMEK PİYASALARINA ETKİSİ: G8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
2017
Dergi:  
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Fizyolojik bir durum göstergesi olan yaşlanma ve yaşlanan nüfus; sağlık alanında gerçekleşen teknolojik gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Ortalama yaşam sürelerinin artış göstermesi toplumların refah düzeylerini göstermekle birlikte, üretici durumda bulunan işgücünün de yaşlanmasını ifade etmektedir. Sağlık alanında meydana gelen gelişmelerin ortalama yaşam sürelerini sürekli arttırması sadece gelişmiş ülkeler için değil gelişmekte olan ülkeler için de önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı ülkelerin değişen demografilerinin emek piyasalarına etkilerini analiz etmektir. Bu amaçla G8 ülkeleri olan; Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, ABD, Kanada, İtalya, Japonya, Rusya ile birlikte Dünyadaki genel görünüm karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma OECD, Birleşmiş Milletler ve ILO verileri ve nüfus projeksiyonları çerçevesinde analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda: Rusya ve ABD’nin Dünya ortalamasınayakın G8 ülkeleri olduğu görülmekle birlikte; işgücünün tüm ülkelerde daraldığı ve üretici durumda bulunan nüfusun azaldığı görülmüştür. Yaşlanma ile mücadelede hayat boyu öğrenme, aktif yaşlanma gibi programların yanı sıra kontrollü göçmen politikaları uygulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:

effect of aging on labor markets g8 countries sample
2017
Yazar:  
Özet:

a physiological situation indicator, ageing and ageing population is directly associated with technological developments in the health field, showing the welfare levels of societies that show the increase of average life times, the labor in the manufacturer also refers to aging in the field of health, constantly increasing the average life times, not only for developed countries, but also for developing controlled countries, the aim of this study is to analyze the effects of changing demographics in labor markets of countries, for this purpose, taking g8 countries in germany fransa combined kingdom abd kanada pushalya japan to the russian and in the context of ageing of the population in the world, as well as the development of immigrants, and the population in the study has been compared to the study, as a result of ageing of ageing of ageing in the study, and the development of ageing of the study, and the population, as in the study, and the study, as well as a result of immigrants in the development of ageing of ageing of ageing of the general development of the study, and the development of ageing of the population, and the study, and the development of the study, and the general development of the development of the development of the

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 252
Atıf : 1.304
2023 Impact/Etki : 0.304
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi