Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 14
 Görüntüleme 85
 İndirme 27
Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre Meta Analizi
2016
Dergi:  
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu meta analiz çalışmasının temel amacı mesleki olgunluk düzeyinin cinsiyet değişkeni açısından etki büyüklüğünü tespit etmektir. Standartlaştırılmış ortalamalar arası etki büyüklüğü analiz yöntemini kullanarak öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin cinsiyetlerine göre etki büyüklüğü belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca moderatör olabilecek değişkenler incelenmiştir. Bu amaçla yapılan alanyazın taramasında konu ile ilgili doktora tezi, yüksek lisans tezi ve makale türünde 53 araştırmanın yapıldığı belirlenmiştir. Bu araştırmalarda öğrencilerin cinsiyetine ilişkin ve kodlama protokolüne uygun verileri içeren 23 çalışma araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 5034 kız ve 5880 erkek olmak üzere 10914 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucuna göre, rastgele etkiler modelinde birleştirme işlemi sonucu kız öğrenciler lehine 0,28’lik pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etki büyüklüğü bulunmuştur. Moderatör olarak okul türü ve yayın türü analize alınmıştır. Yayın türü analizinde cinsiyetin ortalama etki büyüklüğünü değiştirmediği, okul türünün ise ortalama etki büyüklüğünü değiştirdiği bulunmuştur. Araştırma sonucunda mesleki olgunluk düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ve farklılığın kızlar lehine olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   İlahiyat

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 300
Atıf : 4
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi