Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 15
 Görüntüleme 353
 İndirme 64
 Sesli Dinleme 1
EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
2016
Dergi:  
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Ekonomik konjonktürdeki olumsuzluklara karşı oldukça duyarlı olan sektörlerden bir tanesi de turizmdir. Lüks, konfor, boş zamanı değerlendirme ve kültür gibi zorunlu olmayan ihtiyaçların karşılandığı turizm sektöründe ekonomik kriz dönemleri, lüks tüketimden uzak durma şeklinde ortaya çıkan sosyolojik eğilim nedeniyle, seyahati vazgeçilebilir bir ihtiyaç haline dönüştürebilmektedir. Bu çalışmada içerik analizi yöntemi ve doküman incelemesi kapsamında,1990 yılı sonrası Türkiye’de ortaya çıkan ulusal ve küresel düzeydeki ekonomik krizlerin turizm sektörüne olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ekonomik krizler (1994 Ekonomik Krizi, Kasım 2000 Ekonomik Krizi, Şubat 2001 Krizi, 2008 Ekonomik Krizi) sonrasında gelir, turist, tesis, oda ve yatak sayısının Türkiye turizmi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirilmektedir. Çalışmanın gelecekte Türkiye’de ortaya çıkabilecek olası ekonomik krizlerde turizm sektörü için bir yol gösterici olması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Ekonomik kriz, turizm sektörü, içerik analizi, Türkiye.

Anahtar Kelimeler:

The impact of economic crises on the tourism sector
2016
Yazar:  
Özet:

One of the sectors that are very sensitive to the negative economic circumstances is tourism. In the tourism sector, where unnecessary needs such as luxury, comfort, free time assessment and culture are met, economic crisis periods, due to the social tendency emerging in the form of a distance from luxury consumption, can turn the journey into an indispensable need. This study, within the framework of the content analysis method and document review, aims to identify the effects of national and global economic crises that occur in Turkey after 1990. In this context, the income after economic crises (1994 Economic Crisis, November 2000 Economic Crisis, February 2001 Crisis, 2008 Economic Crisis), the number of tourists, facilities, rooms and beds is evaluated the positive and negative effects on Turkey's tourism. The study is expected to be a guide for the tourism sector in the possible economic crises that may arise in Turkey in the future. Keywords: Economic crisis, tourism sector, content analysis, Turkey.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   İlahiyat

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 276
Atıf : 334
2023 Impact/Etki : 0.188
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi