Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 17
 Görüntüleme 85
 İndirme 36
TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇE KATILANLARIN KENT YAŞAMINA ve KENTSEL EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ
2007
Dergi:  
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Türkiye'de 1950'li yıllarda başlayan iç göç hareketleri, gerek göç eden kişiler, gerek göç alan yerler ve gerekse de göç veren yerler üstünde çok derin ve farklı etkiler bırakmıştır. Sanayileşmeye bağlı olarak gerçekleşmeyen iç göç olgusu, kırsal alanların itici faktörleri yanında, kentsel alanların çekici şartlarıyla birleşerek iç göçe yol açmıştır. Bunlara ilave olarak, kitle iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi de iç göçe ivme kazandırmıştır. Dönemlere göre yoğunluğu değişse de, değişmeyen şey iç göçlerin yol açtığı etkilerdir. İç göçler, göç alan ve göç veren yerlerin hem fiziki yapısını, hem de sosyo-ekonomik yapısını derinden etkilemektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de yaşanan iç göç olgusunun kent yaşamını ve kentsel emek piyasasını nasıl ve ne derece etkilediği irdelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi