Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 41
 Görüntüleme 112
 İndirme 44
Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Öğretmenlerin Genel ve Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
2016
Dergi:  
Mersin University Journal of the Faculty of Education
Yazar:  
Özet:

Abstract Bu çalışmada, öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2014–2015 eğitim öğretim yılı, Giresun il merkezinde MEB’e bağlı okullarda çalışan 1206 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada,Wiemann (1977) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği”, Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sinizm Ölçeği” ve Wrightsman (1992) tarafından geliştirilen “Genel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerin iletişim becerileri, “iyi” düzeydedir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin genel sinizm düzeyleri “kararsızım” aralığında orta düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlerin duyuşsal, davranışsal boyut ve alt boyutlar toplamında örgütsel sinizm düzeyleri “katılmıyorum” aralığında düşük düzeyde, bilişsel boyutta ise “kısmen katılıyorum” aralığında orta düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlerin genel sinizm tutumları ile örgütsel sinizm tutumları arasında düşük düzeyde potizif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca; öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri ile örgütsel sinizm tutumları arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri ile öğretmenlerin genel sinizm tutumları arasında düşük düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Okul müdürü, iletişim, öğretmen, örgütsel sinizm.

Anahtar Kelimeler:

investigation of relations between teachers’ general and organizational attitudes with communication skills of school directors
2016
Yazar:  
Özet:

the abstract in this study was aimed to study the relations between the general and organizational attitudes of teachers with the communication skills of school directors according to the teachers’ opinions in this study, the phase of the research was created in 1206 teachers working in schools connected to meb in the province center of 2014–2015 training teaching year in the research, which is developed by the “communition skills scale” brandes dharwadkar and dean 1999 developed by “egical scale” and wrightsman 1992 developed by the “genel sin scale” data in the midst of communication levels of teachers, according to the general research levels of secondary communication in the degree of the research and secondary communication in the degree of teachers, and secondary communication levels of secondary communication in the degree of the degree of the degree of the research of the education of the research of the secondary communication of secondary communication in the degree of the teachers, and secondary communication levels of secondary communication in the degree of the education of the education of the research of the education were used in the degree of the degree of the degree of the degree of the degree of the degree of secondary communication in the degree of the degree of the research of the degree of the degree of communication of the

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Mersin University Journal of the Faculty of Education
Mersin University Journal of the Faculty of  Education