Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 59
 İndirme 15
BORSA İSTANBUL’UN KÜRESEL PİYASALARLA ENTEGRASYONU
2019
Dergi:  
3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada 2008 küresel kriz sonrasında Türkiye ile G7 ülkelerinin borsa endeksleri arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişki Johansen Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik Analizleri uygulanarak incelenmektedir. Özellikle 2008 finansal krizinin Amerika Bileşik Devletleri gibi gelişmiş bir ülkede başlaması ve giderek tüm dünyaya yayılması yatırımcıları portföy risklerini en aza indirmek açısından farklı ülkelere yatırım yapmaya yöneltmiştir. Dolayısı ile farklı ülke borsaları arasındaki hem uzun hem de kısa dönemli ilişkilerin belirlenmesi portföy yönetimi ve çeşitlendirilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Çalışmadan elde edilen uzun dönemli bulgulara göre, Türkiye ile G7 ülkelerinin borsa endeksleri arasında tam bir entegrasyondan söz etmenin mümkün olmadığı, dolayısı ile uluslararası yatırımcıların çeşitlendirme yolu ile risklerini azaltarak kısıtlı da olsa getiri sağlamalarının mümkün olduğu bulgusuna varılmıştır. Granger nedensellik testi sonucunda ise genel olarak gelişmiş ülke borsalarının Borsa Istanbul’un nedenseli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

null
2019
Yazar:  
0
2019
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.167
Atıf : 2.817
2023 Impact/Etki : 0.172
3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi