Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 96
 İndirme 76
Türkiye’de Matematik Ders Kitaplarına Yönelik Yapılan Araştırmalardaki Eğilimler
2019
Dergi:  
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, matematik ders kitapları üzerine yapılan araştırmalardaki genel eğilimi ortaya koymaktır. Bu bağlamda,  2006-2018 yılları arasında matematik ders kitaplarını konu edilen 50 tez ve 68 makale incelenmiştir. Matematik ders kitapları üzerine yapılan çalışmalar; yayın yılı, dili, ders kitaplarının düzeyi, öğrenme alanı, konusu, araştırma deseni, veri toplama aracı, örneklem, veri analizi, geçerlik- güvenirlik yöntemleri ve kullanılan kaynak sayısı gibi farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmaları değerlendirmek için ilgili literatürde yer alan yayın sınıflandırma formları kullanılmıştır. Araştırmaların analizi sonucu elde edilen bulgular tablolar ve grafikler yardımıyla sunulmuştur. Çalışma sonucunda; araştırmacıların daha çok Türkçe yayın yaptığı ve yerli kaynaklar kullandığı, genel olarak ortaokul düzeyindeki kitapların incelendiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırmacılar çoğunlukla nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemini kullanırken veri analizinde isefazla betimsel analiz tekniğini tercih etmişlerdir. Araştırmacıların geçerlik-güvenirlik sağlamak için sırasıylaçok; doğrudan alıntılardan yararlanma, ilgili literatürden yararlanma, kodlama güvenirliği ve veri analiz çerçevesinden yararlanma yöntemlerini kullandıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Study In The Field Of Mathematics In Turkey
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to reveal the general tendency in the research on math lessons. In this context, 50 theses and 68 articles on mathematics lessons were studied between 2006 and 2018. Studies on mathematical curricula have been studied in terms of different variables, such as the year of publication, language, level of curricula, learning area, subject, research design, data collection tool, sampling, data analysis, validity- reliability methods and the number of resources used. The publication classification forms contained in the relevant literature were used to evaluate the research. The findings obtained as a result of the analysis of the research were presented with the help of tables and graphs. The study finds that researchers are more publishing in Turkish and using local resources, in general, the books at the high school level are studied. Furthermore, the researchers mostly used the method of document analysis from qualitative research methods, while in data analysis they preferred the technique of visual analysis. For the purpose of ensuring validity and reliability, researchers have been determined to use the methods of using direct quotes, using relevant literature, coding reliability and the data analysis framework.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 472
Atıf : 5.276
2022 Impact/Etki : 0.615
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
38/232

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi