Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 24
 İndirme 2
TÜRKİYE’NİN II. KARABAĞ SAVAŞI'NDAKİ ROLÜNÜN ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
2023
Dergi:  
Gaziantep University Journal of Social Sciences
Yazar:  
Özet:

Karabağ sorunu sebebiyle Güney Kafkasya’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun süredir devam eden problem, 27 Eylül 2020 yılında başlayan II. Karabağ Savaşı ile 44 gün süren bir çatışma hâlini almıştır. Karabağ’ın işgalinin tarihsel kökenini bilmemiz II. Karabağ Savaşı’na giden süreci anlamamız için önemlidir. Ermenistan, 30 yıl boyunca Azerbaycan toprağı olan Karabağ ve çevresini işgal altında tutmuştur. Bu süreçte de tüm çözümlere ve barış yollarına kendini kapatmıştır. Hatta Ermenistan’ın birçok defa ateşkes ihlalinde bulunduğu bilinmektedir. Bununla birlikte uluslararası hukuka uygun olmayan birçok savaş suçu işlemiştir. Daha önce yaşananlara benzer bir şekilde II. Karabağ Savaşı’nda da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri saldırılarda bulunmuştur. Ayrıca yine Ermenistan’ın bu savaşta birçok savaş suçu işlediği görülmüştür. Adil bir yargılamanın yapılabilmesi için tüm bu süreç Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınmalıdır. 9 Kasım 2020’de Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşması ile savaş sona ermiş, Azerbaycan askeri üstünlük sağlamış ve önemli haklar elde etmiştir. Türkiye ise Azerbaycan’ın yanında olmuştur. Azerbaycan da her seferinde Türkiye’nin desteğini görmek istediğini ve birlik olduklarını belirten açıklamalar yapmış, daha önce yapılan antlaşmalar gereğince Türkiye’den özellikle İHA/SİHA noktasında yardım almıştır. Türkiye, savaş esnasında ve savaştan sonra Azerbaycan’a siyasi, askerî ve ekonomik birçok yardımda bulunmuştur. Bu çalışma Karabağ’ın ve Karabağ savaşlarının tarihî kökenlerinden bahsetmekle birlikte, uluslararası hukuk açısından Türkiye’nin II. Karabağ Savaşı’ndaki rolünün hukuka uygunluğunu tarihî ve güncel uluslararası antlaşma ve belgelerden yararlanarak açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

of Turkey II. The role of the Karabakh War is assessed by international law
2023
Yazar:  
Özet:

The long-lasting problem between Azerbaijan and Armenia in the southern Caucasus due to the Karabakh problem, began on 27 September 2020. It was a 44-day fight against the Karabakh War. We know the historical origin of the occupation of Karabakh II. It is important for us to understand the process that goes to the Karabakh War. Armenia has occupied Karabakh and its surrounding territory for 30 years. In this process, he has closed himself to all solutions and ways of peace. It is also known that Armenia has repeatedly violated a ceasefire. However, he has committed many war crimes that are not in accordance with international law. It is similar to what happened before. During the War of Karabakh, the Armenian armed forces were attacked. It has also been seen that Armenia has committed many war crimes in this war. For a fair trial, all of this process must be transferred to the International Criminal Court. The war ended with a ceasefire treaty signed between Azerbaijan and Armenia on 9 November 2020, Azerbaijan gained military superiority and gained significant rights. Turkey is on the side of Azerbaijan. Azerbaijan has always made statements that it wants to see the support of Turkey and that it is united, and has received assistance from Turkey in accordance with the previous treaties, especially in the IHA/SİHA point. During the war and after the war, Turkey provided many political, military and economic aid to Azerbaijan. While this study is talking about the historical origins of Karabakh and Karabakh wars, from the point of view of international law of Turkey II. The role in the Karabakh War is legally appropriate by taking advantage of historical and current international treaties and documents.

Anahtar Kelimeler:

Evaluati̇on Of Turkey’s Role İn The Second Karabakh War From Internati̇onal Law
2023
Yazar:  
Özet:

Due to the Karabakh conflict, the long-standing problem between Azerbaijan and Armenia in the South Caucasus has resulted in the Second Karabakh War, which started on September 27, 2020. It turned into a conflict that lasted 44 days with the Karabakh War. Knowing the historical origin of the occupation of Karabakh is important for us to understand the process leading to the Second Karabakh War. For 30 years, Armenia has occupied Karabakh and its environs, which is the territory of Azerbaijan. In this process, it has closed itself to all solutions and ways of peace. It is even known that Armenia violated the ceasefire many times. However, it committed many war crimes that did not comply with international law. Similar to what happened before, the Armenian Armed Forces attacked in the Second Karabakh War. In addition, it was seen that Armenia committed many war crimes in this war. In order for a fair trial to be held, this whole process must be tried by the International Criminal Court. With the Armistice agreement signed between Azerbaijan and Armenia on November 9, 2020, the war ended, Azerbaijan gained military superiority and gained important rights. Turkey, on the other hand, sided with Azerbaijan. Azerbaijan has also made statements stating that it wants to see Turkey's support and that they are united, and has received help from Turkey, especially at the point of UAV/UCAV, in accordance with the agreements made before. Turkey provided political, military and economic assistance to Azerbaijan during and after the war. This study, besides mentioning the historical origins of Karabakh and the Karabakh wars, explains the legality of Turkey’s role in the Second Karabakh War in terms of international law by making use of historical and current international treaties and documents.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Gaziantep University Journal of Social Sciences

Alan :   Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.608
Atıf : 8.750
2023 Impact/Etki : 0.25
Gaziantep University Journal of Social Sciences