Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 20
 Görüntüleme 122
 İndirme 30
Azerbaycan’ı Zafere Götüren Büyük Taarruz: 44 Günlük Savaşın Anatomisi
2021
Dergi:  
Avrasya İncelemeleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Kafkasya, yakın coğrafyamızda yer alan ve jeopolitik-jeostratejik, siyasi, tarihi ve sosyolojik yönüyle son derece önemli bir bölgedir. Sadece coğrafi anlamda değil sosyolojik yönüyle de bu bölgede gelişen olaylar güvenlik ve birçok nedenden dolayı Türkiye’yi de yakından etkilemektedir. Kafkasya’da yer alan devletler arasındaki ilişkiler, çevre ülkelerinin bölgeye yönelik politikaları ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeler; bölge güvenliğini, istikrarı ve refahı ciddi şekilde etkileyebilmektedir. 19. yüzyılda Rusya tarafından işgal edilmiş bu bölgede 20. yüzyılın başlarında üç bağımsız cumhuriyet -Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan- ortaya çıkmışsa da 2-2,5 yıl varlıklarını devam ettirebilmiş bu cumhuriyetler yeniden Sovyet Rusya’sı tarafından işgal edilmişlerdir. Gerek bağımsızlık döneminde gerekse sonraki aşamalarda komşu ülkelerin topraklarını işgal ederek genişleme politikasına yönelen Ermenistan, değişik tarihi süreçlerde fırsat buldukça Azerbaycan’dan toprak kopararak kendi sınırlarına dâhil etmiştir. Azerbaycan’da Sovyet hâkimiyeti tesis edildikten sonra Zengezur bölgesi Ermenistan’a verilmiş, ayrıca Karabağ’ın dağlık bölgesinde Ermenilere özerklik tanınmıştır. Fakat Ermenistan bununla yetinmeyerek her fırsatta Azerbaycan’a karşı toprak iddialarını gündeme getirmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecinde yeniden harekete geçen Ermenistan bu kez silahlı yönteme başvurmuş, savaş yoluyla Azerbaycan topraklarının yaklaşık %20’sini işgal etmiştir. Çeyrek asırdan fazla süredir Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresini işgal altında tutan Ermenistan sorunun barışçıl çözümüne ilişkin her türlü öneriyi geri çevirirken Azerbaycan’ın diğer bölgelerine yönelik yeni saldırılarda bulunmuştur. 2020’de Ermenistan ordusunun savaş hazırlıkları ve bu bağlamda gerçekleştirdiği yeni saldırlar ikinci bir Karabağ savaşının kaçınılmaz olduğunu ortaya koymuştur. Ermenistan’ın saldırılarına karşı Azerbaycan ordusunun düzenlediği büyük taarruz 44 gün boyunca sürmüştür. Bu savaşta büyük hezimete uğrayan Ermenistan ordusu, sonunda Rusya-Azerbaycan-Ermenistan tarafından yapılan üçlü mutabakat gereğince teslimiyeti kabul ederek Azerbaycan topraklarından çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Great Offense That Led Azerbaijan To Victory: The Anatomy Of The 44-days War
2021
Yazar:  
Özet:

By virtue of its close proximity, the Caucasus is extremely important to Turkey in geopolitical/geostrategic, political, historical, and sociological terms. Events in this region, both geographically and sociologically speaking, closely affect Turkey for security and other reasons. Relations between the states in the Caucasus, the policies of surrounding countries toward the region, and developments in the international arena can seriously affect the security, stability, and prosperity of the region. At the beginning of the 20th century, the collapse of imperial Russia allowed three independent republics—Georgia, Azerbaijan, and Armenia—to emerge in this region. These states were able to survive for only 2–2.5 years before they were again occupied by Soviet Russia. Armenia, which adopted an expansionary policy by occupying the territories of neighboring countries both in this period of independence and thereafter, took land from Azerbaijan and incorporated it within its borders through various historical processes. After Soviet rule was established in Azerbaijan, Zangezur region was given to Armenia, and autonomy was granted to Armenians in the mountainous region of Karabakh. Armenia was not satisfied with this, however, and raised territorial claims against Azerbaijan at every opportunity. Armenia pursued a similar policy during the dissolution of the Soviet Union, but this time resorted to armed conflict and occupied about 20% of Azerbaijan’s territory. Armenia, having occupied Nagorno-Karabakh and surrounding areas for more than a quarter of a century, rejected any proposal for a peaceful resolution to the problem and made new attacks on other regions of Azerbaijan. By 2020, the Armenian army’s preparations for war and the new attacks carried out in this context indicated that a second Karabakh War was inevitable. The Great Offensive organized by the Azerbaijani army against the attacks of Armenia lasted for 44 days. The Armenian army, which suffered a significant defeat, eventually withdrew from the territory of Azerbaijan, accepting the surrender in accordance with the trilateral agreement between Russia, Azerbaijan, and Armenia.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Avrasya İncelemeleri Dergisi

Alan :   Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 221
Atıf : 556
2023 Impact/Etki : 0.194
Avrasya İncelemeleri Dergisi