Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 17
 İndirme 2
Göç, Göçmen Politikaları ve Türkiye’de İşgücü Piyasalarında Prekaryalaşma
2023
Dergi:  
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada Türkiye’deki yabancı göçü ve göçmen politikaları ile işgücü piyasalarında prekarya olarak adlandırılan güvencesizlik ve ilgili kavramlar ele alınmıştır. Çalışmanın amacı bu kavramlar çerçevesinde Suriyeli ve Afgan göçmenler hakkında güncel verilerle durum tespiti yapmak ve göçmenlerin işgücü piyasalarının yeni prekaryası olup olmadığını sorgulamaktır. Özellikle son on yılda göçmen sayısındaki artışın işgücü piyasalarına yansıması ile ilgili güncel çalışmalar, raporlar ve veriler ile durum tespiti yapılmıştır. Suriyeli ve Afgan göçmenlerin Türkiye işgücü piyasalarının neden yeni prekaryası olduğu tümden gelimci bir betimleme çalışması yoluyla ortaya konulmuştur. Türkiye ekseninde göç ve göçmen politikaları ve piyasada bugün gelinen noktada, ülkenin yeni prekaryasının Suriyeli ve Afgan göçmenlerden oluştuğu sonucuna varılmış ve gerekçeleri anlatılmıştır. Çalışma sonunda Türkiye’de son yıllarda yurtdışından gelenlerin sayısındaki artışın, işgücü piyasalarında yapısal değişimleri gerekli kıldığı, yapısal değişimlerin göçmen politikaları üzerinde etkili olduğu, işgücü piyasalarında küresel anlamda güvencesizlik, kayıt dışılık, ücret düşüklüğü ve esneklik artışı yaşandığı, göçmenlerin işgücü piyasalarında varlık göstermeye başlaması ile birlikte işgücü piyasalarında varlığını koruyan yapısal sorunların biraz daha derinleştiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Migration, Immigration Policies and Precarization In Labor Markets In Turkey
2023
Yazar:  
Özet:

In this study, foreign migration and immigration policies in Turkey and insecurity in labor markets, called precariat, and related concepts are discussed. The aim of the study is to determine the situation with current data on Syrian and Afghan immigrants within the framework of these concepts and to question whether immigrants are the new precariat of labor markets. Particularly for the last ten years, a careful evaluation has been carried out with current studies, reports, and data on the reflection of the increase in the number of immigrants on the labor market. The reason why Syrian and Afghan immigrants are the new precariat of Turkish labor markets has been revealed through a deductive descriptive study. Considering the migration in the axis of Turkey and immigration policies, it is concluded that the new precariat of the country is composed of Syrian and Afghan immigrants and their reasons are explained. At the end of the study, it is determined that the increase in the number of people coming from abroad in Turkey in recent years necessitates structural changes in the labor market and structural changes have an impact on immigration policies. In addition, considering the labor markets globally; it has been determined that insecurity, informality, low wages and increased flexibility are experience and the structural problems that already existed in the labor market have even deepened with the emergence of immigrants in the labor market.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 252
Atıf : 697
2023 Impact/Etki : 0.442
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi