Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 27
 İndirme 7
Tatmin Mi Bağlılık Mı, Neden İstifa Ediyorlar? Afrika’da Bir Meta-Analiz Çalışması
2022
Dergi:  
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri meta-analiz tekniği kullanarak incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmalar GoogleScholar, Scopus ve Proquest veri tabanları üzerinde arama yapılarak görüntülenmiştir. 3.844 özet gözden geçrildi ve 10 uygun çalışma seçildi. İş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye dair oluşturulan ilk veri seti 7 çalışma içermektedir, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye dair olan ikinci veri seti 5 çalışma ve iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye dair olarak oluşturulmuş olan üçüncü veri seti 4 çalışma içermektedir. Heterojenlik analizi sonuçlarına göre rassal etki modeli kullanıldı. Analiz sonuçları gösterdi ki iş tatmini ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi küçüktür. İş tatmini ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin etki büyüklüğü ise orta seviyededir.

Anahtar Kelimeler:

Satisfaction or Commitment, Why Do They Quit A Meta-analysis In Africa
2022
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is surveying the interrelationships between job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention in Africa by using meta-analysis technique. Studies are searched on GoogleScholar, Scopus, and ProQuest databases. 3,844 studies are reviewed and 10 suitable studies are chosen. Three different data sets are used to survey three different relationships. All the data sets are heterogeneous. Therefore the meta-analysis is conducted by using random effects model. The findings indicated that the effects sizes of the relationship of turnover intention with job satisfaction and with organizational commitment are small. The effect size of the relationship between job satisfaction and organizational commitment is medium.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 712
Atıf : 2.642
2023 Impact/Etki : 0.365
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science