Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 9
Eskişehir ve Çevresinde Yazılı Basına Yansıyan Şiddet Olayları (1928-1939)
2024
Dergi:  
Tarih Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Şiddet insanlık tarihinin her döneminde yer almış bir kavramdır. Toplumlar zaman içerisinde hayatın farklı alanlarındaki sorunlara çözüm bulsa da şiddet varlığını her zaman sürdürmüştür. Şiddet olayları bize gerçekleştiği döneme dair önemli bilgiler sunmaktadır. İnsanların yaşayış biçimleri, suça başvurma nedenleri, ekonomik durumları, özel ihtiyaçları gibi çeşitli konularda fikir verir. Bu olaylar aynı zamanda dönemin toplumsal sorunlarına da ışık tutmaktadır. Şiddetin gerçekleşmesi için bir yaşam alanı gerekmektedir. Bu yaşam alanı yeri geldiğinde bir köy, kasaba veya şehir olmuştur. İnsanların birbirleriyle en fazla etkileşime geçtikleri yerler şehirlerdir. Şehirler toplumun oluşturduğu yaşam biçimi dâhilinde varlığını sürdürmüş, toplumlar da şehirlerin dinamikleri doğrultusunda hayatlarına yön vermiştir. Bir şehir zaman içerisinde farklı etkenlerden dolayı değişime uğrayabilir. Eskişehir aldığı göçler ve kurulan fabrikalar sayesinde hızla gelişmiştir. Bu gelişim beraberinde asayiş sorunlarının artmasına neden olmuştur. Şehrin yaşam kalitesini azaltan, refahını bozan, endişe ve korku iklimi yaratan olayların çoğu şiddete dayanmaktadır. Bu makalede 1928-1939 yılları arasında gazetelerde yer alan Eskişehir ve çevresindeki şiddet olayları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Violent Incidents Reflected In The Written Press In Eskisehir and Its Surroundings (1928-1939)
2024
Yazar:  
Özet:

Violence is a concept that has permeated every era of human history. Despite societies finding solutions to various problems in different aspects of life over time, violence has consistently endured. Incidents of violence provide significant insights into the period in which they occur. They enable us to gain understanding on various aspects such as people's lifestyles, reasons for turning to crime, economic situations, and specific needs. Additionally, these incidents shed light on the societal issues of the era. The occurrence of violence necessitates a living space, which at times has been a village, town, or city. Cities, where people interact the most, have sustained their existence within the lifestyle created by the society, and societies, in turn, have shaped their lives in accordance with the dynamics of cities. A city can undergo changes over time due to various factors. Eskişehir has experienced rapid development due to migrations and the establishment of factories. This development has led to an increase in public order issues. Many incidents creating a climate of anxiety and fear, diminishing the city's quality of life and disrupting its prosperity, are rooted in violence. This article examines incidents of violence in Eskişehir and its surroundings reported in newspapers between 1928 and 1939.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Tarih Araştırmaları Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.312
Atıf : 3.335
2023 Impact/Etki : 0.083
Tarih Araştırmaları Dergisi