Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 6
Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Milli Gömrük Siyasətinin Formalaşması (1993-2003-cü İllər)
2023
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Məqalədə Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra mühüm dövlət strukturlarından biri kimi milli gömrük xidmətinin yaradılması prosesi işıqlandırılır. 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə gömrük qanunvericiliyinin formalaşdırılması, gömrük xidmətinin maddi-texniki bazasının və kadr potensialının möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülmüş işlər təhlil edilmişdir. SSRİ-nin süqutundan sonra bütün ittifaq respublikaları kimi Azərbaycan da xarici ölkələrlə müstəqil xarici iqtisadi əlaqələr sistemi təşkil etmək problemi ilə üzləşdi. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının ən mühüm şərti ölkələrin - ticarət tərəfdaşlarının seçimində çevik siyasətin həyata keçirilməsi, regional birliklərlə qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi olmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan bir çox beynəlxalq təşkilatlarda - BMT, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Ümumdünya Gömrük Təşkilatı və s.-də layiqli yer tutmuşdur.Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidi çevik iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsini və iqtisadi siyasətin dirçəldilməsini zəruri etmişdir. gömrük strukturu xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin mühüm vasitəsi kimi. MDB ölkələri, Avropa, Asiya, Amerika və Afrikanın bir çox gömrük orqanları ilə gömrük nəzarəti sahəsində sıx ikitərəfli əlaqələr qurulmuşdur.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.226
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi