Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 11
Okul Dışı Matematik Eğitiminin Kavramsallaştırılması
2024
Dergi:  
Yaşadıkça Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Özet Okul dışı matematik eğitimi, oldukça yeni ve gelişmekte olan bir alandır. Bu makale, öğretmenin de rol aldığı okul dışı matematik eğitimi ile ilgili öğrenme ortamlarını üç ana kategoride sunmaktadır: (a) gerçek yaşam ortamları (çalışma yerleri, açık hava mekanları, ev gibi günlük yaşam ortamları); (b) tasarlanmış öğrenme ortamları (müzeler, kütüphaneler, hayvanat bahçeleri vb.); (c) okullardaki sınıf dışı ortamlar (okul spor salonu, sanat atölyesi). Çalışmanın bulguları, araştırmacıların formal olmayan (non-formal) ve informal eğitim terimlerini birbiri yerine kullandığını göstermektedir. Ayrıca bu çalışma bazı informal eğitim programlarının formal yaklaşımlar kullandığı ve bu durumun informal matematik eğitiminin doğasıyla çatışabileceği konusundaki endişeleri gündeme getirmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma mevcut okul dışı matematik eğitimi programlarını analiz etmek ve kullandıkları yaklaşımları belirlemek üzere La Belle’nin (1982) matrisini kullanmayı önermektedir. Bu çalışma, alandaki kritik konulara dikkat çekerek ve okul dışı matematik eğitiminin daha geniş bir perspektifte kavramsallaştırılmasına katkıda bulunarak gelecekteki araştırmalara ışık tutması ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

0
2024
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Yaşadıkça Eğitim Dergisi

Dergi Türü :   Ulusal

Yaşadıkça Eğitim Dergisi