Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 66
 İndirme 13
Okul Öncesi Öğretmeni Adayları İle Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnformal Öğrenme Şekillerinin İncelenmesi
2020
Dergi:  
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma okul öncesi öğretmen adayları ile sınıf öğretmeni adaylarının informal öğrenme davranışlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, betimsel tarama modelindedir. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eğitim fakültesinde okuyan 289 okul öncesi öğretmeni adayı ile 230 sınıf öğretmeni adayı toplam 519 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak İnformal Öğrenme Anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları informal öğrenme etkinliklerinde en sık internetten arama yapmayı, en az ise alanları ile ilgili dergileri incelemeyi belirtmişlerdir. Öğretmen adayları informal öğrenmelerini etkileyen çevresel engelleyicilere en fazla zaman eksikliğini, en az ise parasal ödüllerin olmamasını ifade etmişlerdir. İnformal öğrenmelerini etkileyen kişisel özelliklerine bakıldığında ise okul öncesi öğretmen adayları en fazla öğrenme arzusunu, sınıf öğretmeni adayları ise en fazla mesleki alana ilgiyi belirtirken en az etki eden kişisel özellik olarak da mesleki becerilere ilişkin algılarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

Pre-School Teacher Candidates with Class Teacher Candidates' Information Learning Forms Review
2020
Yazar:  
Özet:

This research was carried out with the aim of determining the informal learning behaviors of pre-school teachers and class teachers candidates. The research is in the visual scan model. The research was conducted in the 2018-2019 educational year with the participation of a total of 519 teacher candidates with 289 pre-school teachers candidates studying at the Faculty of Education of the University of Kütahya Dumlupınar. In the research, information learning survey was used as a data collection tool. The analysis of the data is based on visual statistics. According to the results of the study, teachers have indicated that the most frequently searching on the internet in informal learning events, at least examining magazines related to their fields. Teacher candidates have expressed the most time shortage to environmental disabled people affecting their informal learning, and at least no financial rewards. With regard to their personal characteristics that influence their informal learning, pre-school teachers have expressed their perceptions of the most desire to learn, while class teachers have expressed their interest in the professional field as the least influential personal characteristics of the professional skills.

Anahtar Kelimeler:

Investigation Of Informal Learning Patterns Of Prospective Pre Preschool Teachers and Prospective Primary School Teachers
2020
Yazar:  
Özet:

This research was carried out to determine the informal learning behaviors of prospective pre preschool teachers and prospective primary school teachers. The research is a descriptive survey model. The research was conducted in the 2018-2019 academic year with the participation of a total of 519 teachers of 289 prospective preschool teachers and 230 prospective primary school teachers who were attending at Kütahya Dumlupınar University Faculty of Education. Descriptive statistics were used to analyze the data. According to the results of the research, prospective teachers stated that they search the internet most frequently and at least examine journals related to their fields in informal learning activities. They stated that the most lack of the time and at least the lack of least the monetary rewards for environmental inhibitors affecting informal learning activities. When the personal characteristics that affect informal learning are examined, prospective preschool teachers stated their desire to learn the most, while the prospective primary school teachers expressed the most interest in the professional field and their perceptions about professional skills as the least effective personality characteristic.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.272
Atıf : 14.119
2023 Impact/Etki : 0.345
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi