Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 21
 İndirme 2
Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi
2021
Dergi:  
Araştırma ve Deneyim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı Özel/Minik Mucitler TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Programına katılan ilkokul öğrencilerinin bilim şenliğine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırma karma yöntem desenlerinden yakınsak paralel desene göre yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verileri bilim şenliğine katılan ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 578 öğrenci üzerinden, nitel verileri ise 20 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Katılımcıların nicel verileri“STEM Motivasyon Ölçeği” ile toplanmıştır. Nitel verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Öğrenciler hayvanları, bitkileri, gökyüzünü ve diğer olayları sık sık gözlemlerken, boş zamanlarında makineleri sökmemeyi asla yapmam diye belirtmiştir. Cinsiyete göre mühendislik boyutunda erkek öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bilim, teknoloji, matematik boyutunda dördüncü öğrencileri lehine anlamlı fark bulunmuştur. Tüm boyutların birbiriyle olumlu yönde pozitif ilişkisinin olduğu görülmüştür. Öğrenciler bilim şenliğinde teknolojik araçları en ilginç olarak görmüştür. Eğlenceli olması bilim şenliğine katılma isteğinin önemli nedeni olarak tespit edilmiştir. Oyun temelli etkinlikler öğrencilerin hoşuna gitmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Special/Minic Mucitler 4007 TUBITAK Science Festival Program Review by Student Opinions
2021
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to study the views of primary school students who participate in the Special/Minical Mucitler TÜBİTAK 4007 Science Festival Program on the science festival. The research was carried out by close parallel patterns of the karma method. Quantitative data of the study were carried out by 578 students who participated in the science festival in primary school third and fourth classes, while qualifying data were carried out by 20 students. The participants’ quantitative data was collected with the "STEM Motivation Scale". Qualitative data is collected in a semi-configured interview form. Students observed animals, plants, heavens and other events frequently, but they pointed out that I never did to dismantle the machines in my free time. According to gender, the size of engineering has found significant differences in the benefit of male students. Science, technology, and mathematics have found a significant difference in the benefit of the fourth student. It has been shown that all dimensions have a positive relationship with each other. Students have seen the technological tools as the most interesting at the science festival. Being fun has been identified as an important reason for the desire to participate in the science festival. Students liked the game-based activities.

Anahtar Kelimeler:

0
2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Araştırma ve Deneyim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 75
Atıf : 217
2023 Impact/Etki : 0.421
Araştırma ve Deneyim Dergisi