Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 10
 Görüntüleme 31
 İndirme 1
Lise Öğrencilerinin Okul İklimi Algısının İncelenmesi
2020
Dergi:  
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada lise öğrencilerinin okul iklimi algılarının ölçülmesi ve okul ikliminin demografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 12 ilden 6094 (2859 erkek, 3235 kız) lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Okul İklimi Ölçeği (OİÖ)- Lise Formu ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Öncelikle betimsel istatistikler ortaya konmuştur. Ardından Anadolu Lisesi öğrencilerinin okul iklimi algılarında il, yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, okul seçimi, anne- baba eğitim düzeyi gibi demografik değişkenleri açısından Varyans Analizi (ANOVA) ve t testi kullanılarak anlamlı farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma sonucunda okul iklimi puanlarının cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre 9. sınıf öğrencilerinin 10. ve 11. sınıf öğrencilerine göre olumlu okul iklimi algısına sahip olduğu bulunmuştur. Ebeveyn eğitim düzeyi değişkeni açısından ise ebeveyni üniversite mezunu olan öğrencilerin ebeveyni daha düşük eğitim düzeyinde olan (ilkokul, ortaokul ve lise) öğrencilere göre olumsuz okul iklimi algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin okul seçimi durumuna göre, okulunu isteyerek seçen öğrencilerin istemeyerek seçen öğrencilere göre olumlu okul iklimi algısına sahip olduğu bulunmuştur. Araştırma bulguları ilgili alanyazın kapsamında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:

Investigation Of School Climate Perceptions Of High School Students
2020
Yazar:  
Özet:

The aim of this study was to investigate the school climate perception of high school students according to demographic variables. Total 6094 (2859 boys and 3235 girls) high school students from 12 different provinces participated in the study. For data collection School climate scale and personal information form were used. Analysis of Variances (ANOVA) and t-test were used to test the difference of school climate perceptions of high school students (provinces, gender, age, grade, education level of mother and father and school preference). Findings indicated that school climate perception showed significant difference by gender and grade; girls perceptions were found more positive than boys’, similarly younger student’s (9th graders) school climate perceptions were found more positive than that of 10th and 11th graders. Students whose mothers and fathers were university graduates were found having significantly greater negative school climate perceptions than students whose mothers and fathers were elementary, secondary and high school graduates. Those students who voluntarily had chosen their schools were found having more positive school climate perceptions than students who had not voluntarily chosen their schools. These findings were discussed and interpreted in the light of literature.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 880
Atıf : 9.555
2023 Impact/Etki : 0.596
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi