Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 30
Özel Yetenekli İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Sorumlu Davranışlarının Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
2023
Dergi:  
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada, ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören özel yetenekli öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının ve çevreye yönelik sorumlu davranışlarının bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modeli olarak tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı birinci döneminde 8 farklı ildeki bilim ve sanat merkezinde öğrenim gören 281 özel yetenekli dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği’ ve ‘Çevreye Yönelik Sorumlu Davranış Ölçeği’ ile toplanmıştır. Araştırmada; özel yetenekli ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olumlu olduğu; öğrencilerin cinsiyetleri bakımından da kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çevreye yönelik daha olumlu tutuma sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Sosyoekonomik durumlarına göre, düşük gelir grubunda bulunan öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının diğer gelir gruplarındaki öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Özel yetenekli ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik sorumlu davranışları ortaya koyma düzeylerinin yüksek olduğu, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çevreye yönelik daha sorumlu davranışlara sahip oldukları; okul gezisine katılan öğrencilerin katılmayan öğrencilere göre çevreye yönelik daha sorumlu davranışa sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Özel yetenekli ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları ile çevreye yönelik sorumlu davranışları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Investigation Of Gifted Primary School Students’ Attitudes and Behaviors Toward Environment In Terms Of Various Demographic Variables
2023
Yazar:  
Özet:

In this study, it was aimed to examine the environmental attitudes and environmental responsible behaviors of gifted students in the fourth grade of primary school according to some demographic variables. The population of this study, in which is designed as a descriptive survey model, consists of 281 fourth grade gifted students who are attending Science and Art Centers (SAC) in eight Province of Turkey in the first term of 2021-2022 academic year. Research’s data were collected through ‘Personal Information Form’, ‘Responsible Behavior toward the Environment Scale’ and ‘Attitude toward the Environment Scale’. Findings of research show that students’ attitudes towards the environment are high level; female students have more positive attitude than male students; students whose mothers are housewives have a higher level of positive attitudes towards the environment than students whose mothers are in other profession; in the low income group have a higher level of positive attitudes towards the environment than students in other income groups. It was found that the frequency of the students’ responsible behaviors towards the environment was ‘I do it frequently’ and high level; female students have more responsible behavior towards environment than male students; students participating in the field trip have more responsible behavior towards the environment than the students who do not. As a result of the research, it was revealed that a moderate positive correlation between students’ attitudes towards the environment and their responsible behavior towards the environment.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Afyon Kocatepe University Journal of Social Science

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 712
Atıf : 2.641
2023 Impact/Etki : 0.365
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science