Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 18
Kosova’daki Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Güncel Gelişmeler Üzerine Bir İnceleme
2023
Dergi:  
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, Kosova'daki bağımsız düzenleyici kurumların yasal ve idari boyutları arasındaki düzenleyici sistemin yörüngesinin analitik bir tanımını sunmaktır. Çalışma, Kosova'daki bağımsız düzenleyici kurumların yirmi bir yıllık uygulamasının gelişimini üç ana dönemde açıklamaktadır: birincisi; 1999'da savaşın bitiminden 2008'e kadar; ikincisi; Kosova'nın 2008'deki bağımsızlık ilanından 2015'e kadar; ve üçüncüsü; 2015'ten bugüne kadar. Bu üç dönemin her biri, Kosova'daki düzenleyici kurumlarla ilgili bir dizi özel değişiklik ve gelişme içermektedir. Ek olarak Kosova'daki düzenleyici kurumlar sisteminin kuruluşunu ve gelişimini siyasi gelişmelere paralel olarak açıklamaktadır. Bu kısımda, Birleşmiş Milletler Geçici Yönetimi altında düzenleyici kurumların ve tüm kamu yönetiminin kurulmasıyla ilgili olarak, 1999'lardan bu yana Kosova'daki savaş sonrası siyasi bağlama özel bir ilgi gösterilmiştir. Çalışmada yer alan ajanslardan kasıt, statüsü kamu hukukunda tanımlanmış ve işlevleri bakanlıktan ayrılmış olan kuruluşlardır. 1980 yıllardan itibaren kamu yönetiminde Yeni Kamu Yönetimi paradigmasının temel bileşenlerinden biri bağımsız düzenleyici kurumlar sistemidir ve her devletin bu değişiklikleri uygulama sürecinde kendi deneyimi vardır. Bu çalışma, Kosova devletinin bağımsız düzenleyici kurumlar sistemine ilişkin deneyimini ampirik olarak analiz etmekte ve açıklamaktadır. Ajansların bakanlıktan bir miktar özerkliği vardır, ancak bakanlığın ajansın bütçelerini ve ana hedeflerini değiştirme yetkisine sahip olması nedeniyle tamamen bağımsız değildir. Giriş bölümünde düzenleyici kurumlar sisteminin ait olduğu ana kuram olarak ayrıca Yeni Kamu Yönetimi (New Public Management) yaklaşımı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

A Review On Independent Regulatory Authorities In Kosova and Current Developments
2023
Yazar:  
Özet:

The purpose of this study is to provide an analytical description of the trajectory of the regulatory system of the independent regulatory agencies in Kosova with a focus on legal and managerial dimensions. The study explains the development of the last twenty-one-years of practice of the independent regulatory agencies in Kosova in three main periods: the first, from the end of the war in 1999 to 2008; the second, from the declaration of Kosova’s independence in 2008 to 2015; and the third, from 2015 to the present. Each of these three periods submits a series of particular changes and developments regarding regulatory agencies in Kosova. In addition to this, particular attention is paid to the post-war political context in the country after 1999, on the establishment of the regulatory agencies as well as the whole public administration under the United Nations Administration Interim in Kosova. One of the primary components of the New Public Management paradigm in from the 1980s has been the system of independent regulatory bodies. In this realm, each state has its own experience in the process of implementing these changes. By regulatory agencies, we mean organizations whose status is defined within the public law, while their functions are disaggregated from the ministry. Thus, they have a certain type of autonomy but aren’t entirely detached from the line ministries, since the related ministries have power to recast their budgets and main goals.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Filoloji; Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 475
Atıf : 1.409
2023 Impact/Etki : 0.161
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi