Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 34
 İndirme 6
Bds 570 İşletmenin Sürekliliği Standardının Uygulama Süreci ve Bağımsız Denetim Raporlarına Etkisi: Bist İnşaat ve Bayındırlık Sektöründe Uygulama
2019
Dergi:  
İşletme Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Amaç – İşletmelerin faaliyetlerinde devamlılığı sağlamaları oluşturacakları güvene bağlıdır. İşletmeler güven düzeylerini yükselttikçe, çıkar gruplarının işletmeye olan ilgileri artacaktır. İşletme, çıkar gruplarının güvenlerini kaliteli mal veya hizmet üreterek, şeffaflaşarak, sosyal sorumluluklarını yerine getirerek, gerçek durumu yansıtan finansal tabloları yayımlayarak kazanabilmektedir. Bu güveni tesis eden işletmelerin hammadde alımlarında, satışlarında, yatırım fonlarını temin etmelerinde vb. hususlarda avantajlar sağlayacakları öngörülmektedir. İşletmelerin güven oluşturmalarında özellikle yayımladıkları finansal tabloların önemi büyüktür. İşletmelerin yayınlayacakları finansal tabloların çıkar gruplarının tam, doğru, anlaşılır ve gerçekçi bir şekilde bilgi edinme haklarının sağlanması amacıyla Uluslararası Denetim Standartları (UDS) kapsamında Bağımsız Denetim Standartları 570 İşletmenin Sürekliliği (BDS 570) Standardı yayınlanmıştır. Yöntem – Konunun uygulama yönünü ortaya koymak amacıyla 2013-2017 yılları arasında Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören inşaat ve bayındırlık sektörü şirketlerine ait bağımsız denetim raporlarında BDS 570 Standardı çerçevesinde bağımsız denetçilerin belirttikleri konular ve bu konuların bağımsız denetçi görüşleri üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bulgular – İlgili standardın anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla standartta belirtilen konular detaylı olarak irdelenmiş ve bağımsız denetçinin işletmenin sürekliliği yeteneğini etkileyecek durumları tespit ve bildirilmesinde izleyeceği süreç şekil (Şekil-1) üzerinde somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Tartışma – Elde edilen bulgular, kapsamdaki sektör şirketlerine ait bağımsız denetim raporlarının büyük bir çoğunluğunda BDS 570 Standardı ile ilgili bilginin yer almadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Bds 570 İşletmenin Sürekliliği Standardının Uygulama Süreci ve Bağımsız Denetim Raporlarına Etkisi: Bist İnşaat ve Bayındırlık Sektöründe Uygulama
2019
Yazar:  
Özet:

The purpose - depends on the confidence that the will ensure continuity in their activities. As raise their levels of trust, interests of interest groups in business will increase. The business can earn the trust of interest groups by producing quality goods or services, by making them transparent, by fulfilling their social responsibilities, by publishing financial statements that reflect the real situation. The that establish this trust in the procurement of raw materials, sales, investment funds, etc. They are expected to provide advantages. The importance of the financial statements they publish is great in the creation of trust by. The Independent Audit Standards 570 (BDS 570) are published under the International Audit Standards (UDS) in order to ensure the rights of interest groups to obtain information in a complete, accurate, understandable and realistic way. Method - In order to reveal the direction of application of the subject, the independent audit reports of the companies of the construction and distribution sector that are processed in Bursa Istanbul (BIST) between 2013 and 2017 have been attempted to reveal the issues indicated by independent auditors in the framework of the BDS 570 Standard and the effects of these issues on the opinions of independent auditors. Results - In order to ensure the understandability of the relevant standard, the issues specified in the standard have been detailed and the process form (Figure 1) that the independent auditor will monitor in the identification and reporting of the situations that will affect the business's continuity capacity has been tried to be concretized. Discussions - The findings found that the vast majority of the independent audit reports of industry companies in the scope did not contain information about the BDS 570 Standard.

0
2019
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
İşletme Araştırmaları Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.210
Atıf : 10.226
2023 Impact/Etki : 0.424
İşletme Araştırmaları Dergisi