Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 35
 İndirme 4
Yönetim Performans Ölçütlerinin Raporlanması: Avantajlar ve Dezavantajlar
2021
Dergi:  
Muhasebe ve Finansman Dergisi
Yazar:  
Özet:

Performans raporlaması, işletmelerin paydaşlarına faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptıkları bir süreçtir. Geçerli finansal raporlama çerçevesi (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri-GKGMİ, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları-UFRS, vb.) haricinde oluşturulan ölçütler, son yıllarda bu raporlamada en çok kullanılan araçlardan biridir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun aldığı geri bildirimler sonucunda bu tür ölçütlere ilişkin hazırladığı Yönetim Performans Ölçütleri taslağı, sağlayacağı avantajlar ve dezavantajları ile sıcak tartışma konularından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, konu ile ilgili Amerikan Muhasebe Birliği, Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nin aralarında bulunduğu 11 uluslararası kurum, 4 büyük denetim şirketi ile Kamu Gözetimi Kurumu’nun yorum mektupları nitel yöntem ve içerik analizi çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre taslak, çoğu kurum tarafından desteklenmekte ve kullanıcılara fayda sağlayacağı ifade edilmektedir. Ancak taslak ile ilgili bazı endişeler de mevcuttur. Kamusal iletişim ifadesi, ölçütlerin kapsamının sadece kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda sunulan gelir ve gider alt toplamları ile sınırlandırılması, denetim, mutabakat gibi hususlar taslağın en çok eleştirilen ve tekrar gözden geçirilmesi talep edilen noktalarıdır.

Anahtar Kelimeler:

Reporting Management Performance Measures: Advantages and Disadvantages
2021
Yazar:  
Özet:

Performance reporting is a process in which businesses demonstrate their activities to their stakeholders. One of the most commonly used methods of performance reporting in recent years is the measures created outside of the current financial reporting framework (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP, International Financial Reporting Standards-IFRS, etc.). About these measures, the International Accounting Standards Board (IASB) has also drafted Management Performance Measures (MPM). The draft, with its advantages and disadvantages, constitutes one of the hot topics of discussion. In this study, the comment letters of 11 international institutions (American Accounting Association, European Financial Reporting Advisory Group, European Securities and Markets Authority and others), the Big Four accounting firms and the Public Oversight Authority about MPM were examined within the framework of qualitative method and content analysis. According to the results of the study, the MPM draft is supported by most institutions and it is stated that it will benefit financial statement users. However, there are some concerns regarding the MPM draft. Issues such as the expression of public communications, restricting the reach of the MPM only to subtotals of income and expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income, audit and reconciliation are the most criticized points of the draft.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Muhasebe ve Finansman Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.227
Atıf : 10.415
2023 Impact/Etki : 0.72
Muhasebe ve Finansman Dergisi