Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 29
TÜRKİYE’DE ENGELLİ HAKLARININ KORUNMASINDA BİR AKTÖR OLARAK KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
2023
Dergi:  
Ombudsman Akademik
Yazar:  
Özet:

Engelli bireylerin temel haklardan diğer yurttaşlar gibi eşit bir biçimde faydalanması ve toplumsal hayata tam katılımının sağlanması önemli bir politika alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu yönetimleri, bu alanda gerekli tedbirlerin alınması ve hayata geçirilmesiyle yükümlüdür. Bu konu yalnızca Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde de bir politika alanı olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler engelli haklarının korunması hususunda çeşitli sözleşmeler hazırlamış ve üye devletlerden taraf olmalarını istemiştir. Türkiye’de de engelli yurttaşların haklarının korunması adına birden fazla uygulama bulunmaktadır. Her ne kadar uluslararası ve ulusal düzenlemelerde yer alsa da engelli bireylere tanınan hakların kullanımı, ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve bu hakların kamusal alanda yaygınlık ve farkındalık kazanması noktasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu sebeple hem idare ve vatandaşlar arasında yaşanan sorunların çözümünde arabuluculuk görevi üstlenmesi hem de hukuk kurallarının kurumsallaşması bağlamında Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) engelli haklarının korunmasında önemli bir hak arama mekanizması olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada KDK kararlarında engelli hakları içerik analizi yöntemi ile incelenmekte ve engelli yurttaşların kamu yönetimleri ile yaşadıkları sorunlarda KDK'nin önemi ele alınmaktadır. Yapılan analizlerin sonucunda KDK’nin almış olduğu kararlarda engelli haklarının korunması hususunun uluslararası normlara uygun bir şekilde ele alındığı ve kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli düzenlemelerin yapılmasının tavsiye edildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Ombudsman Institution As An Actor In The Protection Of Disability Rights In Turkiye
2023
Yazar:  
Özet:

It is an important policy area for disabled people to benefit from fundamental rights equally like other citizens and to ensure their full participation in social life. Public management is obliged to take and implement the necessary measures in this area. This issue is defined as a policy area not only in Turkiye but also in many countries. The United Nations has prepared various conventions on the protection of the rights of disabled people and asked the member states to become a party. In Turkiye, there is more than one regulation to protect the rights of citizens with disabilities. Although it is included in international and national regulations, there are problems with the use of the rights granted to individuals with disabilities, the resolution of conflicts that arise, and the prevalence and awareness of these rights in the public sphere. For these reasons, the Ombudsman Institution of Turkiye (KDK), which acts as a mediator in solving the problems between the administration and the citizens, stands out as a legal claim mechanism in protecting the rights of disabled citizens and institutionalizing the rules of law. In this study, the rights of disabled citizens in the decisions of the KDK are examined with the method of content analysis, and the importance of the KDK in the problems faced by disabled citizens with public administrations is discussed. As a result of the analysis, it has been determined that in the decisions taken by the KDK, the issue of protection of the rights of persons with disabilities is addressed in accordance with international norms and public institutions and organizations are recommended to make the necessary regulations.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Ombudsman Akademik

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 211
Atıf : 631
2023 Impact/Etki : 0.265
Ombudsman Akademik