Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 17
 Görüntüleme 69
 İndirme 8
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİNDE YENİ ARAYIŞLAR: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ÖRNEĞİ
2015
Dergi:  
Sayıştay Dergisi
Yazar:  
Özet:

Ülkemizde, kamu yönetimi siyasal denetim kapsamında TBMM tarafından soru, genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması ve gensoru aracılığıyla denetlenmektedir. Bunun yanında yönetsel denetim kapsamında hiyerarşik denetim, idari teftiş ve vesayet denetimi uygulanmaktadır. İdari yargı kapsamında ise Danıştay, idare mahkemeleri gibi yargı yerlerinin denetimi söz konusudur. Ayrıca baskı grupları ve kamuoyunun denetimi zaman zaman kamu yönetimi üzerinde etkili olmaktadır. Son yıllarda bu sürece ombudsman kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu da dahil olmuştur. Bu çalışmada yukarıda belirtilen diğer denetim türlerinin ayrıntısına girmeden kamu yönetiminin denetim süreci ana hatlarıyla incelenip, Kamu Denetçiliği Kurumu üzerinde ayrıntılı durulacaktır. Kurumun kuruluş süreci ayrıntılı incelenecek, bu süreci Türkiye’de yeni kamu yönetimi ve yönetişim anlayışının şekillendirdiği yeni denetim anlayışının nasıl etkilediği analiz edilecektir

Anahtar Kelimeler:

In Turkey, new searches in the Audit of the Public Administration: Examples of the Public Audit Institution
2015
Yazar:  
Özet:

In our country, public administration is supervised by the TBMM through questioning, general consultation, parliamentary investigation, parliamentary investigation and censorship in the framework of political audit. In addition, in the framework of administrative inspection, hierarchical inspection, administrative inspection and supervisory inspection are applied. In the case of administrative court, the counseling council is concerned with the supervision of the courts, such as administrative courts. Also, pressure groups and public control are sometimes influential on public administration. In recent years, the Ombudsman has also been involved in the Public Audit Authority. In this study, the audit process of the public administration will be examined by the main lines without entering the details of the other types of audit mentioned above and will be detailed on the Public Audit Authority. The institution’s establishment process will be examined in detail, and this process will be analyzed how the new understanding of audit, formed by the new public administration and management understanding in Turkey will affect.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Sayıştay Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 477
Atıf : 5.337
2023 Impact/Etki : 0.349
Sayıştay Dergisi