Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 90
 İndirme 13
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE OMBUDSMAN
2019
Dergi:  
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal
Yazar:  
Özet:

Türk-İslam Devletlerinde benzer uygulamalar görülmekle birlikte, modern anlamda ombudsmanlık, 1809 tarihli İsveç Anayasası’nda parlamentoya bağlı bir müessese olarak düzenlenmiştir. Ombudsmanlığın, günümüzde çok sayıda ülkede uygulaması bulunmaktadır. Türkiye’de 1970’li yıllardan itibaren gündeme gelen ombudsmanlık, 2012 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile hukuki olarak kurulmuş ve 2013 yılından itibaren de denetim ve gözetim faaliyetlerine başlamıştır. Kurum, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Taraflarından birisini idarenin oluşturduğu vergileme sürecinde çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Vergi uyuşmazlıkları, idari aşamada ve yargı aşamasında çözüme kavuşturulmaktadır. Ombudsmanlık, vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yollarından birisi olup vergi uyuşmazlıklarında yargı aşamasından önce son başvuru ve şikâyet mercii olarak işlev görmektedir.

Anahtar Kelimeler:

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE OMBUDSMAN
2019
Yazar:  
Özet:

Although similar practices are seen in the Turkish-Islamic states, in the modern sense, ombudsmanism is established as a parliamentary institution in the 1809 Swedish Constitution. The Ombudsman is currently in use in many countries. In Turkey, the Ombudsman, which has been on the agenda since the 1970s, was legally established by the Public Audit Institution Act in 2012, and since 2013 it has also begun its supervision and supervision activities. The institution is responsible for examining, investigating, and giving advice to the administration of all actions and procedures and attitudes and behaviors, in the sense of justice based on human rights, in terms of compliance with law and justice. There are various disputes between the parties in the taxation process that the administration constitutes. Tax disputes are resolved in the administrative and judicial stages. The Ombudsman is one of the ways to solve tax disputes in the administrative stage and serves as the last application and complaint mercii before the judicial stage in tax disputes.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.471
Atıf : 423
2023 Impact/Etki : 0.042
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal