Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 329
 İndirme 39
İYİ YÖNETİM İLKELERİ BAĞLAMINDA KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU: KAMU GÖREVLİLERİ ALGISI
2018
Dergi:  
Ombudsman Akademik
Yazar:  
Özet:

Günümüzde bireyin yönetim karşısında kazandığı haklardan biri iyi yönetim hakkıdır.  İyi yönetim ilkelerinin tesis edilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulması, yönetimin iyi niyetli bir adımıdır. Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumu’nun temel felsefesi devlete karşı vatandaşı koruyarak idarenin iyi işleyişini sağlamak ve iyi yönetim ilkelerinin uygulanmasını gözetmektir. İyi yönetim ilkelerini uygulayacak olan kamu görevlilerinin kurum hakkında algısı ve memnuniyeti bu araştırmanın temel sorunsalıdır. Bu araştırma sorusundan yola çıkarak KDK’nın görev alanına giren kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinden oluşan bir örneklem belirlenmiştir. Türkiye geneli yapılan araştırmada 1120 kamu görevlisine anket uygulanmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgular KDK yönetimiyle paylaşılmış ve tartışılmıştır. Sonuçlara göre kamu görevlileri, kurumu yüksek oranda tanımakta ve olumlu algı sergilemektedir. Kurum hakkında algı ve memnuniyet arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü bir ilişki vardır. Demografik değişkenler açısından elde edilen sonuçlarda ise; kurum algısı yaş grupları açısından önemli farklılıklar göstermektedir. KDK’ya göre kurumun önündekiönemli engel, ülkemizde hak arama kültürünün yaygın olmaması ve kurumun tanınmamasıdır.

Anahtar Kelimeler:

public supervisory institution perception of public officers in the context of good management principles
2018
Yazar:  
Özet:

today, one of the rights gained in the management of the individual is the right of good management, the establishment of the public supervisory institution for the establishment of good management principles is a good intentional step of management management management. the main philosophy of the nitekim public supervisory institution is determined to ensure the good functioning of the administration and to recognize the implementation of good management principles and the perception of public authorities, which will implement the principles of good management, and the satisfaction of this research is the fundamental problem of this research question, and the public findings of the institutions entering the task area of the kdk were discussed in terms of a positive research in terms of turkey, and the public researches in terms of the general research

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Ombudsman Akademik

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 211
Atıf : 631
2023 Impact/Etki : 0.265
Ombudsman Akademik