Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 133
 İndirme 23
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU İYİ YÖNETİM İLKELERİ BAĞLAMINDA YÖNETİMDE ETİK PARADİGMASININ YERLEŞMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2020
Dergi:  
Ombudsman Akademik
Yazar:  
Özet:

ÖZET Bu çalışma etik kavramının ve etik ilkelerin kalıcı olarak yerleşmesini Kamu Denetçiliği Kurumu özelinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla ilk olarak Etik ve Ombudsman kavramları ele alınmış ve tahlilleri yapılmış, kamu yönetiminde etik ilkeler açıklanmış, Ombudsmanın iyi yönetim ilkeleri ile etik ilkelerin ortak noktaları ve benzerlikleri ortaya konulmuştur. Daha sonra Türkiye’de Denetçiliği Kurumu’nun yapısı ve nitelikleri incelenmiştir. Son olarak ise Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurumsal rolüyle Türkiye’de kamu yönetimi sistemine etik ilkelerin yerleşmesine sunduğu katkıyı ölçebilmek için öncelikle tavsiye kararlar incelenmiş, daha sonra kurumun uzmanlarıyla konuya ilişkin mülakatlar yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre kolay erişilebilir, hızlı karar veren, başarılı, etik ilkelere sahip, şeffaf ve katılımcı bir kamu yönetiminin tesis edilmesi ve vatandaşı da sürece dahil ederek geleneksel yönetimden katılımcı yönetişime geçiş aşamasının sağlanması açısından mesafe kat edilmesine Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından katkılar sağlandığı düşünülmektedir. Çalışmanın değerlendirme kısmında, etik kodların arttırılması için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Public Audit Board of Good Management Principles in the Management of Ethical Paradigms
2020
Yazar:  
Özet:

This study aims to examine the permanent settlement of the ethical concept and ethical principles in the Public Audit Authority. For this purpose, first, the concepts of Ethics and Ombudsman have been discussed and evaluated, the ethics principles in public administration have been explained, the principles of good governance of the Ombudsman and the common points and similarities of the ethics principles have been revealed. In Turkey, the structure and qualities of the Supervisory Authority were then examined. Finally, in order to measure the contribution of the public administration system to the establishment of ethical principles with the corporate role of the Public Audit Board in Turkey, the recommended decisions were first examined, and then interviews with the institution’s experts on the subject were conducted. According to the results of the study, it is believed that the Public Audit Authority has contributed to the establishment of an easy-to-access, fast-decision, successful, ethical principles, transparent and participatory public administration and to the extension of the transition from traditional administration to participatory administration by involving citizens during the process. In the evaluation section of the study, recommendations were made to increase the ethical codes.

Anahtar Kelimeler:

0
2020
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Ombudsman Akademik

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 211
Atıf : 631
2023 Impact/Etki : 0.265
Ombudsman Akademik