Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 13
Türkiye’de İstihdam Alanları, İstihdam Oranı ve Cinsiyet: OECD Verileri
2023
Dergi:  
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)
Yazar:  
Özet:

İstihdam, ülkelerin ekonomik büyümeleri açısından oldukça önemlidir. Birbirlerini etkiliyor olmaları nedeniyle hem istihdam hem de ekonomik büyüme, gerek bilimsel gerekse politika yapıcılar tarafından sürekli araştırılması ve ihtiyaca göre düzenleme yapılması gereken önemli bir konu olmuştur. Güncelliğini koruyor olması ve bilimsel çalışmalarda sürekliliğin devam edebilmesi için bu çalışmada, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) veri tabanında bulunan Türkiye ye ait 2023 yılı ilk 6 ayına ait istihdama ait veriler ilk iki çeyreklik (üçer aylık) dönem için incelenmiştir.  Bir ülkenin istihdamını etkileyen pek çok değişken olmasına rağmen ulaştığımız kısıtlı değişken ile çalışma tamamlanmıştır. Bu değişkenler cinsiyet, istihdam oranı ve veri tabanında yer alan istihdam alanları dır. İstihdam alanları ise, tarım, inşaat, inşaat dahil sanayi, inşaat hariç sanayi, imalat/üretim ve hizmetler olarak sınıflandırılmıştır. İmalat/üretim istihdam alanına ait veri olmadığı için analiz dışı bırakılmış, diğer alanlarda ise istihdam sayısı açısından 2023 yılının ilk iki çeyreği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır. Ancak istihdam alanlarına göre istihdam sayıları hem ilk hem de ikinci çeyrek de anlamlı bir fark göstermiştir. Bu sektörlerden hizmet sektörü en yüksek istihdam sayısına sahip istihdam alanı olarak belirlenmiştir. İlk iki çeyrek de cinsiyete göre istihdam oranı incelendiğinde çeyrekler arasında fark çıkmazken, hem ilk çeyrek hem de ikinci çeyrek de erkek ve kadınlar arasında istihdam oranı istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermiştir.

Anahtar Kelimeler:

Economic Activity, Employment Rate and Gender In Turkiye : Oecd Data
2023
Yazar:  
Özet:

Employment is very important for countries for their economic growth. These variables affect each other. Employment and economic growth should be frequent  investigasted both scientific and policy-markers. This matter remains current. In this study, Türkiye’s data for the first two quarter of 2023 were taken from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) database. Gender, economic aktivity and employment variables were anayzed. Agriculture, construction, industry including construction, industry excluding construction, manifacturing and services. There was no data on manufacturing. Other economic activities  were not statisticaly significant in the two quarter. But employment numbers other according to employment avtivity showed a significant difference in both the first and second quarters. Gender was not statistically difference in the two quarter. But gender, both in the first quarter and in the second quarter were statisticaly significant, The employment rate was different  between female and male  employmet rate

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 471
Atıf : 362
2023 Impact/Etki : 0.022
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)