Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 11
Gelişmekte Olan Ekonomilerde Hiper Globolleşme Döneminde Kamu Harcamaları
2023
Dergi:  
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Globalleşme literatüründe etkinlik ve telafi hipotezleri geniş bir şekilde ele alınıp ampirik boyutta irdelenmektedir. Bu çalışmada etkinlik ve telafi hipotezlerinin geçerliliği on iki farklı kamu harcaması için sınamaktadır. Beş farklı globalleşeme indeksi (genel globalleşme, ekonomik globalleşme, politik globalleşme, kültürel globalleşme ve sosyal globalleşme indeksi) için analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın periyodu olarak globalleşmenin en yoğun olduğu Berlin duvarının çöküşü sonrası dönem (hiper globalleşme dönemi olarak adlandırılan 1989 yılı sonrası dönem) seçilmiş, analizler gelişmekte olan ülkeler örneklemi için dengesiz panel veri seti ve iki yönlü sabit etki modelleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca modellerde tüm değişkenler durağan hallerinde kullanılmıştır. Ele alınan beş farklı globalleşme türü için yapılan analizler sonrasında elde edilen sonuçlara göre yoğun bir şekilde istatistiksel olarak anlamlı pozitif katsayılar elde edilmiş olup, bundan dolayı da ağırlıklı bir biçimde telafi hipotezinin geçerli olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 452
Atıf : 1.957
2023 Impact/Etki : 0.192
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi