Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 8
 İndirme 1
Examining Mothers' Communication with Their Adolescent Daughters about Sexual Development and Health: A Qualitative Research
2024
Dergi:  
The Journal of International Scientific Researches
Yazar:  
Özet:

Anneler, kızları için önemli bir bilgi kaynağıdır. Kaliteli anne-kız iletişimi, olumlu cinsel sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle yapılan araştırmada anneler ve kızları arasındaki cinsel gelişim ve sağlık hakkındaki iletişimin içeriğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir araştırmadır ve çalışma grubunda 20 anne bulunmaktadır. Araştırmada görüşme tekniği kullanılmış, yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile bulgular elde edilmiştir. Araştırma sonucuna göre annelerin neredeyse tamamının kızlarıyla cinsel gelişimleri hakkında konuştuğu görülmüştür. Menstrüasyon dönemi, ped kullanımı, genital bölge temizliği ve kişisel temizlik konuları en sık konuşulan konular olmuştur. Ayrıca cinsel istismardan korunmadan da sıklıkla bahsedilmiştir. Annelerin ne anlatacaklarını, nasıl anlatacaklarını bilemedikleri ve utandıkları için cinsel gelişim hakkında konuşmaktan rahatsız oldukları ve kaçındıkları da belirlenmiştir. Bilgi kaynağı olarak da çoğunlukla internetin tercih edildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Examining Mothers' Communication With Their Adolescent Daughters About Sexual Development and Health: A Qualitative Research
2024
Yazar:  
Özet:

Mothers are an important source of information for their daughters. Quality mother-daughter communication has been associated with positive sexual health outcomes. Therefore, the aim of the study was to examine the content of communication between mothers and their daughters about sexual development and health. The research is a qualitative research and there are 20 mothers in the study group. Interview technique was used in the research and findings were obtained with semi-structured interview questions. According to the results of the research, it was seen that almost all mothers talked to their daughters about their sexual development. Menstruation period, pad usage, genital area cleaning and personal hygiene were the most frequently discussed topics. Protection from sexual abuse was also frequently mentioned. It has also been determined that mothers are uncomfortable and avoid talking about sexual development because they do not know what to say or how to explain it, and because they are embarrassed. It has been observed that the internet is mostly preferred as a source of information.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


The Journal of International Scientific Researches

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 341
Atıf : 719
2023 Impact/Etki : 0.226
The Journal of International Scientific Researches