Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 56
 İndirme 31
An Assessment Of The Effectiveness Of 6th Grade Mathematics Curriculum In Practice
2015
Dergi:  
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, 6. sınıf matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğini belirlemektir. Araştırmada Bulut (2006) tarafından geliştirilen ve 32 maddeden oluşan beşli Likert tipi Matematik Dersi Öğretim Programı Ölçeği ile 10 maddeden oluşan üçlü Likert tipi Öğrenme Sürecini Etkileyen Bazı Değişkenler Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, ilköğretim 6. sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının uygulandığı Diyarbakır merkeze bağlı 49 ilköğretim okulunda görev yapan 135 matematik dersi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerden elde edilen verilerin analizinde, t-testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis H ve Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmada, matematik öğretmenlerinin öğrenme sürecinde bilgi iletişim teknolojilerini kısmen kullandıkları bulunmuştur. Ayrıca araştırmada, programın genelinin uygulamada kısmen başarılı olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler