Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
71

İNDİRME
48

SESLİ DİNLEME
1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
GELECEĞIN TEKNOLOJISI YENILENEBILIR ENERJI SISTEMLERINE GEÇIŞTE ÇANAKKALE YÖRESI ELEKTRIK ŞEBEKELERININ MEVCUT DURUMU VE OPTIMIZASYONU

2018 - Yıldıray Özgören,Sermet KOYUNCU - https://doi.org/10.28979/comufbed.463579

Özet:İnsanoğlu çağlar boyunca enerji kaynakları ile hep iç içe yaşamıştır. Sanayi devriminin başlangıcından itibaren artan enerji ihtiyaçları ile fosil kaynaklar yoğun olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise,  dünya ve ülkemiz geneline bakıldığında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim her geçen gün artmaktadır. Özellikle son 10 yıldır yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından üretilen enerjinin, tüm kaynaklardan üretilen enerji içerisindeki payı olağanüstü bir şekilde yükselmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı bölgelerde yoğunlaşması, özellikle düşük güçlerde adet olarak çok ve coğrafi yönden dağınık olması, elektrik şebekesinde enerji kalitesi yönünden sorunlara neden olmaktadır. Üretim santrallerinin artışına paralel olarak elektrik şebekesi güçlendirilemez ise, üretim kaynakları artsa da enerji kalitesi ve sürekliliği sağlanamayabilir. Önümüzdeki süreçte, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye olan etkisi ve üretim kaynağına göre her bir sistemin olumlu ve olumsuz durumlarının daha çok araştırılacağı muhakkaktır. Çünkü dağıtım ve iletim sistemine dahil olacak her yenilenebilir enerji kaynağının, sistemin talebinin karşılanması,  kalitenin yükseltilmesi hedefleri ile irdelenmesi gereklidir. Elektrik şebekesinin kararlı çalışması için şebekenin hangi bölümlerine ne oranda yenilenebilir enerji santrallerinin irtibatlandırılabileceğinin, önceden tespit edilmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla, bu çalışmada Çanakkale yöresindeki elektrik şebekelerinin mevcut durumu araştırılmış ve yenilenebilir enerji sistemlerine geçişte yapılması gerekenler ortaya konulmuştur

Anahtar Kelime:Yenilenebilir Enerji, Enerji Optimizasyonu, Enerji Kalitesi, Çanakkale ve Yöresi

Bu Yayına Atıf Yapanlar