Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.

Taranan Yayınevleri ve Eserleri

[Sobiad tarafından Taranan Basılı Yayınlar]

Yayın Ara

  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  117. Yüzyıl Türk Edebiyatı -klâsik Estetikte Yeni Yönelişler- (1600-1700)Ali Fuat Bilkan2015
  2Dilbilime GirişMehmet Osman TOKLU2015
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  3Adım Adım İlkokula Başlamak Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık EğitimiAnı Yayınları2019
  4Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım ÇalışmalarıAnı Yayınları2019
  5Araştırma Nasıl Tasarlanır ve RaporlaştırılırAnı Yayınları2019
  6Arduıno İle Kodlama ve Mikrodenetleyici UygulamalarıAnı Yayınları2019
  7Arduıno İle Robotik UygulamalarAnı Yayınları2019
  8Artıcles On The Path Of ScıenceAnı Yayınları2019
  9Batı BarbarlığıAnı Yayınları2019
  10Bilim FelsefesiAnı Yayınları2019
  11Bilimin DoğasıAnı Yayınları2019
  12Bilimsel Muhakeme Becerileri İle Düşünme SanatıAnı Yayınları2019
  13Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları ve ProgramlarıAnı Yayınları2019
  14Çağdaş Sosyal Teorisyenler Lévi-strauss, Braudel, Wallerstein, Marcuse, Lyotard ve Baudrillard’ın Sosyal TeorilerAnı Yayınları2019
  15Çevre EğitimiAnı Yayınları2019
  16Çocuklar İçin Edebiyat EğitimiAnı Yayınları2019
  17Dil Bilgisi ÖğretimiAnı Yayınları2019
  18E-stem Stem Öğretmenleri İçin Çevre Konularına Yönelik Ortaokul Etkinlik KitabıAnı Yayınları2019
  19Eğitim PsikolojisiAnı Yayınları2019
  20Eğitim FelsefesiAnı Yayınları2019
  21Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde İhtiyaç Analizi El KitabıAnı Yayınları2019
  22Eğitim PsikolojisiAnı Yayınları2019
  23Eğitim SosyolojisiAnı Yayınları2019
  24Eğitim ve Psikolojide Araştırma ve Değerlendirme Çeşitliliğin Nicel, Nitel ve Karma Yöntemlerle BütünleştirilmesiAnı Yayınları2019
  25Eğitim Yönetiminde Yeni YaklaşımlarAnı Yayınları2019
  26Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeAnı Yayınları2019
  27Eğitimde Nitel Araştırma DesenleriAnı Yayınları2019
  28Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeAnı Yayınları2019
  29Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeAnı Yayınları2019
  30Eğitimde Örnekleriyle Gereksinim AnaliziAnı Yayınları2019
  31Eğitimde Program Geliştirme Kavramlar YaklaşımlarAnı Yayınları2019
  32Erken Çocukluk Döneminde Fen EğitimiAnı Yayınları2019
  33Erken Çocukluk Döneminde GelişimAnı Yayınları2019
  34Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve SürdürülebilirlikAnı Yayınları2019
  35Erken Çocuklukta Eğitim Programları ve UygulamalarAnı Yayınları2019
  36Eylem Araştırması El KitabıAnı Yayınları2019
  37Fen Öğretiminde Yenilikçi YaklaşımlarAnı Yayınları2019
  38Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar (hakemli)Anı Yayınları2019
  39Genellenebilirlik Kuramı ve UygulamasıAnı Yayınları2019
  40İlk Okuma Yazma ÖğretimiAnı Yayınları2019
  41Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ProgramıAnı Yayınları2019
  42Karakter ve Değerler EğitimiAnı Yayınları2019
  43Kuramdan Uygulamaya Türkçe Ders Kitabı İncelemeleriAnı Yayınları2019
  44Kuramdan Uygulamaya Bireyle Psikolojik DanışmaAnı Yayınları2019
  45Matematik Öğretiminin Temelleri: İlkokulAnı Yayınları2019
  46Matematik Öğretiminin Temelleri: OrtaokulAnı Yayınları2019
  47Matematik Okuryazarlığı ve PısaAnı Yayınları2019
  48Meta-analize GirişAnı Yayınları2019
  49Meta-tematik Analiz Örnek UygulamalarAnı Yayınları2019
  50MişelliAnı Yayınları2019
  51Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel BeceriAnı Yayınları2019
  52Nöro-psikolojik Danışma Beyin Temelli Klinik YaklaşımlarAnı Yayınları2019
  53Nvıvo İle Nitel Veri Analizi Qualıtatıve Data Analysıs Wıth NvıvoAnı Yayınları2019
  54Öğretim İlke ve YöntemleriAnı Yayınları2019
  55Öğretim TeknolojileriAnı Yayınları2019
  56Okul İklimi ve KültürüAnı Yayınları2019
  57Okul Öncesi Dönemde Müzik EğitimiAnı Yayınları2019
  58Okul Öncesi Eğitimde Bir Erken Okuryazarlık Becerisi: Fonolojik FarkındalıkAnı Yayınları2019
  59Okul Öncesinden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada Stem EğitimiAnı Yayınları2019
  60Ölçeklerin ve Diğer Ölçme Araçlarının Uyarlanması: Problemler ve ÇözümlerAnı Yayınları2019
  61Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma YöntemleriAnı Yayınları2019
  62Örneklerle UygulamalarıAnı Yayınları2019
  63Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim ProgramıAnı Yayınları2019
  64Özel Eğitim ve KaynaştırmaAnı Yayınları2019
  65Özel Eğitimde Bütünleştirme: Başarı İçin 450 StratejiAnı Yayınları2019
  66Pedagojik Formasyon İçin Eğitimde Program GeliştirmeAnı Yayınları2019
  67Platon’dan Günümüze İktidar SeçkinleriAnı Yayınları2019
  68Psikolojik Danışma ve RehberlikAnı Yayınları2019
  69Romantik İlişkide İstismara Maruz Kalma İstismara Maruz Kalmanın ÖlçülmesiAnı Yayınları2019
  70Sağlık SosyolojisiAnı Yayınları2019
  71Siber Zorbalık Araştırmaya, Önlemeye ve Müdahale Etmeye Yönelik En Güncel BilgilerAnı Yayınları2019
  72Singapur Eğitim Sistemi Zıtlıkların GücüAnı Yayınları2019
  73Sınıf YönetimiAnı Yayınları2019
  74Son Değişikliklerle Okul Öncesi Eğitimi Programı ve Etkinlik KitabıAnı Yayınları2019
  75Sosyal Bilgiler Eğitimine Giriş Kavramlar, Yaklaşımlar, EtkinliklerAnı Yayınları2019
  76Sosyal Bilgilerin TemelleriAnı Yayınları2019
  77Sosyal Sorunlarda Güncel TartışmalarAnı Yayınları2019
  78Sosyoloji NedirAnı Yayınları2019
  79Sosyolojik Boyutlarıyla OtizmAnı Yayınları2019
  80Spss İle Temel Veri AnalizleriAnı Yayınları2019
  81Tez Nasıl Yazılır?Anı Yayınları2019
  82Uygulama Örnekleriyle Çokkültürlü Eğitim ve Değerler EğitimiAnı Yayınları2019
  83Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Uygulamalı YaklaşımlarAnı Yayınları2019
  84Yabancılara Türkçe ÖğretimiAnı Yayınları2019
  85Yazma ve EğitimiAnı Yayınları2019
  86Yükseköğretimin YönetimiAnı Yayınları2019
  87Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Sürekli Kaygı ve Uyum Düzeyleri Gestalt Yaklaşımına Dayalı Psikolojik Danışma EtkisiAnı Yayınları2019
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  88I.uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresiİspes Congress2018
  89Iı. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Bildiri KitabıMulti Congress2018
  90Iv. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (asos Congress) Bildiri KitabıAsos Congress2018
  91Iı. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (asos Congress) Bildiri KitabıAsos Congress2017
  92Iıı. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (asos Congress) Bildiri KitabıAsos Congress2017
  93I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (asos Congress) Bildiri KitabıAsos Congress2016
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  94Ermenilerin Emval-i MetrukesiHasan GÜNER2016
  95“tehcir” ve Emval-i Metruke MevzuatıSalâhaddin Kardeş2016
  96Birey,toplum ve DevletÖnder PERÇİN2015
  97İnsan Hakları Hukukuİlyas Doğan2015
  98Millet-i Sadıka’dan Milli DüşmanlığaYusuf DÜZGÖREN2015
  99Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemlerİlyas Doğan2015
  100Sosyal Bilimlerde YöntemNiyazi ÖKTEM , Emel KARAGÖZ2015
  101Türk İdârî Rejimine GirişRamazan YILDIRIM , Mustafa AVCI2015
  102Devlet ve Toplum Kuramlarına Yeni Yaklaşımlarİlyas DOĞAN2014
  103İdari İşlemin İcrailik ÖzelliğiDilşat YILMAZ2014
  104Mülkiyet ve Fikri Mülkiyetin Felsefi TemelleriDilara Buket TATAR2014
  105Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’nin Toplumsal Yapısıİlyas DOĞAN2014
  106Devletler Hukukuİlyas DOĞAN2013
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  1071911’den Günümüze Ege Adalari SorunuNecdet Hayta2015
  108Âhenk ve Halk Gazetelerinde Işgal Hâtiralari (1919-1922)Mevlüt Çelebi2015
  109Diplomasi ve Savaş Ingiliz Belgelerinde Bati Anadolu’da Yunan Işgali 1919–1922Ismail Ediz2015
  110Millî Mücadele Döneminde Giresun’da Yayimlanan Bir Dergi: Işik (1918-1923)Aydın Çakmak 2015
  111Milli Mücadelede Güney Cephesi MaraşYaşar Akbiyik2015
  112Millî Mücadele’de KilisHalil Ibrahim Ince2015
  113Modernleşme Dönemi Osmanli Siyasi MetinleriMehmet Yildiz2015
  114Osmanli Devleti ve Ingiltere Ekseninde I. Dünya Savaşi Yillarinda MisirÜ. Gülsüm Polat2015
  115Osmanli Yönetimindeki Topraklarda Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu ve SuriyeM. Derviş Kilinçkaya2015
  116Son Sadrazam Ahmet Tevfik PaşaNurten Çetin2015
  117Zoraki Ittifaktan Yol Ayrimina Ittihat-terakki ve ErmenilerNejla Günay2015
  11812 Mart Döneminde Nihat Erim HükümetleriAli Haydar Soysüren2014
  1191908-1912 Osmanli Meclis-ı Mebusani’nin Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki YeriKenan Olgun2014
  120Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayişlari ve Tarih Eğitimi (1923-1960)Nevzat Köken2014
  121Gizli Belgelerle Kibris Sorunu Kaygili Yillar (1974-1975)Salâhi R. Sonyel2014
  122I. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Asker Alma Usulleri (ahz-ı Asker)Şenol Çöklü2014
  123Ii. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Askerî ve Mülkî Bürokraside Tasfiyeler, Askerî ve Mülkî Heyet-ı MahsûsalarAsaf Özkan2014
  124Ikinci Dünya Savaşi’nda Batirilan Bir Türk Gemisi Refah ŞilebiRahmi Akbaş 2014
  125Istiklal Savaşı Istihbarat Subaylarından: Fahri Akçakoca Akça’nin HatiralariÖnder Göçgün2014
  126Itilaf Devletlerinin Istanbul’da Işgal YönetimiAbdurrahman Bozkurt2014
  127Izmir Müdafaa-ı Hukuk-ı Osmaniye CemiyetiIzzet Öztoprak2014
  128Izmir Gazi HeykeliMevlüt Çelebi2014
  129Milli Mücadele’de Atatürk ve Basin (1919-1921)Yücel Özkaya2014
  130Milli Mücadele’de Demirci Mehmet Efe (1919-1920)Erol Akcan2014
  131Mustafa Sabri Öney Milli Mücadele’de Ereğli AnılarıHilal Ortaç2014
  132Mütareke Döneminde Rum Nüfus Hareketleri (1918-1922)Cengiz Mutlu 2014
  133Nurettin PaşaNecati Fahri Taş2014
  134Samuhlu Kaçak MemmedkasimHanlar Bayramov (Çev: Aysun Demirez Güneri)2014
  135Sarikamiş Kuşatma Harekâti ve ŞehitlikleriSongül Alşan2014
  136Türkiye’de Kadin Milletvekilleri ve Siyasal Faaliyetleri (1935-1991)Ayşen Içke2014
  137Yabancı Diplomatların Tanıklıklarıyla Atatürk’ün LiderliğiHikmet Özdemir 2014
  138Yunan Mezalimi (ızmir, Aydin, Manisa, Denizli) 1919-1923Mustafa Turan2014
  139Bir Milletin Atasina VedasiIsmet Üzen, Yüksel Özgen2013
  140Birinci Dünya Savaşi’ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Bolu ve Çevresi (olaylar ve Iz Bırakanlar)Erol Evcin2013
  141Ingiliz Konsolosları ve Ermenilerin Katliamı Iddiaları (1878-1914)Musa Şaşmaz2013
  142Istanbul Dârülmuallimîni (1848-1924)Uğur Ünal, Togay Seçkin Birbudak2013
  143Milli Mücadele Dönemi Istihbarat Faaliyetleri Örnek Olay Incelemeleri (1919-1922)Serdar Yurtsever2013
  144Tarihten Günümüze Kıbrıs Türk Basını (1879-2009)Orhan Turan2013
  145Türk-amerikan Siyasi Ilişkileri (1939-1952)Nuri Karakaş2013
  146Türk-ermeni Ilişkilerinde GerçeklerAbdurrahman Çayci 2013
  147Türkiye Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Ilişkileri 1960-1980Musa Qasimli2013
  148Türkiye’de Umumi Müfettişliklerin Kurulmasi ve Trakya Umumi MüfettişliğiMurat Burgaç2013
  149Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler ve Ermeni SiyasetiAygün Attar (Haşimzâde)2012
  150Osmanlı Ermenileri Arasında Dinî ve Siyasi MücadelelerDavut Kılıç2012
  151Türk Siyasi Tarihinde Erzurum (1923-1950)Murat Küçükuğurlu2012
  152Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ii2012
  153Cumhuriyet Döneminde Yusuf AkçuraGürhan Kat2010
  154Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Millî Mücadele Karşiti PolitikalariOsman Akandere, Hasan Ali Polat2010
  155Italyan Arşiv Belgelerinde Anadoluda Yunan Mezalimi (1919-1922) Greek Massacre In Anatolia On Italien Archivies Documents (1919-1922)Mevlüt Çelebi2010
  156Ermeni TehciriBülent Bakar2009
  157Milli Mücadele’de Manisa–uşak- Afyonkarahisar- Konya Hatti (8.fırka ve Akşehir Kalem Riyasetleri 1920 Yılı Şifre-ı Mevrude DefteriNuri Köstüklü2009
  158Türk Basini’nda Hitler Almanyasi (1933-1945)Sezen Kiliç2009
  159“sarayköy Heyet-ı Milliyesi” ve Milli Mücadele’de SarayköyVeysi Akin2009
  160Balkan Savaşlari’nin Diplomatik Boyutu ve Londra Büyükelçiler Konferansi (17 Aralık 1912 11 Ağustos 1913)Necdet Hayta2008
  161Bir Vedanin ArdindanAli Güler2008
  162Değişen Dünya Şartlari, Karadeniz ve Boğazlar Meselesi (1923–2000)Selma Yel2008
  163Tarihten Günümüze Istanbul Ermeni PatrikhanesiDavut Kiliç2008
  164Ататюрк, Парламент Демократия Тюркских ГосударствахMehmet Saray (Çev:Zeynep Bağlan Özer)2008
  165Taksim Cumhuriyet AnitiMevlüt Çelebi2006
  166Xx. Yüzyil Başlarinda Osmanli Devleti’nde Yabanci Devletlerin Kültürel ve Sosyal MüesseseleriAdnan Şişman2006
  167Türkiye Cumhuriyeti TarihiDurmuş Yalçin, Yaşar Akbiyik, Dursun Ali Akbulut,Mustafa Balcioğlu,Nuri Köstüklü,Azmi Süslü, Refik Turan,Cezmi Eraslan, Mehmet Akif Tural2005
  168Türkiye Cumhuriyeti’nde ErmenilerCafer Ulu2005
  169Amasya Belgelerini Yeniden OkumakHikmet Özdemir2004
  170Osmanli Yönetimi ve Fransiz Manda Idaresi Altinda Suriye (1908-1938)Ömer Osman Umar2004
  171Ismet Inönü Lozan Barış Konferansı Konuşma, Demeç, Makale,mesaj, Anı ve SöyleşileriIlhan Turan2003
  172Türk-fransiz Mücadelesi (orta Toros Geçitleri, 1915-1921)Süleyman Hatipoğlu2002
  173Millî Mücadele’de “müdafaa-ı Hukuk’tan Halk Firkasi’na” Geçiş (1918-1923)Zeki Çevik2001
  174Mut Müdâfaa-ı Hukuk Cemiyeti Karar Defteri ve Millî Mücadelede Mut Mut Müdâfaa-ı Hukuk Cemiyeti Karar Defteri ve Millî Mücadelede MutKemal Çelik2001
  175Askeri Öğrenci Mustafa Kemal’ın Notlari (arşiv Belgelerinin Işiğinda)Ali Güler2000
  176Cumhuriyet Döneminde Demiryollari (1923-1950)Ismail Yildirim2000
  177Mustafa Abdülhalik Renda (1881 1957) Bir Devlet Kurulurken Bir Devlet Yikilirken 2000
  178Türklerde Dinî ve Kültürel Hoşgörü, Atatürk ve LâiklikMehmet Saray2000
  179Türk-ıran MünasebetleriMehmet Saray1999
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  180Anadolu’nun Tarihî Coğrafyasına Giriş Anadolu’nun İdari TaksimatıTuncer Baykara2015
  181Anonim Osmanlı KroniğiNecdet Öztürk2015
  182Başlagıcından Günümüze Türk Yazı SistemleriHatice Şirin 2015
  183Bizans İmparatorluğu TarihiŞerif Baştav2015
  184Büyük Hun Kağanı AttilaŞerif Baştav2015
  185Dil Felsefesi Tartışmaları -platon’dan Chomsky’ye-Atakan Altınörs2015
  186Dinler TarihiŞaban Kuzgun2015
  187Eski Türk-moğol Kişi Adları SözlüğüTUNCER GÜLENSOY, PAKİ KÜÇÜKER2015
  188İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları Osmanlı TarihçileriNecdet Öztürk2015
  189İslâm Kaynaklarına Göre Hz. İbrahim ve HaniflikŞaban Kuzgun2015
  190Kızılbaşlığın Tarihi Tercüme, Notlar ve TıpkıbasımŞefaattin Deniz, Hasan Asadi2015
  191Kök Tengri’nin ÇocuklarıAhmet Taşağıl2015
  192Kül Tigin Yazıtı -notlarHatice Şirin2015
  193Merak Edenler İçin DemokrasiCengiz Çağla2015
  194Modern Kazak Edebiyatının Öncüsü Ibıray AltınsarinEKREM AYAN2015
  195Müslüman-türk Devletleri TarihiErdoğan Merçil2015
  196Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Karadağ’da Türk Sefirleri ve ŞehbenderleriUğur Özcan, Abidin Temizer2015
  197Pıerre Lotı’nin Mektupları ve Son Kitabı: Türkler ve ErmenilerNazmi Eroğlu2015
  198Siyaset Psikolojisi Durumlar, Bireyler, OlaylarDavid Patrick Houghton2015
  199Süveyş KanalıSevda Özkaya2015
  200Târîh-i Güzîde (zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân)Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî2015
  201Türk Devlet Geleneği Dün BugünAydın Taneri2015
  202Türk Devlet Geleneğinde BürokrasiMehmet Akif Terzi2015
  203Türk Dilinde EdatlarNecmettin Hacıeminoğlu2015
  204Türkçenin Ses BilgisiMustafa Volkan Coşkun2015
  205Türkçenin Tarihî GelişmesiAhat Üstüner2015
  206Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Meselesi Hazar ve Karay TürkleriŞaban Kuzgun2015
  207Yeni Başlayanlar İçin Siyaset BilimiCengiz Çağla2015
  20814-15. Asır Osmanlı Kültür Tarihi Devlet Düzeni Sosyal HayatNecdet Öztürk2014
  209Avrupa Birliği Tarihi 1815’ten GünümüzeGeorges-Henri Soutou2014
  210Doğu Dinlerinde Hac İbadeti Hinduizm ve Budizmİsmail Taşpınar2014
  211Hanlık Devrinden Günümüze Örneklerle Kazak EdebiyatıLayik Altınmakas2014
  212Oruç Beğ Tarihi [osmanlı Tarihi(1288-1502)]Oruç Bin ADİL2014
  213Osmanlı Dünyasında Köyler ve Köylüler: 19. Yüzyıl Balıkesir Örneğiİsmail Arslan2014
  214Osmanlı Galatası (1453-1600)Kerim İLKER BULUNUR2014
  215Osmanlı Hakimiyetinde Kefe (1475-1600)Yücel ÖZTÜRK2014
  216Osmanlı Modernleşmesi Gazetecilik ve EdebiyatAli Budak2014
  217TarîkatnâmeAzîz Mahmûd Hüdâyî2014
  218Türk Dünyasının Bayramı Yeni Gün (nevruz)RAMAZAN KARAMAN2014
  219Türk Halklarının Ortak Edebi EserleriNemat Kelimbetov2014
  220Yaşlı Tarihinin Yankısı (bulgar-tatar Tarihi ve Medeniyeti)İklil Kurban2014
  221Yunus Emre ŞerhleriEmine Sevim2014
  222Âşıkpaşazâde TarihiNecdet Öztürk2013
  223Atatürk Dönemi İktisadi KalkınmaMetin Kopar2013
  224İttihat ve Terakki’nin İttihad-ı İslâm Siyaseti Çerçevesinde İttihatçı-senûsî İlişkileri (1908-1918)Nevzat Artuç2013
  225Rus Kaynaklarında Ermeni Sorunu 1914-1915Eray Bayramol2013
  226Selçuklular Zamanında Dîvân TeşkilâtıErdoğan Merçil2013
  227Sosyal Hareketlerin SosyolojisiOrhan Türkdoğan2013
  228Türkler Arasında Bir Avrupalı Auger Ghiselin De Busbecq (1521-1591)Ignace Dalle2013
  229Ütopyalar Işığında Gaspıralı’nın Dârürrahat MüslümanlarıNazmi Eroğlu2013
  230Yunus EmreAzmi Bilgin2013
  231Ziya Paşa’nın İroni ve Parodi Şaheseri ZafernâmeAli Budak2013
  2321956 Macar İhtilaliFrançois Fejtö2012
  233Batılılaşma Sürecinde Çok Yönlü Bir Osmanlı Aydını: Münif PaşaAli Budak2012
  234Dersaadet’te Bir Türk Dostu: Francıs Hopkınson Smıth (1838-1915)Semra Daşçı2012
  235Güneş Ülkesi Horasan Büyük Selçuklular DönemiCihan Piyadeoğlu2012
  236İnançların GökkuşağıJohn Hick2012
  237Mağdûrîn HikâyesiAli Budak2012
  238Mukaddime’den Muahhire’ye: Modern Dünya’nın, Ulus-devlet’in, Din’in ve Milliyetçiliklerin Ekonomi, Kültür ve Siyaset AtlasıMehmet Hişyar Korkusuz2012
  239Dilin Kökeni ÜzerineErnest Renan2011
  240İran’ın Son İki Yüzyıllık TarihiMohammad-Reza Djalili, Thierry Kellner2011
  241İslâm Devletlerinde Türk Nâibeler ve Kadın HükümdarlarBahriye Üçok2011
  242Selçuklular’da Saraylar ve Saray TeşkilâtıErdoğan Merçil2011
  243SelçuknâmeAhmed bin Mahmud2011
  244Sömürgecilik Sonrası İngiliz Romanında Kültür ve KimlikMehmet Ali Çelikel2011
  245Türkiye KaplıcalarıFevziye Koç2011
  246Türkiye Selçuklu Devleti’ne Gelenve Giden ElçilerEmine Uyumaz2011
  247Yunanistan’dan Mersin’e: Köklerinden Koparılmış HayatlarFahriye Emgili2011
  248Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarllgı 1923-1938İnci Aslanoğlu2010
  249Muhaverat-ı HlkemiyyeAli Budak2010
  250Orta Çağlarda Doğu ve Güneydoğu AnadoluMuammer Gül2010
  251Selanıkın Gölgesınde Bır Sancak: Drama (1864-1913)İsmail Arslan2010
  252Tokata Dair Bîr Sakk MecmuasıÜmit Ekin2010
  253Türk Dünyası Efsane ve Masallarlnda Bir Dev Tipi: Yalmavuz CelmoöuzAlimcan İnayet2010
  254Yusuf Mamay ve Manas Destanı (doğu Türkistan Kırgız Varyantı)Alimcan İnayet2010
  255125. Doğum Yılında Değişik Yanlarıyla Yahya KemalSermet Sami Uysal2009
  2561929 Dünya Buhranındatürkiyenin İktisadi Politika Arayışlarıİlhan Tekeli2009
  257Her Şafakta Ölürüm Osmanlıdan Cumhuriyete İdamlarErgun Hiçyümaz2009
  258İslamın Bâtınî Çehresi Dağlar, Çöller, Bataklıklar…Muammer Gül2009
  259Orta Çağ Avrupa TarîhîMuammer Gül2009
  260Uygulamaya Geçerken Türkiyede Devletçiliğin Oluşumuİlhan Tekeli, Selim İlkin2009
  261Batılılaşma ve Türk Edebiyatı Lale Devrinden Tanzimata YenileşmeAli Budak2008
  262Halk Milliyetçiliğinin Öncüsü HerderAcar Sevim2008
  263Türkler ve KağanlıklarıÖmürkul Karayev2008
  264Küresel Isınma ve İklım Değışıklığı İnsanlığı Bekleyen Büyük Felâket Mi?Reşat Üzmen2007
  265Sovyetler Birliğînin ve Rusya Federasyonunun Orta Asya Üzerindeki Stratejik PlanlarıMustafa Kalkan2007
  266İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu MedeniyetiBernard Lewis2006
  267Şiire Adanmış Bir Yaşam: Yahya Kemal BeyatlıSermet Sami Uysal2006
  2681895 Trabzon Olayları ve Ermenılerin YargılanmasıAhmct HALAÇOGLU2005
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  269Bin Yıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı BüyümeErgül HALİSÇELİK2015
  270Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çözümlü SorularAdem KAYA, Yasin KULAKSIZ2015
  271Çözümlü Genel Matematik Problemleriİbrahim Ethem Anar2015
  272Çuvaşça KonuşalımFeyzi ERSOY2015
  273Devlet BorçlarıMetin MERİÇ2015
  274Dönem Sonu Muhasebe İşlemleriMehmet AYGÜN2015
  275Döviz Kurundan Yurt İçi Fiyatlara Geçiş EtkisiHakan ACET2015
  276Ekonomi Politikasının Temelleri (notlar)Şevki Özbilen2015
  277Enstrümantal AnalizBilsen BEŞERGİL2015
  278Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Tms/tfrs Uyumlu Muhasebe UygulamalarıSerkan Özdemir2015
  279Genel MuhasebeYurdakul Çaldağ, Yıldız Ayanoğlu 2015
  280Kamu Maliyesine GirişEren Çaşkurlu, Cem Barlas Arslan2015
  281Kavram Teori ve Politikalar Kurumlar Yazılı Sınavları ve MülakatlarıÖmer Dönmez2015
  282Kromatografi ve ElektroforezTurgut Gündüz 2015
  283Küresel Vergi Rekabeti ve YansımalarıSinan Çukurçayır2015
  284Kurumsal Raporlamanın Gelişimi ve Güncel YaklaşımlarAli Uyar2015
  285Muhasebe Uygulama Örnekleri İlevergi Usul Kanunu ve Tms/tfrs Açısından Menkul Kıymetlerin DeğerlemesiRaşit Uçan2015
  286Para TeorisiŞevki Özbilen2015
  287Soru ve Cevaplarla Tms-tfrs türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama StandartlarıBirol YILDIZ, Tunç KÖSE2015
  288Tek Değişkenli AnalizZiya Argün, Ayşe Uyar2015
  289Turizm PazarlamasıSabiha Kılıç2015
  290Türk Mitolojisine GirişFatma Ahsen Turan2015
  291Türkiye Muhasebe-finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları 2016 Tms-tfrsHasan Kaval, Remzi Örten Aydın Karapınar 2015
  292Türkiye’de Örgütsel Davranış ÇalışmalarıRanâ ÖZEN KUTANİS2015
  293Uygulamalı Vergi HukukuHamza Koçakoğlu2015
  294Yerel Yönetimler Mali BoyutMehmet Akif Özer2015
  295Yerel Yönetimlerde Çevre DenetimiÇağatay Dikmen2015
  296Gider Mevzuatı ve Milli Emlak Soru BankasıMert Ümit Aslan, Fazlı Emektar2014
  297Maliyet Yönetim Muhasebesi UygulamalarıYurdakul Çaldağ 2014
  298Çözümlü Genel Matematik Problemleriİbrahim Ethem Anar2013
  299Gravite ve Manyetik Yöntemler ve UygulamalarıAbdullah ATEŞ2013
  300Otel İşletmeciliği Düşünceden UygulamayaErkan Akgöz2013
  301Dış Ticarete GirişMutlu YILMAZ, Ahmet Özken2012
  302İktisada GirişSerdar ALTINOK, Murat ÇETİNKAYA2012
  303Türkiye Türkçesi Biçimbilgisi biçimsel ve Anlamsal İşlevli (tasnif Denemesi)Erdoğan Boz 2012
  304Polimer KimyasıMehmet Saçak2008
  305Matemat˙ıksel ModellemeNuri ÖZALP2006
  306Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri (17. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar)Necdet Hayta, Uğur Ünal 2003
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  307Ahmet Vefik PaşaHANİFİ VURAL2016
  308İngilizlerin İslâm Ülkelerini Parçalama Politikası ve İranYILMAZ KARADENİZ2016
  309Sorularla Yeni Türk EdebiyatıÖzcan Bayrak2016
  310Anlamlandırma SüreçleriGÜRKAN DOĞAN2015
  311Aruz Teori ve UygulamaBEYHAN KESİK, ÖZER ŞENÖDEYİCİ2015
  312Avrupa’da İlk Yapma Dil VolapükENFEL DOĞAN2015
  313Başkanlık Sistemi ve Kuvvetler Ayrılığı TartışmalarıYUSUF TEKİN2015
  314Codex CumanıcusMUSTAFA ARGUNŞAH, GALİP GÜNER2015
  315Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinden Ferec Ba‘de’ş-şidde’nin Söz VarlığıOSMAN ERCİYAS2015
  316Eski Uygurca Gramer TerimleriMURAT ELMALI2015
  317Kemaliye AğzıFATİH ÖZEK2015
  318Kitābu Feżā’ili’l Mekke Ve’l Medįne Ve’l ĶudüsFATİH ÖZEK2015
  319Lehçe İçi Aktarma YöntemleriÜMİT EKER2015
  320Mustafa Öztürk’e ArmağanMUSTAFA ARGUNŞAH2015
  321Nesîmî ve Hurufilik KitabıÖZER ŞENÖDEYİCİ2015
  322OğuznameNECATİ DEMİR, ÖZKAN AYDOĞDU2015
  323Ölümünün 100. Yılında Tevfik FikretÖZCAN BAYRAK2015
  324Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama KılavuzuMücahit Kaçar, Beyhan Kesik, Bahir Selçuk, Ahmet Tanyıldız, Sadık Yazar, Şavaşkan cem bahadır, Ahmet Akdağ2015
  325Şâir ve TrajediTARIK ÖZCAN2015
  326Savlar ve Kültürel KavramlaştırmaADNAN RÜŞTÜ KARABEYOĞLU2015
  327Şem’î Şerh-i Mantıku’t-tayrMUHİTTİN TURAN2015
  328Servet-i Fünûn EdebiyatıÖzcan BAYRAK, Macit BALIK, Mehmet ÖZGER, Nuran ÖZLÜK, Ahmet Faruk GÜLER, Taner NAMLI, Celal ASLAN, Tahsin YAPRAK2015
  329Söz ve Sihir Arasında Edebî SanatlarBahir Selçuk, Beyhan Kesik, Özer Şenödeyici, H. Sercan Koşik, Fatma Kola2015
  330Sözlü ve Yazılı Anlatım BilgileriÖzer ŞENÖDEYİCİ, Can ŞEN, . H. Sercan KOŞİK, Sultan ŞENÖDEYİCİ2015
  331Tedrîsât-ı Edebiyyeden Nazm ve Eşkâl-i NazmMUHİTTİN TURAN2015
  332Türk Edebiyatında Manzum TevhidlerHALUK GÖKALP2015
  333Türkçenin Deyim VarlığıAHMET TURAN SİNAN2015
  334Türkiye’de Kadın OlmakRAMAZAN GÜLENDAM2015
  335Xıx. Yüzyılda Doğu Afrika’da Osmanlılar ve İtalyanlarDURMUŞ AKALIN, SELİM PARLAZ2015
  336Yazınsal OkumalarRAMAZAN KORKMAZ2015
  337Yeni Türk EdebiyatıÖzcan Bayrak , Taner Namlı , Ahmet Faruk Güler, Nuran Özlük, Celal Aslan, Mehmet Özger, Macit Balık, Esma Dumanlı Kadızade, Selim Somuncu, Tahsin Yaprak 2015
  338Yümnî DîvânıYUNUS KAPLAN2015
  339Eski Uygur Türkçesi DersleriSerkan Şen2014
  340Bir Ortaçağ Şairinin Kaleminden SelçuklularMUSTAFA ALİCAN 2014
  341Çağatay TürkçesiMustafa Argunşah2014
  342Din AntropolojisiALİ COŞKUN2014
  343Eski Uygurca Dört ÇatikÜMİT ÖZGÜR DEMİRCİ2014
  344Gazeller ve Güzeller ÜzerineÖZER ŞENÖDEYİCİ2014
  345Hz. Ali-ifrit CenknâmesiSERHAT KÜÇÜK2014
  346Kilisli Zihnî DîvânıİBRAHİM GÜLTEKİN2014
  347Kutb’un Husrav Şξrξn’iÜMİT ÖZGÜR DEMİRCİ, SİBEL KARSLI2014
  348Mişer Tatar TürkçesiErcan ALKAYA2014
  349Osmanlı Hanımlarının Gelenek ve GörenekleriZOFIE UÇAR2014
  350Roman AnaliziJEREMY HAWTHORN2014
  351Selçuk Baran ÖykücülüğüÖMER SOLAK2014
  352Tanzimat EdebiyatıÖzcan Bayrak, Selim Somuncu, Taner Namlı, Celal Aslan, Ahmet Faruk Güler, Nuran Özlük, Mehmet Özger, Macit Balık2014
  353Taşlıcalı Yahya Bey Gencîne-i RâzBEKİR ÇINAR2014
  354Tezat Üzerine Bir İncelemeİZZET MELİH2014
  355Türk Edebiyatının En Eski ÖrnekleriYusuf Avcı2014
  356Türk Romanında Değişme RitüelleriHAYRETTİN ORHANOĞLU2014
  357Visâlizade Ârif ve DîvânıBEKİR ÇINAR2014
  358Yaşayan HikâyemizNecati Tonga2014
  359Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan ve Uygulama Örnekli Performans Esaslı BütçeALİ İHSAN ÖZEROĞLU, HATİCE KÖSE2014
  360Yûsuf ZüleyhâAhmet Doğan2014
  361Cerrâh-nâmeSerdar YAVUZ2013
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  362Orta Çağda Anadoluda Kültürel Karşılaşmalar: 12-15. Yüzyıllarda Anadoluda İtalyanlar Sempozyum BildirisiAyşe Filiz Yenişehirlioğlu2019
  363Kültür/mekân: Gazi Orman Çiftliği, AnkaraAyşe Duygu Kaçar2015
  364Avrupa Arşivlerinde Osmanlı İmparatorluğuYonca Köksal, Mehmet Polatel2014
  365Korumada Sivil Mimarlık Çalıştay NotlarıNuray Bayraktar2014
  366Müzelerde Bilgi YönetimiAlev Ayaokur2014
  367Tarih Yazımında Sivil Mimarlık Çalıştay NotlarıNuray Bayraktar2014
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  368Taşranın Direnci Şehrin Bilinci Metin Önal MengüşoğluFERHAT ÇİFTÇİ2020
  369Acı ve TahammülSÜLEYMAN DOĞANAY2019
  370Ateist Çevrelerine Göre Zorunlu Din DersleriMuhammed Esat Altıntaş2019
  371Ateizmin PsikolojisiDERYA GÜLFİL2019
  372Beyaz Perdedeki Kristal Yalnızlık -inanç-NECATİ SÜMER2019
  373Endüstriyel Siyaset ve AhlakAHMET KESGİN2019
  374Medreseden Darülfünûna Türkiye’de Yüksek Din EğitimiZEKİ SALİH ZENGİN2019
  375Osmanlı Suriyesi’nde Misyonerlik FaaliyetleriCELAL ÖNEY2019
  376Osmanlı’da Dinî MeşrûiyetEJDER OKUMUŞ2019
  377Politik Aşırılık Biçimleri Fanatizm-radikalizm-fundamentalizmYUSUF ÇİFCİ2019
  378Batı ve İslam Arasında Oryantalizmİsmail SÜPHANDAĞI2018
  379Cumhuriyet Dönemi Ahlak EğitimiSAFİYE KESGİN2018
  380Dın SosyolojısıEJDER OKUMU?2018
  381Kurucu İmama Muhalefetin İmkan ve Sınırı- Hanefi Mezhebi ÖrneğiOsman BAYDER2018
  382Nesih-kadim Bir Kur’ân ProblematiğiAhmet BAYRAKTAR2018
  383Risk Toplumu ve Din-yeni Bir Sosyolojiye DoğruMustafa GÜNERİGÖK2018
  384Serbest Cumhuriyet FırkasıABDULHAMİT AVŞAR2018
  385Sinemada FelsefeFEYZA ŞULE GÜNGÖR2018
  386Türkçülükten İslâmcılığa Milli Türk Talebe BirliğiDOĞAN DUMAN,SERKAN YORGANCILAR2018
  387Zenofobi Yabancı Düşmanlığına Felsefî Bir YaklaşımFEYZA ŞULE GÜNGÖR2018
  388Araftan Marûfa Alevîler-bektâşilerÖZCAN GÜNGÖR2017
  389Din ve KültürEJDER OKUMU?2017
  390Dinin GölgesindeEJDER OKUMU?2017
  391Dinlerin Rengi Renklerin DiliKADİR ALBAYRAK2017
  392Gelenek ve Zıhnıyet Tenkıdıne Dayalı Çocuk Edebıyatı KuramıİSMAIL SÜPHANDAĞI2017
  393Güven ToplumuEJDER OKUMUŞ2017
  394Haşşâşîliğin Tarihsel Arka Planı-ismâilî Davet YapılanmasıMUZAFFER TAN2017
  395Küreselle?me Radikalizm ve İslamEditör: İbrahim TURAN2017
  396Türk Siyasi Tarihinde Büyük Birlik Partisi Siyasi Gelişimi Fikri Kaynakları Teşkilatlanma Yapısı 1993-2009ÖMER UMUR2017
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  397101 Araçla Web 2.0 Pegem Akademi Yayınları2019
  3981933 Yılı Dil Anketi Arapça ve Farsça Kelimelere Karşılık Önerileri Pegem Akademi Yayınları2019
  3992000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi Pegem Akademi Yayınları2019
  4004-5-6-7 ve 8. Sınıflar İlkokul ve Ortaokul Fen Etkinlikleri Pegem Akademi Yayınları2019
  401A-ki-úš Herkuzimal Pegem Akademi Yayınları2019
  402A-ki-úš Yakup Pegem Akademi Yayınları2019
  403Açık ve Uzaktan Öğrenme Pegem Akademi Yayınları2019
  404Açık ve Uzaktan Türkçe Öğrenme Sistemleri İçin Ölçütler Pegem Akademi Yayınları2019
  405Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü Pegem Akademi Yayınları2019
  406Açıklamalı ve Uygulamalı Osmanlı Türkçesi Pegem Akademi Yayınları2019
  407Afetler ve Afet Yönetimi Pegem Akademi Yayınları2019
  408Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Pegem Akademi Yayınları2019
  409Aile İçi Şiddeti Azaltma Psiko-eğitim Programı Pegem Akademi Yayınları2019
  410Aile, Okul, İşyeri, Spor, Cezaevleri ve Yaşamın Diğer Alanlarında Öfke Kontrolü Pegem Akademi Yayınları2019
  411Aileye ve Eğitime İlişkin Sorunlar ve Çözümler Pegem Akademi Yayınları2019
  412Akademik Başarı Kıskacındaki Okul Yöneticileri Pegem Akademi Yayınları2019
  413Akademik Etik Pegem Akademi Yayınları2019
  414Akademik Türkçe Pegem Akademi Yayınları2019
  415Akran Öğretimi Kullanıcı El Kitabı Pegem Akademi Yayınları2019
  416Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  417Anılarla Okul Müdürlüğü Pegem Akademi Yayınları2019
  418Anne ve Çocuk Beslenmesi Pegem Akademi Yayınları2019
  419Ar-ge ve Tasarım Merkezlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pegem Akademi Yayınları2019
  420Arapça Açıklamalı Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları (a1 Düzeyi) Pegem Akademi Yayınları2019
  421Araştırma-inceleme Dizisi Millî Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1960-1971) Pegem Akademi Yayınları2019
  422Araştırma-inceleme Millî Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1920-1960) Pegem Akademi Yayınları2019
  423Araştırmacılar İçin İstatistik Pegem Akademi Yayınları2019
  424Aruz Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  425Astronomı Pegem Akademi Yayınları2019
  426Avrupa Birliği ve Eğitim Pegem Akademi Yayınları2019
  427Ayaş İlçesinde Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Pegem Akademi Yayınları2019
  428Baştan Beri Yanlış Herbert Spencer, John Dewey ve Jean Piaget’den Gelen İlerlemeci Mirasımız Pegem Akademi Yayınları2019
  429Bebeklik Dönemi Gelişim ve Eğitim Pegem Akademi Yayınları2019
  430Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar Pegem Akademi Yayınları2019
  431Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Teknolojileri Pegem Akademi Yayınları2019
  432Benliğin İnşası Gelişimsel ve Sosyokültürel Temeller Pegem Akademi Yayınları2019
  433Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikler Pegem Akademi Yayınları2019
  434Beşerî ve Ekonomik Coğrafya Pegem Akademi Yayınları2019
  435Beslenme ve Sağlık Pegem Akademi Yayınları2019
  436Beyşehir Doğa Eğitimi Bilim ve Doğa İle Baş Başa 12 Gün Pegem Akademi Yayınları2019
  437Bilim Tarihi Pegem Akademi Yayınları2019
  438Bilim Tarihi ve Felsefesi Pegem Akademi Yayınları2019
  439Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Pegem Akademi Yayınları2019
  440Biliş Üstü Beceriler Pegem Akademi Yayınları2019
  441Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Teknikler ve Uygulamalar Pegem Akademi Yayınları2019
  442Bir Öğretim Sanatı Sosyokültürel Diyalektik Yöntem Pegem Akademi Yayınları2019
  443Bireyle Psikolojik Danışma Alıştırmaları Pegem Akademi Yayınları2019
  444Bolkar Dağları Seyir Defteri Dağ Doğulmaz Olunur Pegem Akademi Yayınları2019
  445Büyükanne Büyükbaba Okulu Büyükannem Büyükbabam Sınıfı Geçti Pegem Akademi Yayınları2019
  446Çağdaş Türkiye Tarihi Pegem Akademi Yayınları2019
  447Çağdaş Yaklaşımlarla Destekli Fen Öğretimi: Teoriden Uygulamaya Etkinlik Örnekleri Pegem Akademi Yayınları2019
  448Cefr-based Language Testıng Pegem Akademi Yayınları2019
  449Çocuğun Kişilik Gelişiminde Anne Baba Rolü Pegem Akademi Yayınları2019
  450Çocuk Edebiyatı ve Duyarlık Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  451Çocuk Gelişimi Pegem Akademi Yayınları2019
  452Çocuk Merkezli Öğrenme Ortamları: Okul Öncesi Çocuklar İçin Bir Okul Tasarla Pegem Akademi Yayınları2019
  453Çocuk Ruh Sağlığı Pegem Akademi Yayınları2019
  454Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Pegem Akademi Yayınları2019
  455Çocukları İlkokula Psikolojik Olarak Hazırlama Pegem Akademi Yayınları2019
  456Çocukların Temel Fen Kavramları İle İlgili Düşünceleri Pegem Akademi Yayınları2019
  457Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Pegem Akademi Yayınları2019
  458Coğrafya Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  459Coğrafya ve Kültür Mekân-kültür-tarih-coğrafi İşaret Pegem Akademi Yayınları2019
  460Collectıve Memory And Medıa The Case Of Missing Persons Issues İn Cyprus Pegem Akademi Yayınları2019
  461Contemporary Issues In Elt Pegem Akademi Yayınları2019
  462Çözümlü Diferansiyel Denklemler Pegem Akademi Yayınları2019
  463Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri Pegem Akademi Yayınları2019
  464Crıtıcal Thınkıng: Theory And Practıce Pegem Akademi Yayınları2019
  465Cumhuriyet Dönemi Eğitimine Yön Veren Yerli ve Yabancı Uzman Raporları (1911 1927) Pegem Akademi Yayınları2019
  466Currıculum Desıgn And Evaluatıon In Elt Pegem Akademi Yayınları2019
  467Değerler ve Değerler Psikolojisi Pegem Akademi Yayınları2019
  468Ders Kitabı İncelemesi Pegem Akademi Yayınları2019
  469Didaktik Bir Bakış Açısıyla Hz. Muhammed Pegem Akademi Yayınları2019
  470Dijital Kitap Teknolojisi Terminolojiden Pedagojiye Pegem Akademi Yayınları2019
  471Dijital Yaşamda Çocuk Pegem Akademi Yayınları2019
  472Diksiyon ve Konuşma Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  473Dil Bilgisi Üzerine Açıklamalar Pegem Akademi Yayınları2019
  474Dil Eğitiminin Temel Kavramları Pegem Akademi Yayınları2019
  475Dinleme Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  476Disiplinler Arası Çalışmalardan Disiplinler Ötesi Çalışmalara Köprü: Sofem (sosyal Bilimler-fen Bilimleri-matematik) Pegem Akademi Yayınları2019
  477Doğal Afetler ve Doğal Afet Okuryazarlığı Pegem Akademi Yayınları2019
  478Doğal Kaynaklar Pegem Akademi Yayınları2019
  479Doktora Eğitiminde Araştırma Üretkenliği Bir Program Geliştirme Çalışması Pegem Akademi Yayınları2019
  480Drama Yoluyla Okul Gelişimi Tüm Sınıf ve Tüm Okulla Uygulanabilecek Yaratıcı Bir Yaklaşım Pegem Akademi Yayınları2019
  481Dramaya Başlamak 4-11 Pegem Akademi Yayınları2019
  482Dünya Dillerinden Örneklerle Dilbilimsel Tipoloji Pegem Akademi Yayınları2019
  483Dünyayı Değiştiren Çocuklar Pegem Akademi Yayınları2019
  484E-öğrenme Pegem Akademi Yayınları2019
  485Edebiyat Bilgi ve Kuramları Pegem Akademi Yayınları2019
  486Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçin Doküman İnceleme Yöntemi Pegem Akademi Yayınları2019
  487Eğitim Bilimleri Perspektifinden Öğretmen Pegem Akademi Yayınları2019
  488Eğitim Felsefesi Kılavuzu Pegem Akademi Yayınları2019
  489Eğitim Hukuku Pegem Akademi Yayınları2019
  490Eğitim Konulu Filmler: Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Bir Rehber Pegem Akademi Yayınları2019
  491Eğitim Örgütlerinde Stratejik Planlama Pegem Akademi Yayınları2019
  492Eğitim Planlaması Pegem Akademi Yayınları2019
  493Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar Pegem Akademi Yayınları2019
  494Eğitim Psikolojisi Gelişim-öğrenme-öğretim Pegem Akademi Yayınları2019
  495Eğitim Sosyolojisi Yazıları Pegem Akademi Yayınları2019
  496Eğitim Sözlüğü Dictionary Of Education Türkçe-ingilizce İngilizce-türkçe Pegem Akademi Yayınları2019
  497Eğitim Tarihi Pegem Akademi Yayınları2019
  498Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 Pegem Akademi Yayınları2019
  499Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020 Pegem Akademi Yayınları2019
  500Eğitim Teknolojileri Okumaları 2021 Pegem Akademi Yayınları2019
  501Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022 Pegem Akademi Yayınları2019
  502Eğitim Teknolojileri Okumaları 2023 Pegem Akademi Yayınları2019
  503Eğitim Teknolojileri Okumaları 2024 Pegem Akademi Yayınları2019
  504Eğitim Teknolojileri Okumaları 2025 Pegem Akademi Yayınları2019
  505Eğitim Teknolojileri Okumaları 2026 Pegem Akademi Yayınları2019
  506Eğitim Teknolojileri Okumaları 2027 Pegem Akademi Yayınları2019
  507Eğitim Teknolojileri Okumaları 2028 Pegem Akademi Yayınları2019
  508Eğitim Teknolojileri Okumaları 2029 Pegem Akademi Yayınları2019
  509Eğitim Teknolojileri Okumaları 2030 Pegem Akademi Yayınları2019
  510Eğitim Teknolojileri Okumaları 2031 Pegem Akademi Yayınları2019
  511Eğitim Teknolojileri Okumaları 2032 Pegem Akademi Yayınları2019
  512Eğitim Teknolojileri Okumaları 2033 Pegem Akademi Yayınları2019
  513Eğitim Teknolojileri Okumaları 2034 Pegem Akademi Yayınları2019
  514Eğitim Teknolojileri Okumaları 2035 Pegem Akademi Yayınları2019
  515Eğitim Teknolojileri Okumaları 2036 Pegem Akademi Yayınları2019
  516Eğitim Teknolojileri Okumaları 2037 Pegem Akademi Yayınları2019
  517Eğitim Teknolojileri Okumaları 2038 Pegem Akademi Yayınları2019
  518Eğitim Teknolojileri Okumaları 2039 Pegem Akademi Yayınları2019
  519Eğitim Teknolojileri Okumaları 2040 Pegem Akademi Yayınları2019
  520Eğitim Teknolojileri Okumaları 2041 Pegem Akademi Yayınları2019
  521Eğitim Teknolojileri Okumaları 2042 Pegem Akademi Yayınları2019
  522Eğitim Teknolojileri Okumaları 2043 Pegem Akademi Yayınları2019
  523Eğitim Teknolojileri Okumaları 2044 Pegem Akademi Yayınları2019
  524Eğitim Teknolojileri Okumaları 2045 Pegem Akademi Yayınları2019
  525Eğitim Teknolojileri Okumaları 2046 Pegem Akademi Yayınları2019
  526Eğitim Teknolojileri Okumaları 2047 Pegem Akademi Yayınları2019
  527Eğitim Teknolojileri Okumaları 2048 Pegem Akademi Yayınları2019
  528Eğitim Teknolojileri Okumaları 2049 Pegem Akademi Yayınları2019
  529Eğitim Teknolojileri Okumaları 2050 Pegem Akademi Yayınları2019
  530Eğitim Teknolojileri Okumaları 2051 Pegem Akademi Yayınları2019
  531Eğitim Teknolojileri Okumaları 2052 Pegem Akademi Yayınları2019
  532Eğitim ve Öğretimde Etik Pegem Akademi Yayınları2019
  533Eğitim Vizyonumuz Üzerine Tartışmalar Pegem Akademi Yayınları2019
  534Eğitim Yapıları ve Tasarımı Pegem Akademi Yayınları2019
  535Eğitim Yönetiminde Değerler Pegem Akademi Yayınları2019
  536Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori, Araştırma ve Uygulama Pegem Akademi Yayınları2019
  537Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama Pegem Akademi Yayınları2019
  538Eğitimde Ahlak ve Etik Pegem Akademi Yayınları2019
  539Eğitimde Araştırma Yöntemleri Pegem Akademi Yayınları2019
  540Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Pegem Akademi Yayınları2019
  541Eğitimde Bilişim Teknolojileri Pegem Akademi Yayınları2019
  542Eğitimde Denetim ve Değerlendirme Pegem Akademi Yayınları2019
  543Eğitimde Etik Pegem Akademi Yayınları2019
  544Eğitimde Eylem Araştırması ve Örnek Araştırmalar Pegem Akademi Yayınları2019
  545Eğitimde Nezaket Pegem Akademi Yayınları2019
  546Eğitimde Örgütsel Yenileşme Pegem Akademi Yayınları2019
  547Eğitimde Politika Analizi Pegem Akademi Yayınları2019
  548Eğitimde Politika Planlama Ekonomi Pegem Akademi Yayınları2019
  549Eğitimde Program Değerlendirme Sınıflamalar-modeller Pegem Akademi Yayınları2019
  550Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Pegem Akademi Yayınları2019
  551Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya Pegem Akademi Yayınları2019
  552Eğitimde Program Geliştirme Kuramsal Temellere Bakış Pegem Akademi Yayınları2019
  553Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl BecerileriPegem Akademi Yayınları2019
  554Eğitimde Yeni Değerler Pegem Akademi Yayınları2019
  555Eğitimde Yeni Yönelimler Pegem Akademi Yayınları2019
  556Eğitime Giriş Pegem Akademi Yayınları2019
  557Eğitimin Pın Kodu Pegem Akademi Yayınları2019
  558Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri Kavramlar, Olgular ve Olaylar Pegem Akademi Yayınları2019
  559Eleştirel ve Analitik Düşünme Pegem Akademi Yayınları2019
  560Erken Çocukluk Döneminde Oyun Pegem Akademi Yayınları2019
  561Erken Çocukluk Eğitiminde Duygusal Zekâ Kuramdan Uygulama ve Değerlendirmeye Pegem Akademi Yayınları2019
  562Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Pegem Akademi Yayınları2019
  563Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  564Erken Çocuklukta Teknoloji Kullanımı Pegem Akademi Yayınları2019
  565Etik Liderlik Pegem Akademi Yayınları2019
  566Etkili İletişim Pegem Akademi Yayınları2019
  567Etkinlik Örnekleriyle Zenginleştirilmiş Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Pegem Akademi Yayınları2019
  568Etkinliklerle Düşünme Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  569Etnopedagoji Atabek Yurdu Pegem Akademi Yayınları2019
  570Evlilik ve Yakın İlişkiler Pegem Akademi Yayınları2019
  571Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  572Felsefe Grubu Eğitimi Üzerine Yazılar Pegem Akademi Yayınları2019
  573Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları Kavram Yanılgılarının Tespiti-giderilmesi ve Uygulamalı Örnekler Pegem Akademi Yayınları2019
  574Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları Pegem Akademi Yayınları2019
  575Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  576Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları Tespiti ve Giderilmesi Pegem Akademi Yayınları2019
  577Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Pegem Akademi Yayınları2019
  578Filmin Çizgisi Çizgi Film ve Çocukların Beğenisi Pegem Akademi Yayınları2019
  579Fizik Pegem Akademi Yayınları2019
  580Fiziksel Aktivite ve Teknoloji Fiziksel Okuryazarlık Sürecinde Teknoloji Destekli Aktif Oyun ve Diğer Teknoloji Uygulamaları Pegem Akademi Yayınları2019
  581Gelişim Psikolojisi Bebeklik, Çocukluk ve Ergenlik Pegem Akademi Yayınları2019
  582Gelişim Psikolojisi Iı Yetişkinlik, Yaşlılık ve Ölüm Pegem Akademi Yayınları2019
  583Gelişmekte Olan Ülkelerde Eğitim Politikaları Pegem Akademi Yayınları2019
  584Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya Pegem Akademi Yayınları2019
  585Genel Fizikî Coğrafya Pegem Akademi Yayınları2019
  586Genel ve Fizikî Coğrafya Pegem Akademi Yayınları2019
  587Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Pegem Akademi Yayınları2019
  588Genetik ve Biyoteknoloji Pegem Akademi Yayınları2019
  589Gıdaların Özelliği ve Yiyecek Hazırlama Pegem Akademi Yayınları2019
  590Girişimcilik Pedagojisine Giriş Pegem Akademi Yayınları2019
  591Görsel Araştırma Yöntemleri Teori, Uygulama ve Örnek Pegem Akademi Yayınları2019
  592Görsel İletişim ve İmge Pegem Akademi Yayınları2019
  593Görsel Sanatlar Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Pegem Akademi Yayınları2019
  594Grafik Tasarımda Etki Görsel İletişimde Etki Uygulamaları Pegem Akademi Yayınları2019
  595Grup Psikoeğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  596Günlük Yaşamda Fen Pegem Akademi Yayınları2019
  597Hareket Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  598Hastanelerde Fen Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  599Havayolu Pazarlamasına Giriş Pegem Akademi Yayınları2019
  600Her Ses/harf İçin Özel Uygulamalı İlk Okuma ve Yazma Öğretimi El Kitabı Pegem Akademi Yayınları2019
  601İki ve Üç Boyutlu Lineer Olmayan Aksutik Alanların İncelenmesi Pegem Akademi Yayınları2019
  602İlkel Toplumdan Uygar Topluma İletişim ve Uygarlık Pegem Akademi Yayınları2019
  603İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk Pegem Akademi Yayınları2019
  604İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Müdürleri İçin Okul Yönetimi Pegem Akademi Yayınları2019
  605İlköğretimde Teknoloji Destekli Ölçme Öğretimi Sınıf ve Matematik Öğretmenleri İçin Pegem Akademi Yayınları2019
  606İlkokulda Matematik Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  607İlkokulda Temel Fen Bilimleri Pegem Akademi Yayınları2019
  608İlkokullarda Matematik Öğretimi (1. 4. Sınıf) Pegem Akademi Yayınları2019
  609İlkokuma ve Yazma Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  610İlkokuma Yazma Öğretimi Yaklaşım ve Modeller Pegem Akademi Yayınları2019
  611İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  612İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  613İnsan İlişkileri ve İletişim Pegem Akademi Yayınları2019
  614İnsan İlişkileri ve İletişim 1. Kitap Pegem Akademi Yayınları2019
  615İnternet ve Ağ Toplumu Pegem Akademi Yayınları2019
  616İşitme ve Görme Yetersizliği Pegem Akademi Yayınları2019
  617İstatistikten Nefret Edenler İçin İstatistik Pegem Akademi Yayınları2019
  618Jeopolitik Tanımlar, Teoriler ve Değişimler Pegem Akademi Yayınları2019
  619Kafkasya ve Kafkas Ülkeleri Coğrafyası Pegem Akademi Yayınları2019
  620Kapadokya Araştırmaları Pegem Akademi Yayınları2019
  621Kapsayıcı Eğitim Özel Eğitimde Bütünleştirme Pegem Akademi Yayınları2019
  622Karakter Değerler ve Ahlak Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  623Karakter ve Değer Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  624Kariyer Planlama ve Geliştirme Pegem Akademi Yayınları2019
  625Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş Pegem Akademi Yayınları2019
  626Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Pegem Akademi Yayınları2019
  627Kelime Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  628Kendi Kendine Öğrenme Pegem Akademi Yayınları2019
  629Kervankıran Yaşanmış Öyküler Pegem Akademi Yayınları2019
  630Keşfet Dokun Değiş Temas Odaklı Terapi Pegem Akademi Yayınları2019
  631Keskinli Bahri İlhan Yaşamı Eserleri Pegem Akademi Yayınları2019
  632Kılavuz Kaptan Öğretmen Örnek Olaylarla Zenginleştirilmiş Pegem Akademi Yayınları2019
  633Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme Pegem Akademi Yayınları2019
  634Kimya Pegem Akademi Yayınları2019
  635Kiplik ve Kip Pegem Akademi Yayınları2019
  636Kişilik Kuramları Pegem Akademi Yayınları2019
  637Kişilik Kuramları Gerçek Yaşamdan Kişilik Analizi Örnekleriyle Pegem Akademi Yayınları2019
  638Kodlardan Robotlara Pegem Akademi Yayınları2019
  639Kompleks Ağlar ve İktisat Pegem Akademi Yayınları2019
  640Konuşma ve Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  641Kriz Danışmanlığı Pegem Akademi Yayınları2019
  642Küçük Adam Büyük Av Pegem Akademi Yayınları2019
  643Küçükler İçin Büyüklere Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Pegem Akademi Yayınları2019
  644Kültür ve Çocuk Pegem Akademi Yayınları2019
  645Kültür ve Psikolojik Danışma Pegem Akademi Yayınları2019
  646Kültürel Coğrafya Özellikleri ve Turistik Potansiyeli Açısından Geleneksel Artvin Evleri Pegem Akademi Yayınları2019
  647Kültürün İzinde Pegem Akademi Yayınları2019
  648Kuram ve Uygulamaları İle Aile Danışmanlığı Pegem Akademi Yayınları2019
  649Kuram ve Uygulamalarla Dilbilim, Göstergebilim ve Türkoloji Genel Dilbilime Giriş Pegem Akademi Yayınları2019
  650Kuramdan Uygulamaya Etkinlik Örnekleriyle Sayıların Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  651Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  652Kuramdan Uygulamaya İhtiyaç Belirleme Pegem Akademi Yayınları2019
  653Kuramdan Uygulamaya Kapsayıcı Eğitim Pegem Akademi Yayınları2019
  654Kuramdan Uygulamaya Mikro Öğretim Pegem Akademi Yayınları2019
  655Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi Hayat Bilgisi Öğretiminden Tarih Öğretimine Pegem Akademi Yayınları2019
  656Kuramdan Uygulamaya Yabancılara Türkçe Dilbilgisi Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  657Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında 21. Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık EğitimiPegem Akademi Yayınları2019
  658Kutadgu Biligde Sosyo-pedagojik ve Siyasal Söylem Pegem Akademi Yayınları2019
  659Kütüphanede Bir Gün “kütüphane Etkinlikleri” Pegem Akademi Yayınları2019
  660Leyla’nın Dünyası Pegem Akademi Yayınları2019
  661Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler Pegem Akademi Yayınları2019
  662Mastering Competencies İn Family Therapy Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma Pegem Akademi Yayınları2019
  663Matematiği Öğretme Bilgisi Pegem Akademi Yayınları2019
  664Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme Araştırmacılar, Eğitimciler ve Öğrenciler İçin Pegem Akademi Yayınları2019
  665Matematik Eğitiminde Modelleme Etkinlikleri Pegem Akademi Yayınları2019
  666Matematik Öğretiminde Somut Materyaller ve Tasarımları Pegem Akademi Yayınları2019
  667Matematiksel Modellemeye Disiplinler Arası Bakış: Bir Stem Yaklaşımı Pegem Akademi Yayınları2019
  668Matematiksel Sıradışı Problem Çözme Stratejileri ve Örnekleri Pegem Akademi Yayınları2019
  669Matematikte Problem Çözme 3-6. Sınıflar Kavramayı Derinleştirecek Güçlü Stratejiler Pegem Akademi Yayınları2019
  670Meddah ve Gösterisi Pegem Akademi Yayınları2019
  671Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  672Medya Okuryazarlığı ve Öğretmen Eğitimi: Öğretmen Adayları İçin Bir Öğretim Programı Tasarısı Pegem Akademi Yayınları2019
  673Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Kuramdan Uygulamaya Pegem Akademi Yayınları2019
  674Metafor ve Eğitimde Metaforik Çalışmalar İçin Bir Uygulama Rehberi Pegem Akademi Yayınları2019
  675Metindilbilim ve Örnek Metin Çözümlemeleri Pegem Akademi Yayınları2019
  676Millî Mücadelede Maarif Ordusu Pegem Akademi Yayınları2019
  677Modern Eğitim Sistemlerinin Doğuşu ve Gelişimi Cilt Iı İngiltere ve Amerika Birleşik Devletler Pegem Akademi Yayınları2019
  678Modern Türkiye Tarihi Pegem Akademi Yayınları2019
  679Mülki İdare Amirlerinin Liderlik Davranışlarının Eğitim Üzerindeki Etkisi Pegem Akademi Yayınları2019
  680Mülteci Çocuklara Yönelik Eğitim Müdahaleleri Teorik Bakış Açıları ve En İyi Uygulama Örnekler Pegem Akademi Yayınları2019
  681Müzede Eğitim Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler Pegem Akademi Yayınları2019
  682Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri Pegem Akademi Yayınları2019
  683Nitel Araştırmacılar İçin Kodlama El Kitabı Pegem Akademi Yayınları2019
  684Nitel Veri Analizinde Kodlama Pegem Akademi Yayınları2019
  685Öğrenmenin Yeni Paradigması Coğrafya ve Tarih Temelli Konuların Disiplinlerarası Yaklaşımla Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  686Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  687Öğretmen, Öğrenci ve Veliler De Dahil Olmak Üzere Hayatında Medya ve Sosyal Medya Olan Tüm Paydaşlara Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı İçin Paydaşlarla El Ele Pegem Akademi Yayınları2019
  688Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Stratejiler, Teknikler, Uygulamalar Pegem Akademi Yayınları2019
  689Okul Dışı Öğrenme Ortamları Pegem Akademi Yayınları2019
  690Okul Öncesi Eğitim Programları Pegem Akademi Yayınları2019
  691Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri Pegem Akademi Yayınları2019
  692Okul Öncesi Eğitimi İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Pegem Akademi Yayınları2019
  693Okul Öncesi Öğretmenleri İçin E-mentörlük Temelli Eğitim (e-mente: Oöö) Pegem Akademi Yayınları2019
  694Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Etkinliklerle Uygulama Örnekleri Pegem Akademi Yayınları2019
  695Okul ve Toplum Pegem Akademi Yayınları2019
  696Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış Pegem Akademi Yayınları2019
  697Okul, Aile ve Toplum İşbirliği Pegem Akademi Yayınları2019
  698Sağlık ve Eğitim Temelinde İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Pegem Akademi Yayınları2019
  699Sınıf Öğretmenleri, Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları İçin Matematik Öğretim Yöntemleri Gerçekçi Matematik Öğretimi ve Matematiksel Modelleme Pegem Akademi Yayınları2019
  700Sorularla Dilbilgisi Yazımı ve Öğretimindeki Tartışmalar Dilbilgisi Yazımı ve Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  701Ülkemizdeki Sanat Eğitimine Etkileri Bağlamında Avrupa Sanat Akademilerinin Kısa Bir Tarihi Pegem Akademi Yayınları2019
  702Uygulayıcılar İçin Pratik Bir Yol Haritası: Çift Terapilerinde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler Pegem Akademi Yayınları2019
  703Yapılandırmacı Öğrenmede Matematik Problemlerini Çözebilme Yöntemleri Pegem Akademi Yayınları2019
  704Yaşanmış Gerçek Hikayelerden Evlilik Serüvenleri Pegem Akademi Yayınları2019
  705Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik ArayışıEditör: Özcan DEMİREL - Serkan DİNÇER2016
  706Adbilim(çerçeve,terim,yöntem ve Sınıflandırmalarıyla)Ibrahim Şahin2015
  707Ağlasun Ilçesinin Alternatif Turizm Kaynaklari (uygulamali Bir Çalişma)Salih Ceylan2015
  708Akademik Hayatinin 25. Yilinda Türkçe Eğitimi Alaninin Ilk Profesörü Murat Özbay’a ArmağanMurat Özbay, Duygu Uçgun2015
  709Anilarla ÖğretmenlikErdal Toprakçı , Esen Altunay2015
  710Bazi Maviler Daha Derindir (bir Özcan Demirel Portresi)Sıddık Akbayir2015
  711Bireyi Tanima TekniklerCengiz Şahin2015
  712Bireysel Kariyer Yönetimi Iş Yaşamina HazirlikMehmet Cemil Özden2015
  713Birleştirilmiş Siniflarda ÖğretimOsman Samanci2015
  714Çanakkale Savaşlari ve Fransiz Kamuoyu 1915-1916 Savaş, Sansür ve Propaganda Kıskacında Bir Fransa”Yahya Akyüz2015
  715Çocuğumun Eğitim ve Kariyer KoçuyumSema Coşkun2015
  716Çocuklara Girişimcilik Kazandirmada Sosyal Bilgilerin Rolü: Bir Araştırma ÖrneğiHandan Deveci2015
  717Çocuklarin Toprakla Eğlenceli Serüveni: Tipitop ve Arkadaşları Ile Toprağı Tanıyoruz Öğretmen ve Anne-baba El KitaplarıHülya Gülay Ogelman,Alev Önder,Mehmet Duran,Öznacar Esin Turan Güllaç,Nazmi Durkan,Şevket Yımaz2015
  718Coğrafya Eğitiminde Arazi ÇalişmalariOnur Çalişkan2015
  719Coğrafya Eğitiminde Özel Öğretim YöntemleriFatih Aydın, Ersin Güngördü2015
  720Çözümlü Yüksek Matematik ProblemleriErhan Pişkin2015
  721Dezavantajli Gruplar ve Sosyal BilgilerAdem Öcal2015
  722Diferensiyel DenklemlerMustafa Kandemir2015
  723Dil ÖğretimiNilüfer Bekleyen2015
  724Dünden Bugüne Türk Eğitim Sistemi ve YapisiNurdan Baysal,Sefer Ada2015
  725Eğitim Bilimine Giriş Mustafa Metin, Ahmet Özcan2015
  726Eğitim PolitikasiAhmet Aypay2015
  727Eğitim Programinda ve Uygulamada Farklilaştirma Farklilaştirilmiş Öğretim Için Strateji ve ModellerMelek Nur Erdoğan2015
  728Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşimlari Necdet Konan,Osman Tayyar Çelik2015
  729Eğitimde Pozitif Psikoloji UygulamalariErdal Hamarta2015
  730Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-öğretme Yaklaşimlari IiMehmet Barış Horzum, Mübin Kiyici, Özcan Erkan Akgün2015
  731Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-öğretme Yaklaşimlari IiiGülfem Dilek Yurttaş2015
  732Etkinliklerle Hizli Okuma ve AnlamaFirdevs Güneş2015
  733Gençlik Liderliği Teori, Araştırma ve UygulamaSelahattin Turan, Ramazan Cansoy2015
  734Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap: Nitel Veri AnaliziEditör: Sadegül Akbaba Altun, Ali Ersoy2015
  735Hint ve Şiirin Sesi” Rabindranath Tagore’nin Eğitim Görüşleri ve Şantiniketan Okulu’ndaki UygulamalarıOkan Dinç2015
  736Ilk Çağ Tarih ve UygarliğiMehmet Ali Kaya2015
  737Ilk ve Ortaöğretimde Gelişimsel RehberlikBinnur Yeşilyaprak2015
  738Ilkokulda Kullanilan Strateji, Yöntem ve TekniklerMevlüt Gündüz2015
  739Ilkokuma Yazma ÖğretimiEditör: Ömer Yilar2015
  740Kalkınma Dinamiklerinde Meydana Gelen Değişim: Bölgesel Kalkınmada Ekzojen Kalkınmadan Endojen Kalkınmaya GeçişFatih Kaan Akyar2015
  741Karma Araştirma TasarimiŞefika Mertkan2015
  742Kartografya Haritacilik Bilimine GirişFikret Tuna2015
  743Kent Çalişmalari IiMehmet Karakuyu2015
  744Kent ve AfetMehmet Değerliyurt2015
  745Lineer CebirSalim Yüce2015
  746Müzik Estetiği ÜzerineÜlkü Sevim Şen2015
  747Öğretim Ilke ve YöntemleriAdnan Küçükoğlu, Adnan Taşgin2015
  748Öğretim Ilke ve Yöntemleri (kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller, Stratejiler)Kıymet Selvi2015
  749Öğretmenler Için Yerel TarihAhmet Şimşek2015
  750Okul Dişi Sosyal Bilgiler ÖğretimiAhmet Şimşek, Selahattin Kaymakci2015
  751Okul Öncesinde Kaynaştirma: Öğretmen EğitimiBülbin Sucuoğlu, Hatice Bakkaloğlu2015
  752Örgüt Sosyolojisi (kavramlar, Süreçler ve Açıklamalar)Musa Gürsel2015
  753Petaloid Monocotyledonous Flora Of Bolu Province, Including Annotations On Critical Petaloid Geophytes Of TurkeySina Cafer Demir, Ismail Eker2015
  754Piaget’nin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişim Kurami2015
  755Quelle Préposition?Eda Bilgen,Çelebi Akdaş2015
  756Reform ve Değişim Bağlaminda Ilkokul Matematik Öğretim ProgramlariOsman Yılmaz Kartal, Akan Deniz Yazgan2015
  757Rehber Benim Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne Göre Rehberlik Yaklaşımına Giriş”Ziya Selçuk, Enver Demirel Yilmaz2015
  758Rekabetçi Değerler Liderliği: Örgütlerde Değer YaratmaSelahattin Turan, Sedat Gümüş2015
  759Sinifta Etkili Öğretim ve Yönetim (etkinlikler ve Örnekler)Semra Demir Başaran2015
  760Sömürge Yönetimi Cezayir’de Fransiz Idaresi (1830-1962)Şinasi Sönmez2015
  761Sorgulamaya Dayali Öğrenme Için Gündelik Malzemelerle Hipotez Deneyleri Fen Projeleri Için Ilk AdimlarNecati Hırça2015
  762Sosyal Bilgiler ÖğretimiCengiz Özmen2015
  763Sosyobilimsel Konular ve ÖğretimiMustafa Sami Topçu2015
  764Spor Güvenliği ve YönetimiSavaş Şanli, Halil Ibrahim Mil, Mehmet Güçlü, Yusuf Arikan2015
  765Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiUğur Akin2015
  766Türk Kültüründe CoğrafyaEmrullah Güney2015
  767Türkiye Fiziki CoğrafyasiM. Emin Sönmez, Iskender Dölek2015
  768Üstün Zekâlilarda Sosyal Bilgiler ÖğretimiDeniz Özcan, Hüseyin Mertol2015
  769Yaşlilik ve Emeklilik (kavramlar, Kuramlar, Sorunlar)Cengiz Akçay2015
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  770Avrupa Birliği Uyum Süreci Politikalarının Gökçeada’daki Rum Azınlığa EtkisiCansu CENGİZ 2020
  771Bellek Oluşturmada Seramiğin Çağdaş Sanata KatkısıYasemin TANRIVERDİ 2020
  772Çanakkaleli RessamlarAhmet MANTAŞ 2020
  773H. 1332-1336 M. 1913-1917 Tarihli Çanakkale Şer‘iyye Sicili (transkripsiyon ve Değerlendirme)İmran ŞAHİN2020
  774Physıcal And Socıal Analysıs Of Ravı Rıver Basın In Hımachal PradeshNIKESH SHARMA 2020
  775Seramik Yüzeylerde Lazerle Desen Oluşturma Tekniği ve UygulamalarCeyda SIKI 2020
  776Study Skılls Analysıs Of Canakkale Onsekız Mart And Bıshkek Humanıtıes Unıversıtıes’ Undergraduate StudentsZYINAT ESENALIEVA 2020
  777Türkiye’de Farklı Kültürler ve Sağlık Yaklaşımları: sağlık Çalışanlarına ÖnerilerGülbu TANRIVERDİ2020
  778Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik ve Geleneksel Sağlık UygulamalarıGülbu TANRIVERDİ2020
  779Yaşam Kalitesi-kamu Maliyesi Kalitesi İlişkisi Avrupa Birliği ve Türkiye Üzerine Bir İncelemeÖzge UYSAL ŞAHİN 2020
  780‘istedim Ki Bilineyim!’ Kimlik-bellek İlişkisinin Sanatta Gösterimine Bir ÖrnekTuba KORKMAZ 2020
  781Çevre Kalitesi ve Risk Analizi: Türkiye’de Çevre Kirliliği ve Sağlık İlişkisiHasan Göksel ÖZDİLEK2019
  782Diyabet Komplikasyonlarına Bağlı Olarak Gelişen Testis Hasarında Egzersizin Koruyucu Etkisinin Değerlendirilmesiİlhan ÖZDEMİR, Müge ŞENTÜRK, Tuba Nur KARABIYIK 2019
  783Hepatektomi ve Karaciğer RejenerasyonuMüge ŞENTÜRK, Tuba Nur KARABIYIK 2019
  784İnfertil Hastalarda Uygulanan Icsı Yönteminin İmplantasyon Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesiİlhan ÖZDEMİR, Müge ŞENTÜRK, Tuba Nur KARABIYIK 2019
  785Köy Enstitüleri Felsefesini Geleceğe TaşımakMehmet ŞAHİN, Mustafa Aydın BAŞAR2019
  786Levrek Balığı (dicentrarchus Labrax) Yemlerinde Sarımsak Unu Kullanımının Büyüme, Yem Değerlendirme ve Vücut kompozisyonuna EtkileriLatife Ceyda İRKİN2019
  787Öğrencilerin Yabancı Dil Başarıları Üzerinde Bir Araştırma: Genelleştirilmiş İnvers Kullanarak Varyans AnaliziŞENOL ÇELİK2019
  788Uluslararası Diller KongresiYasemin KIRKGÖZ, Bahar İŞİGÜZEL2019
  789Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Güncel Sorunlar ve AraştırmalarÖzge UYSAL ŞAHİN, Nilay KÖLEOĞLU2018
  790Yaşam Bilimlerinde Risk, Kaygı ve Umut Üzerine YazılarÖzlem YAYINTAŞ2018
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  791Ahterî ve Dönemi Bilgi Şöleni Bildirileri Kütahya, 7-9 Kasım 2013Vildan Koçoğlu. Gündoğdu2018
  792Altun Yaruk Sudur Vı. Kitap Karşılaştırmalı Metin YayınıHasan Eren2018
  793Ansiklopedik Askeri Terimler Sözlüğü İngilizce- Türkçe.Nurhan. Sabuncuoğlu2018
  794Azerbaycan Türkçesi SözlüğüSeyfettin Altaylı2018
  795Bahrül-hakâyık: Giriş-metin-dizinHatiboğlu2018
  796Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma DenemesiYonca. Türk2018
  797Boşnakça Türkçe Deyimler SözlüğüŞakir. Bayhan2018
  798Boşnakça-türkçe Sözlük Şakir BayhanŞakir Bayhan2018
  799Çocuk ve Allahın Poetikasının İzindeMünire Kevser. Baş2018
  800Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Sözdizimi Bakımından Bir İncelemeİsmet Cemiloğlu2018
  801Dil YazılarıA. Dilâçar2018
  802Dîvân-ı AtayîÜlkü Çelik Şavk2018
  803Dîvanû Lugâtit-türk Giriş-metin-çeviri-notlar-dizin Kâşgarlı Mahmud; Haz.: Ahmet B. Ercilasun, Ziyat AkkoyunluKâşgarlı Mahmud2018
  804Ed Dürerül-müntehabâtil-mensûre Islâhil-meşhûÂşirefendizâde Mehmed Hafîd.2018
  805Ed-dürretül Mudiyye Fil-lügatit-türkiyyeRecep Toparlı2018
  806Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri Hülya Arslan Erol.Hülya Arslan Erol2018
  807İlm-i Sarf-ı TürkiSüleyman Hüsnü Paşa2018
  808Kafkasyada Kültürel Etkileşim: Sosyo-linguistik Bir AraştırmaHüseyin Namık Orkun2018
  809Karakalpak Türkçesi Grameri Fonetik, Morfoloji, Sentaks Ic Ceyhun Vedat Uyğur.Ceyhun Vedat. Uyğur2018
  810Kavâid-i Lisân-ı Türkî [türkçe Dil Bilgisi] Halit Ziya Bey; [haz.] Kaya TürkayHalit Ziya Bey2018
  811Kırım Tatar İlm-i SarfıBekir Çobanzade2018
  812Kısas-ı Enbiya (metin, Sözlük Dizin, Notlar) Hazırlayanlar: Emine Yılmaz, Nurettin Demir, Murat KüçükHaz: Ufuk Tavkul2018
  813Örneklerle Türk Alman DilleriYonca. Türk2018
  814Prof. Dr. İristay Kuçkartayevin Türkiyedeki Bilimsel MirasıRoy. Harris2018
  815Şemseddin Sami ve Nev Usûl Sarf-ı Türk-îHüseyin Namık Orkun2018
  816Türk Dilinin Sarf ve NahviKöprülüzâde Mehmet Fuat Süleyman Sâip; hazırlayan : M Metin Karaörs2018
  817Türk Kahramanlık Destanları (ı. Iı. Bölüm) V. M. Jirmunskiy; Çev.: Mehmet İsmail, Hülya Arslan- ErolV. M. Jirmunskiy2018
  818Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırılmalı-tarihî Grameri B. A. Serebrennikov, N. Z. Gadjieva; Çevirenler: Tevfik Hacıyev, Mustafa ÖnerB. A. Serebrennikov2018
  819Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması OlaylarıZeynep Korkmaz2018
  820Türkçede FiilimsilerNesrin Bayraktar2018
  821Türkçede Noktalama Sorunlar, Çözümler, TekliflerFaysal Oktan Atasoy2018
  822Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler: İnceleme SözlükHamza Zülfikar2018
  823Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-deyimleşmş Birleşmiş FiillerDeniz Öztürk2018
  824Türklük Bilimi Sözlüğü 1. Yabancı TürkologlarHasan Eren2018
  825(cusup Mamay Varyantı)Maksudi Sadri Arsal2017
  826Ahlat Ağzı Söz Varlığı Ertekinoğlu, ServetServet Ertekinoğlu2017
  827Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hüseyin TuncerHüseyin Tuncer2017
  828Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı Bildiriler Sivas,30-31 Ekim 2014Zeynep Korkmaz2017
  829Antalya İli Korkuteli İlçesi ve Yöresi Ağızları Atmaca, EmineEmine Atmaca2017
  830Bahşayiş Lügati Bahşayiş Bin Çalıça; Hazırlayan: Fikret TuranBahşayiş bin Çalıça2017
  831Başkurt Türkçesi Sözlüğü Murat ÖzşahinMurat Özşahin2017
  832Binyıl Önce Binyıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugâtit -türk Şükrü Haluk AkalınŞükrü Haluk Akalın2017
  833Çağatayca El Kitabı Janos Eckmann; Çeviren: Günay KaraağaçJanos Eckmann2017
  834Çağdaş Türkçede Cümle Baskakov, A. N., Çev.: Karaca, Oktay SelimA. N. Baskakov2017
  835Çuvaş Türkçesi Grameri Feyzi ErsoyFeyzi Ersoy2017
  836Eski Türkçenin Deyim Varlığı Serkan ŞenSerkan Şen2017
  837Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri Vibakti-samazHasibe Mazıoğlu2017
  838Garptan Şarka Seyyale-yi Edebiyye: Fransız Edebiyatının Nümune ve Tarihi (inceleme-metin) Halid Ziya Uşaklıgil; Hazırlayan: Rafet ŞimşekHalid Ziya Uşaklıgil2017
  839Göz Bilimi Sözlüğü Ömer Faruk RecepÖmer Faruk Recep2017
  840Gülistan [şiraz 1257]: Giriş-dil İncelemesi-metin-çeviri-dizinler-tpkıbaskı Sadî; Çeviren: Sibicabi; Hazırlayan: Oğuz ErgeneSadî2017
  841İbrahim Necmi Dilmen Demir, CelalCelal Demir2017
  842Irk Bitig ve Orhon Yazılı Metinlerin DiliŞükrü Haluk Akalın2017
  843İrşâdül-mülûk Ves-selâtîn Hazırlayan: Recep ToparlıRaif Necdet Kestelli2017
  844Istılâhât-ı Edebiyye Muallim Naci; Hazırlayan: M. A. Yekta SaraçMuallim Naci2017
  845Kaşkay Türklerinin DiliDilek Erenoğlu Ataizi2017
  846Kaşkay Türklerinin EdebiyatıFarzaneh Doulatabadi2017
  847Kazak Atasözleri Uğur GürsuUğur Gürsu2017
  848Kırgız Destanları Xıv Coodarbeşim Destanı Hazırlayan: Cıldız AlimovaJanos Eckmann2017
  849Kırgız Türkçesi Grameri (ses ve Şekil Bilgisi) Hülya Çengel KasapoğluHülya Kasapoğlu Çengel2017
  850Manas Destanı (w. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller Naciye Yıldız.Naciye Yıldız2017
  851Manisa Ağızları Giriş- Ses, Şekil ve Kelime Bilgisi Söz Varlığı Cümle Metinler SözlükAyşe İlker2017
  852Marzuban-name Tercümesi Destur-ı Şahi Marzuban Bin Rüstem; Haz:zeynep KorkmazMarzuban Bin Rüstem2017
  853Mecâlisün-nefâis I-ıı Herâti ve Hekimşâh Çevirisi Mülhakatı: [herati ve Hekimşah Tezkiresi] Alişir-i Nevai; Hazırlayan: A. Naci TokmakAlişîr-i Nevâi2017
  854Moğolca Türkçe Sözlük Ferdinand D. Lessıng; Çev.: Günay KaraağaçFerdinand D. Lessıng2017
  855Nehcül-feradis Cennetlerin Açık Yolu Kerderli Mahmut; Aktaran: Bilal AktanKerderli Mahmud2017
  856Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı Mustafa S. KaçalinMustafa S. Kaçalin2017
  857Ölümünün 100. Yılında Armin Vambery Anma Toplantısı Bildirileri Ankara, 6-7 Eylül 2013Alişîr-i Nevâi2017
  858Özbek Destanları Vı Dalli Anlatan: Ergaş Cumanbulbuloğli; Hazırlayan: Cabbar Eşankul; Türkiye Türkçesine Aktaran: Dilek SezerMuallim Naci2017
  859Polonyada Türkoloji Öztür EmiroğluÖztürk Emiroğlu2017
  860Riyâzül-cinânCinânî2017
  861Samih Rifat Ayşegül CelepoğluAyşegül Celepoğlu2017
  862Satıraltı Tercümeli Fıkıh Kitabı İnceleme-metin-dizin Tıpkıbaskı Hazırlayan: Yakup KarasoyHalid Ziya Uşaklıgil2017
  863Seyfül-mülûk İle Bediül-cemâl Hikayesi (kırım Karay Rivayeti) Hazırlayan: Tülay ÇulhaHülya Kasapoğlu Çengel2017
  864Solgun Çiçekler M. Ş. Yaltkaya; Haz:adnan AkgünM. Ş. Yaltkaya2017
  865Türk Boylarının Destanları Gelenekler, Şiirler, Şiir Yapısı Karl Reich; Çeviren: Metin EkiciKarl Reichl2017
  866Türk Dil Bilgisi Toplantıları Birleşik Fiil Bildiriler ve Tartışmalar Ankara, Haziran 2014 Yayıma Hazırlayanlar: Reşide Gürses, Nevin BaltaSerkan Şen2017
  867Türkçe Moğolca Çalışmaları Sir Gerard Clauson; Çeviren: Fatma KömürcüSir Gerard Clauson2017
  868Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları Ertuğrul YamanErtuğrul Yaman2017
  869Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri Vefatının 30. Yılında Pof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş Hatırasına: İstanbul, 30 Mayıs Haziran 2012Halid Ziya Uşaklıgil2017
  870Veteriner Hekimliği Terimleri SözlüğüNaciye Yıldız2017
  871Xı. Yüzyıl Türk Şiiri: Divanu Lugatit-turkteki Manzum ParçalarSadi Gedik2017
  872Xvıı. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihi Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi Örneği Gürer GülsevinGürer. Gülsevin2017
  873Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları Metinler ve İncelemeler İgor Valentinoviç Kormuşin; Çev:rysbek Alimovİgor Valentinoviç Kormuşin2017
  874Abdulla Qodiriy (abdullah Kadiri) ve Özbek Romanının Doğuşu Aziz MerhanHazırlayan: Talât Tekin2016
  875Âşık Mevlüt İhsanîden Derlenen Halk Hikayeleriİshâk bin Murâd2016
  876Atasözleri ve Deyimler Bölge Ağızlarında Birleş. Baskıya Haz.: Mustafa S. KaçalinHazırlayan: Sabahattin Küçük2016
  877Bismil Türkmen Ağzı İsmail Sökmenİsmail Sökmen2016
  878Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar Mağfiret Kemal YunusoğluMağfiret Kemal Yunusoğlu2016
  879Dasakarmapathavadanamala Giriş-metin-çeviri-notlar-dizin-tıpkıbaskı Hazırlayan: Murat Elmalıİsmail Sökmen2016
  880Dede Korkut Dresden Nüshası Sadettin ÖzçelikSadettin Özçelik2016
  881Divan (inceleme-metin-çeviri-dizin) Hecri (kara Çelebi Muhyid-din Mehmed); Haz.: Ömer ZülfeHecri2016
  882Divan Hüdayi (sala Muslısı); Hazırlayan: Mustafa S. KaçalinHüdayi2016
  883Edviye-i Müfrede: (metin- Sözlük)İshâk bin Murâd2016
  884Eski Türk Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi Hatice ŞirinHatice Şirin2016
  885Eski Uygurca Din Dışı Metinlerin Karşılaştırmalı Söz Varlığı Hazırlayan: Özlem AyazlıFuzuli2016
  886Kabus-name (giriş-notlar-metin-sözlükKeykavus bin İskender bin Veşmgir2016
  887Karay Türklerinin Dili (troki Diyalekti) Selma GülsevinSelma Gülsevin2016
  888Kriminal Terimleri Sözlüğü Haz.: Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi BaşkanlığıZeynep Korkmaz2016
  889Mirkâtül-cihâd [cihadın Basamakları]: Dil İncelemesi-metin-dizin Gelibolulu Mustafa Ali; Haz.: Ali AkarGelibolulu Mustafa Ali2016
  890Nevadirüş-şebabAli Şir Nevai2016
  891Orhon Türkçesi Graneri Talat TekinTalat Tekin2016
  892Ormancılık Terimleri Sözlüğü Metin SarıbaşMetin Sarıbaş2016
  893Özbek Destanları Rüstem Han Destanı Hazırlayan: Selami FedakarA. M. Şçerbak2016
  894Tanzimat Basının Dili Perihan ÖlkerPerihan Ölker2016
  895Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (fiil) A. M. Şçerbak; Çevirenler: Yakup Karasoy, Naile Hacızade, Mevlüt GülmezA. M. Şçerbak2016
  896Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri A. Azmi BilginA. Azmi Bilgin2016
  897Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan HareketiYusuf Ziya Öksüz2016
  898Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildirileri (5-6 Kasım 2012 İstanbul) Yayıma Hazırlayanlar: Fikret Turan...[ve Başk.]İsmail Sökmen2016
  899Yüz Hadis Yüz Hikâye Türk Dilinde Art Zamanlı Değişmeler Erzurumlu Darir; Haz.: Mustafa SarıErzurumlu Darir2016
  900Açıklamalı Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlüğü Murat Altan, Şenol AltanMurat Altan2015
  901Aşık Behlül İle Güllü Fadimenin TürküsüAli Karaçalı2015
  902Cahit Külebi Mehmet YardımcıMustafa Yardımcı2015
  903Çocukta Dil Edinimi Saadettin KeklikSaadettin Keklik2015
  904Divan [inceleme-metin-çeviri-açıklamalar-dizin] Vusuli; Haz.: Hakan TaşVusuli2015
  905Doğu Türkistan Uygur AğızlarıEmet Erkin2015
  906Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları (altay Kişi, Telengit Kişi, Çalkandı Kişi, Kumandı Kişi, Tuba Kişi): Karşılaştırmalı Ses Bilgisi Figen Güner DilekFigen Güner Dilek2015
  907Gyula Nemeth Andras Rona-tas; Çev.: İsmail DoğanAndras Rona-Tas2015
  908Hemşirelik Terimleri Sözlüğü Hemşirelik Terimleri Sözlüğü Çalışma GrubuZeynep Korkmaz2015
  909Kırım Karaycasının Katık Mecmuası Metin-sözlük-dizin Hazırlayan: Tülay ÇulhaAli-Şîr Nevâyî2015
  910Kutadgu Bilig Kahire NüshasıYusuf Has Hacib2015
  911Kutadgu Biligde Söz Yapımıİbrahim Taş2015
  912Kuzey Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler Proben Der Volksliteratur Der Nördlich Türkischen Stamme Vıı. Bölüm: Kırım Ağızları Derleyip Çeviren: W. Radloff; Haz.: Tülay ÇulhaMurat A. Karavelioğlu2015
  913Mecmua-i Kasaid-i Türkiyye Murat KaravelioğluMurat A. Karavelioğlu2015
  914Osman Türkayın Kelime Dünyası Mustafa BalcıMustafa Balcı2015
  915Satranç-name-i Kebir İnceleme-metin-dizin Firdevsi-i Rumi; Haz.: M. Ata ÇatıkkaşFirdevsi-i Rumi2015
  916Söz Kitabı (roma, 1165): Türkçe-italyanca Sözlük Bernardo Da Parigi; Haz.: Yavuz KartallıoğluBernardo da Parigi2015
  917Süheyl Nev-baharda Eskicil Öğeler İbrahim Taşİbrahim Taş2015
  918Tarihî-karşılaştırmalı Tofa (karagas) Türkçesi Biçim Bilgisi Ali IlgınAli Ilgın2015
  919Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler Proben Der Volksliteratur Der Türkischen Satmme X. Bölüm: Besarabya Gaguzlarının Ağızları Derleyip Çeviren: W. Radloff; Haz.: Tülay Çulha, Muvaffak DuranlıTahsin Banguoğlu2015
  920Türkçe Bitki Adları SözlüğüTurhan Baytop2015
  921Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler Fatma Erkman Akerson, S. N. Şeyda OzilFatma Erkman Akerson2015
  922Yahya Kemal Beyatlı Önder GöçgünÖnder Göçgün2015
  923Yeni Uygur Türkçesi GrameriRıdvan Öztürk2015
  924(türk Edebiyatında Yusuf Züleyhalar)Nurmuhammet Hisamov2014
  925Başkurt Türkçesinde Kip Habibe Yazıcı ErsoyHabibe Yazıcı Ersoy2014
  926Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler Hakan ÖzdemirHakan Özdemir2014
  927Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Satır Arası İlk Kuran Tercümesi Giriş-inceleme-metin-dizin Hazırlayan: Murat KüçükPaul de Kock2014
  928Eski Türk Edebiyatı MakaleleriHasibe Mazıoğlu2014
  929Floransalı Filippo Argentinin Notlarına Göre (1533) 16. Yüzyıl TürkçesiMilan Adamoviç; çeviren: Aziz Merhan2014
  930Huastuanift Manihaist Uygurların Tövbe Duası Betül ÖzbayÖzbay Betül2014
  931İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma GrubuZeynep Korkmaz2014
  932Kamere Âşık Müellifi: Paul De Kock; Mütercimi: Ahmed Mithat Efendi; Hazırlayan: Nasrullah ÖzsayPaul de Kock2014
  933Kâşgar ve Yarkend Ağzı Sözlüğü Robert Barkley Shaw; İngilizceden Çeviren ve Eklemelerle Yayına Hazırlayan: Fikret YıldırımRobert Barkley Shaw2014
  934Kılınış Kategorisi ve Altaycada Kılınış Belirleyicisi Olarak Art Fiiller Eyüp BacanlıEyüp Bacanlı2014
  935Kıpçak Türkçesi SözlüğüRecep Toparlı, Hanifi Vural, Recep Karaatlı2014
  936Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Kırgız Sınçıları Nezir TemurNezir Temur2014
  937Kırgızcadaki İslam Öncesi Geleneksel İnanç ve İnanışlarla İlgili Söz Varlığı Mayrambek OrozobaevMayrambek Orozobaev2014
  938Kürtçe-türkçe Türkçe-kürtçe Sözlük Kurdî-tirkî Tirkî-kurdî Ferheng Fevzi Karademir...[ve Başk.]Fevzi Karademir2014
  939Macarca-türkçe Deyimler Sözlüğü Naciye GüngörmüşNaciye Güngörmüş2014
  940Muinül-mürid: İnceleme-metin-çeviri-dizin-tıpkıbasımRecep Toparlı2014
  941Necip Türkçü Ö. Faruk Huyugüzelhaz İsmail Parlatır, Nurullah Çetin2014
  942Özbek Türkçesi GrameriVolkan Coşkun2014
  943Şair Ömer Seyfettin Bütün Şiirleriyle Nâzım Hikmet PolatNâzım Hikmet Polat2014
  944Salar Türkçesinin Çekim Morfolojisi Gülsün MehmetGülsün Mehmet2014
  945Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Şöleni Bildirileri Yayıma Hazırlayanlar: Nevzat Özkan, Bayram DurbilmezCaner Kerimoğlu2014
  946Türkçe Tatarca Sözlük Rifkat Etmetyanov...[ve Başk.]; Aktaran: Mustafa, ÖnerRifkat Ehmetyanov2014
  947Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal EtkenlerLars Johanson2014
  948Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisiMustafa Sarı2014
  949Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi Zeynep KorkmazZeynep Korkmaz2014
  950Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi Caner KerimoğluCaner Kerimoğlu2014
  951Uygur Harfli Rızvan Şah İle Ruh-afza Hikayesi: Giriş,tıpkıbasım,metin,çeviri,notlar ve DizinlerCeval Kaya2014
  952Yeni Türkçe- Sırpça Sözlük Marija DındıcMarija Dındıc2014
  953Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Kırgız Edebiyatı Tarihi Nurcan ÖzgenNurcan Özgen2014
  954Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi Nurettin DemirNurettin Demir2013
  955Bugünkü Kıpçak TürkçesiMustafa Öner2013
  956Bugünkü Tatar Türkçesi Söz Yapımı Fuat A. Ganiyev; Türkiye Türkçesine Aktaran: Murat ÖzşahinFuat A. Ganiyev2013
  957Büyük Sümerce Sözlük Nafiz AydınNafiz Aydın2013
  958Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler Süleyman Kaan YalçınSüleyman Kaan Yalçın2013
  959Cem Sultanın Türkçe DivanıCem Sultan2013
  960Dehnâme (inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım) Yûsuf Emirî; Hazırlayan: Kâzım KöktekinYûsuf Emirî2013
  961Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü Günay KaraağaçGünay Karaağaç2013
  962Divanu Lugatit Türke Göre Xı. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi Haz.: Akartürk KarahanTalat Tekin2013
  963Edhem Rahimoğlu Tenişev (1921-2004) Doğumunun 90. Yılında Yayıma Hazırlayanlar: Kamil Veli Nerimanoğlu, Minara Aliyeva; Editörler: Mustafa Uluocak, Nazım MuradovHekim Bereket2013
  964Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur^dan "aç Bars" Hikayesi (metin-çeviri-açıklamalar-dizin) Hazırlayan: Zemire GulcalıDoğan Çoker2013
  965Evliya Çelebi İle Devr-i Âlem Seyit Ali KahramanSeyit Ali Kahraman2013
  966Hakas Destanları Iv Altın Taycı Haz.: Gülsüm Killi YılmazSadi Gedik2013
  967İran Azerbaycanı Âşık Destanları Şikâri Destanı Anlatan: Âşık Yedullah, Hazırlayan: Nabi KobotarianTalat Tekin2013
  968Irk Bitig Eski Uygurca Fal Kitabı Talat Tekin; Hazırlayanlar: Emine Yılmaz, Nurettin DemirTalat Tekin2013
  969Karahanlı Türkçesi GrameriNecmettin Hacıeminoğlu2013
  970Kırgız AtasözleriÜlkü Çelik Şavk2013
  971Kırgız Destanları Xı Kurmanbek Anlatan: Kalık Akiyev; Hazırlayan: Murat Mukasov; Türkiye Türkçesine Aktaran: Ulanbek AlimovTalat Tekin2013
  972Kırgız Destanları Xııı Canış-bayış Orozbay Urmambetov Varyantı Hazırlayanlar: Abdılcan Akmataliyev, Muratalı Mukasov; Türkiye Türkçesine Aktaran: Mehmet AçaKanen Ahanov2013
  973Lobnor Ağzı Minara AliyevaMinara Aliyeva2013
  974Lügat-i Halîmî Lutfullah B. Ebu Yusuf El-halîmî; Haz.: Adem UzunLutfullah b. Ebu Yusuf el-Halîmî2013
  975Muğla ve Yöresi Ağızları Gramer-metin-sözlük Hazırlayan: Ali AkarKaşgarlı Mahmud2013
  976Mükemmel Osmanlı Sarfı Manastırlı Mehmet Rıfat; Hazırlayan: Ferhat TamkoçManastırlı Mehmet Rıfat2013
  977Otomotiv ve Hafif Araç Terimleri Sözlüğü Açıklamalı İngilizce-türkçe Haz. N. And YüceMehmet Ziya Mankalyalı2013
  978Sirâcül-kulûb Gönüllerin Işığı Hazırlayan: Yakup KarasoyFazıl Gökçek2013
  979Tuhfe-i Mübarizi Metin-sözlük Hekim Bereket; Hazırlayan: Binnur Erdağı DoğuerHekim Bereket2013
  980Türk Dilinde Izdırap Söz Bilgisi Bir Eş Anlamlılık İncelemesi Şahru PiltenŞahru Pilten2013
  981Uygur Halk Destanları Iı Hazırlayan: Alimcan İnayetMehmet Ali Ağakay2013
  982Yakut Destan Geleneği ve Er Sogotoh Metin ErgunMetin Ergun2013
  983Altun Yaruk Sudur Vı. Kitap Karşılaştırmalı Metin Yayını Hazırlayan: Özlem Ayazlıİgor Valentinoviç Kormuşin2012
  984Ferhâd Şîrîn İnceleme-metin Alî Şîr Nevâyî; [hazırlayan:] Gönül Alpay-tekin.Alî Şır Nevâyî2012
  985Urdu-türkçe Türkçe-urdu Sözlük Hazırlayan: Ahmet Bahtiyar Eşref, Celal SoydanGyörgy Hazai2012
  986Uygurca-çince İdikut Sözlüğü Ming Hanedanı Tercüme Odası Tarafından Hazırlanan Hazırlayan: Mağfiret Kemal YunusoğluCaner Kerimoğlu2012
  987Anadolu Ağızlarının SınıflandırılmasıLeyla Karahan2011
  988Atatürk ve Türk Dil Kurumu Hazırlayan: Nail TanMünir Ertan2011
  989Dil Denen Mucize Dil Biliminin Araştırma Konuları, Yöntemleri ve Ulaştığı SonuçlarWalter Porzig2011
  990Diyarbakır Ağzı: İnceleme-metinler-sözlükMünir Ertan2011
  991Eski Türk Dünyasında Kronoloji Yöntemleri Louis Bazin; Çeviren: Vedat KökenLouis Bazin2011
  992Hakas Destanları: Han Orba Haz. Erhan AktaşAtatürk, Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cumhurbaşkanı2011
  993Hilyetür Rical ve Söz Varlığı Gelibolulu Mustafa Ali; Hazırlayan: Muna Yüceol ÖzezenGelibolulu Mustafa Ali2011
  994Kâşgarlı Mahmud Et Son Divanü Lugatit Türk Il Ya Un Millenaire Şükrü Halûk AkalınŞükrü Halûk Akalın2011
  995Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16,17 ve 18. Yüzyıllar) Yavuz KartallıoğluYavuz Kartallıoğlu2011
  996Manas Destanı Kırgızca-türkçe Büyük Dizin Taşpolat Sadıkov, Bakıt ŞarşembayevTaşpolat Sadıkov2011
  997Muhakemetül-lugateyn: İki Dilin MuhakemesiAli Şir Nevayi2011
  998Nartlar Karaçay-malkar Mitolojsinin Destan Kahramanları Ufuk TavkulŞükrü Halûk Akalın2011
  999Nevâyînin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar El-lugatu N-nevaiyye L-istişhadatu L-cagataiyye Niyazi; Haz.: Mustafa S. KaçalinNiyazi2011
  1000Özbek Destanları Huşkeldi ve Belagerdan Hazırlayanlar: Töre Mirzayev, Cabbar İşankul; Türkiye Türkçesine Aktaran: Rıdvan ÖztürkBedros Zeki2011
  1001Pârs-nâme İnceleme Metin Dizin İbn-i Nasuh Paşa; Haz.: M. Mehdi Ergüzelİbn-i Nasuh Paşa2011
  1002Pietro Della Vallenin Çalışma Defteri Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin Nevin Özkan, Raniero Speelman, Mustafa ÇiçeklerNevin Özkan2011
  1003Sümer ve Türk Dillerinin Târihî İlgisi İle Türk Dilinin Yaşı MeselesiOsman Nedim Tuna2011
  1004Terim Sorunları ve Terim Yapma YollarıHamza Zülfikar2011
  1005Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi Alinin Kıssa-yı Yûsufu Haz.: Ali CinMuharrem Ergin2011
  1006Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 22- 23 Ekim 1993.Münir Ertan2011
  1007Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri Derlem Tabanlı Bir Uygulama Bülent ÖzkanBülent Özkan2011
  1008Türkiye Türkçesindeki Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü: Etimolojik Sözlük DenemesiTuncer Gülensoy2011
  1009Xvıı. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı Hazırlayan: Mertol TulumLouis Bazin2011
  1010Farsça Türkçe Sözlükler: Tarih Boyunca Yusuf ÖzYusuf Öz2010
  1011Kırgız Destanları Vııı Kız Darıyka Anlatan: Kadırkul Alimanov; Hazırlayanlar: Gülbara Orozova, Abdılcan Akmataliyev; Türkiye Türkçesine Aktaran: Ferah TürkerKadırkul Alimanov2010
  1012Kırgız Türkçesinde Tasvir Filleri Ali TanAli Tan2010
  1013Leyli Vü Mecnun Ali Şir Nevayi; Hazırlayan: Ülkü Çelik ŞavkHaz Şükrü Haluk Akalın [ve başk]2010
  1014Mahmud Kashgari And Diwan Lugat At -turk One Thousand Years Ago, One Thousand Years Later Şükrü Haluk Akalın; Transleted By: S. Nalan BüyükkantarcıoğluŞükrü Haluk Akalın2010
  1015Örneklerle Deliorman Türk Ağzı Sözlüğü İsa Cebeciİsa Cebeci2010
  1016Tatarcada Birleşik Kelime Teşekkülü Fuat A. Ganiyev; Çev.:caşteğin TurgunbayerFuat A. Ganiyev2010
  1017Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu-tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi Han-woo ChoiHan-Woo Choi2010
  1018Ahterî-i KebirAhterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisari2009
  1019Âşık Şevki Halıcıdan Derlenen Halk HikayeleriFevzi Ersoy2009
  1020Çuvaş Alp Hikayeleri: Ulip HalapisemFevzi Ersoy2009
  1021Kazan-tatar Türkçesi Sözlüğü Mustafa ÖnerMustafa Öner2009
  1022Kimya Terimleri SözlüğüSaadet Üneri, Ömer Kuleli, Osman Gürel2009
  1023Kitab-ı Bâz-name-i Padişahi: İnceleme-metin-dizinİbn-i Kesîr2009
  1024Manzume-i Keskin: Türkçe-arapça-farsça Manzum SözlükAtabey Kılıç2009
  1025Nahçıvan Ağzı: Giriş-inceleme-metinler-dizinler-sözcükTuncer Gülensoy2009
  1026Örneklerle Türk Şiir BilgisiCem Dilçin2009
  1027Özbek Destanları I: Erali ve Şiraliİbn-i Kesîr2009
  1028Süleymannâme-i KebîrFirdevsî-i Rumî2009
  1029Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi: Giriş İnceleme Metin Dizinİbn-i Kesîr2009
  1030Tartışılan Sözcükler ve Özleştirme SorunuDoğan Aksan2009
  1031Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil ÇekimiÖzgür Ay2009
  1032Türkiye Türkçesinde EylemsiÖzlem Deniz Yılmaz2009
  1033Türkiyedeki Afgan Kazakları AğzıNergis Biray2009
  1034Varka ve Gülşah Varka And Gülşah Mustafa Çelebi; Yayınlayanlar: Cemal Kafadar, Gönül Alpay Tekin; Haz.: Ayşe YıldızMustafa Çelebi2009
  1035Atatürk ve Harf DevrimiMŞakir Ülkütaşır2008
  1036Eskişehir İli Mihallıççık İlçesi ve Yöresi Ağızları: Ses Bilgisi-metinler-dizinCanan İleri2008
  1037Hakas Destanları: Kara KuzgunAyşegül Celepoğlu2008
  1038Samih Rifat: Hayatı ve EserleriAyşegül Celepoğlu2008
  1039Türk Dilinin ve Lehçelerinin Tarihi SeyriCevat Heyet2008
  1040Türkçe ve Almancada Sıfatlar: Sıfatlara Yabancı Dil Öğretimi Yönünden Bir YaklaşımDursun Zengin2008
  1041Türkçe Verintiler SözlüğüKaraağaç Günay2008
  1042Abdülhaluk Uygur ve ŞiirleriAlimcan İnayet2007
  1043Aybastı Ağzı: İnceleme-metin-sözlükMehmet Aydın2007
  1044Der-medh-i Piri: Yaşlılığa ÖvgüCicero2007
  1045Eski Anadolu Türkçesinde Ekler Gürer GülsevinGürer Gülsevin2007
  1046Gagavuz DestanlarıCicero2007
  1047Garib-nâmeÂşık Paşa; [haz] Kemal Yavuz2007
  1048Kırgız DestanlarıCumagül NARUZBAYEV2007
  1049Kırk Kız Destanı: Karakalpak DestanlarıCicero2007
  1050Özbek Destanları Melike Ayyar Destanı Anlatan Fazıl Yoldaşoğlu; Haz. Dilek Yücel.Cicero2007
  1051Özbek Destanları Ayçınar Destanı Anlatan: Kadir Rahimov; Hazırlayan: Ayşe SolmazCicero2007
  1052Tertib-i Cedid Kavaid-i OsmaniyyeAhmet Cevdet2007
  1053Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü AğzıZikri Turan2006
  1054Atatürk Dönemi Eğitim Sisteminde Türkçe Öğretimiİdris Karakuş2006
  1055Heves-name: İnceleme-tenkitli MetinTaci-zade Cafer Çelebi2006
  1056Narspi: Çuvaşça Bir Aşk ÖyküsüHaz Emine Yılmaz2006
  1057Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğuhaz Müjgân Cunbur [ve bşk]2006
  1058Türkçede Şahıs ZamirleriYıldız Kocasavaş2006
  1059Üss-i Lisan-ı TürkiMehmet Sadık; Haz Recep Toparlı, Ali Ilgın2006
  1060Yazar: Zengin, DursunDursun Zengin2006
  1061Doğu Rodop Türk Ağızlarının SözlüğüMefküre Riza Mollova2004
  1062Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf-fiillerKamil Tiken2004
  1063Karaçay-malkar Türkçesi SözlüğüUfuk Tavkul2004
  1064Kırgız Türkçesindeki Sıfat Fiil Ekleri: Şekil-anlam-işlev ve Türkiye Türkçesi İle KarşılaştırmaCaştegin Turgunbayev,2004
  1065Rize İli Ağızları: (inceleme-metinler-sözlük)Turgut Günay2004
  1066Türkçe Sarf ve Nahiv Lisân-ı Osmân-i Sarf ve NahivAhmet cevat (Emre); Haz: Gülden Sağol, Erdal Şahin, Nurgül Yıldız2004
  1067Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv DersleriMidhat Sadullah; Haz Tuncer Gülensoy, Mustafa Fidan2004
  1068Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu: Yabancılaşan TürkçeFatin Sezgin2004
  1069Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I: Socratesten Saurssuree Batı GeleneğiRoy Haris ve Tablot J Taylor; Çev: Eser E Taylan ve Cem Taylan2002
  1070Diyarbakır İli Çünğüş ve Çermik Yöresi Ağzı: Dil İncelemesi, Metinler, SözlükSadettin Özçelik, Erdoğan Boz2002
  1071Fazîlet-nâmeDervîş Muhammed Yemînî; Haz Yusuf Tepeli2002
  1072Güneydoğu Anadoludan Âşık HikâyeleriWolfram Eberhard; Çev Müfide Kocaoğlan van der Hoeven2002
  1073Kazak Türkçelerinde Kişi Adları: (qazaq Esimderi)T J Januzaqov, K S Esbayeva; Türkiye Türkçesine Aktaran Nurettin Aksu2002
  1074Mirâtül-memâlik: İnceleme-metin-indeksSeydi Ali Reis; Haz Mehmet Kiremit2002
  1075Revnak-ı BustanHaz Zafer Önler2002
  1076Uşak İli AğızlarıGürer Gülsevin2002
  1077Altay DestanlarıHaz İbrahim Dilek2001
  1078Kırımlı Bekir Sıdkı Çobanzade: Dilciliği ve Edebiyat AraştırıcılığıKenan Acar2001
  1079Ordu İli ve Yöresi Ağızları: İnceleme Metinler SözlükNecati Demir2001
  1080Türkiye Türkçesinde Orta Hece DüşmesiLan-ya Tseng2001
  1081Anadolu Ağızlarında Sıfat-fiil EkleriAhat Üstüner2000
  1082Çuvaşça Çok Zamanlı Ses BilgisiEmine Ceylan2000
  1083Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller ve Tamlayıcılarla KullanılışıGülsel Sev2000
  1084Medhal-i KavâidHaz: Nevzat Özkan2000
  1085Memlûk Türkçesinde Zarf-fiilli Parçaların DizimiMustafa Uğurlu2000
  1086Menâkıb-ı MevlânaLokmanî Dede; Haz: Halil Ersoylu2000
  1087Veled Çelebi İzbudakMetin Akar2000
  1088Zonguldak-bartın-karabük İlleri AğızlarıM Emin Eren2000
  1089Alî Şir Nevâyî, Sedd-i İskenderî: İnceleme-metinHatice Tören1999
  1090Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsimhaz: Himmet Biray1999
  1091Cemşid Hurşid: İnceleme-metinCem Sultan; [haz] Münevver Okur Meriç1999
  1092Emsile-i TürkiyyeAbdullah Ramiz Paşa; Haz Emir İçhem İdben1999
  1093Gagavuz Türkçesi Grameri: Giriş, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Cümle, Sözlük Metin ÖrnekleriNevzat Özkan1999
  1094Kırşehir ve Yöresi Ağızları: İnceleme Metinler SözlükAhmet Günşen1999
  1095Kuruluşunun 70. Yıldönümünde Türk Dil KurumuHaz: Nail Tan1999
  1096Lütfî Divanı: Giriş, Metin, Dizin, TıpkıbasımGünay Karaağaç1999
  1097Malatya İli Ağızları: İnceleme Metinler Sözlük ve DizinlerCemil Gülseren1999
  1098Şehnâme Çevirisi[çev] Şerîfî ; haz Zühal Kültüral, Latif Beyreli1999
  1099Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi: Giriş-inceleme-metin-sözlük[çev] Şirvanı Mahmud ; [haz] Muhammet Yelten1999
  1100Tasarlama Kiplerinin İşlevleriFatma Türkyılmaz1999
  1101Tatar Cırları: Yurt Konulu:Erdal Şahin1999
  1102Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme MotifiHaz Metin Ergun1999
  1103Türkiye Türkçesi ve Özbek Tükçesinin Söz Dizimi Bakımından KarşılaştırılmasıErtuğrul Yaman1999
  1104Azerbaycan BayatılarıHaz: Günay Karaağaç, Halil Açıkgöz1998
  1105İyi ve Kötü Prens Öyküsü: Dunhuang Mağarasında Bulunmuş Buddhacılığa İlişkin Uygurca El YazmasıJames Russell Hamilton1998
  1106Münebbihür-rakidin (uyurları Uyandurucı)Musa bin hacı Hüseyin el-İzniki; haz Paşa Yavuzarslan1998
  1107Sekkâkî DivanıMevlâna; haz Kemal Eraslan1998
  1108Şiban Han Divânı: İnceleme Metin Tıpkıbasım(Haz) Yakup Karasoy1998
  1109Tarih Boyunca Slav Türk Dil İlişkileri: Türkçede ve Öteki Türk Lehçelerinde Slav Leksik UnsurlarıHayriye Süleymanoğlu Yenisoy1998
  1110Tuhfe-i Muradî: İnceleme Metin DizinMuhammed b Mahmûd-ı Şirvâni; haz Mustafa Argunşah1998
  1111Üç İtigsizler: Sthirmatinin Vasubandhunun Abhidharmakosasastrasına Yazdığı Tefsirin Etü. TercümesiF Sema Barutçu - Özönder1998
  1112Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (hâl) EkleriAhmet Buran1997
  1113Fevayidül-kebirAli Şir Nevayi; Haz: Önal Kaya1997
  1114Irak Türkmen TürkçesiHaz Hidayet Kemal Bayatlı1997
  1115Lisanüt-tayrAlî Şîr Nevayî ; Haz Mustafa Canpolat1997
  1116Makedonlar İçin TürkçeMücahit Korça1997
  1117Nazmül -hilâfiyyat Tercümesi: Giriş, Dil Özellikleri, Metin,indeksHaz: A Azmi Bilgin1997
  1118Urfa Merkez Ağzı: İnceleme, Metinler, SözlükSadettin Özçelik1997
  1119Uygur ve Özbek Türkçesinde FiilRıdvan Öztürk1997
  112014. Yüzyıla Ait Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesiİsmet Cemiloğlu1996
  1121Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitkiliklerin Dil ve Üslûp İncelemesi İnceleme, Metin Tercüme, Notlar, Dizin, TıpkıbasımA Melek Özyetkin1996
  1122Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde FiilAyşe İlker1996
  1123Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli TamlayıcılarıTahir Kahraman1996
  1124Erzincan ve Yöresi Ağızları: İnceleme-metinler-sözlüklerMukim Sağır1996
  1125Keban, Baskil ve Ağın Yöresi AğızlarıAhmet Buran1996
  1126Kıpçak Türkçesi GrameriAli Fehmi Karamanlıoğlu1996
  1127Kırım Tatarcasında Yapım Ekleriİlhan Çeneli; Çev Mustafa Argunşah1996
  1128Osmaniye Tatar AğzıFatma Özkan1996
  1129Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı TürkçesindeHayati Develi1996
  113017. Yüzyılda Ses Değişmeleri: Evliya Çelebi Seyahatnamesine GöreMusa Duman1995
  1131Almanca Türkçe SözlükYaşar Önen, Cemil Ziya Şanbey1995
  1132Dil, Diller ve DilcilikA Dilâçar1995
  1133Doğu Trakya Yerli Ağzı: İnceleme Derleme DizinSelâhattin Olcay1995
  1134Elazığ Yöresi Ağızlarından DerlemelerTuncer Gülensoy, Ahmet Buran1995
  1135Erzurum Ağzı: İnceleme Derleme SözlükSelâhattin Olcay1995
  1136Mehmet Ali AğakayNeşe Atabay1995
  1137Türkçe-sahaca (yakutça) SözlükYuriy Vasiliev1995
  1138Gelişmeli Sesbilimi Türkiye TürkçesiDoğan Aksan[ve başk]1994
  1139Manas Destanı (w. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tesbit ve TahlillerNaciye Yıldız1994
  1140Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi Giriş-inceleme-metin-sözlükAbdurrahman Özkan1994
  1141Kütahya ve Yöresi Ağızları: İnceleme, Metinler SözlükTuncer Gülensoy1993
  1142Nükleer Enerji Terimleri SözlüğüMazhar Boyla, Yılmaz Canküyer1993
  1143Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği: Gaspıralı İsmail Beyden AtatürkeMehmet Saray1993
  1144Kars İli Ağızları: Ses BilgisiAhmet B Ercilasun1992
  1145Gülistan Tercümesi Kitâb Gülistan Bit-türkîçev Seyf-i Sarâyî ; haz Ali Fehmi Karamanlıoğlu1989
  1146Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil DevrimiKâmile İmer1988
  1147Eski Türkçe Göktürk ve Uygur Yazı Dilihaz: Kayahan Erimer1988
  1148Kutadgu Bilig İncelemesiAgop Dilâçar1988
  1149Türk ArgosuFerit Devellioğlu1988
  1150Eski Türkçenin GrameriA von Gabain ; Çeviren : Mehmet Akalın1987
  1151Tuna Bulgarları ve DilleriTalat Tekin1987
  1152Bilinmeyen İç AsyaL. Ligeti1986
  1153Biyoloji Terimleri Sözlüğü[haz] Sevinç Karol, Zekiye Suludere, Cevat Ayvalı1983
  1154Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve DeyimleriHamdi Hasan1983
  1155Mantık Terimleri SözlüğüTeo Grünberg, Adnan Onart1983
  1156Matematik Terimleri SözlüğüDoğan Çoker1983
  1157Reşat Nuri GüntekinOlcay Önertoy1983
  1158Yazın Terimleri SözlüğüTahir Nejat Gencan [ve bşk]1983
  1159Dil Devrimi ve SonuçlarıTahsin Yücel1982
  1160Mecmüatün-nezair Metin-dizin-tıpkıbasımÖmer Bin Mezid ; [Haz] Mustafa Canpolat1982
  1161Mustafa Nihat ÖzönEmin Özdemir1982
  1162Pir Sultan AbdalOrhan Ural1982
  1163Tahir Nejat GencanAyfer Çam1982
  1164Coğrafya Terimleri SözlüğüSami Öngör1981
  1165Şiir Dünyamızda AtatürkAydın Oy1981
  1166Türkçenin SözdizimiVecihe Hatiboğlu1981
  1167Yazı Devriminin ÖyküsüSami N Özerdim1981
  1168Kentbilim Terimleri SözlüğüRuşen Keleş1980
  1169Türkiye Türkçesinde BiçimbirimlerOya Adalı1980
  1170Uygulayım Terimleri Sözlüğühaz Kaya Türkay, Sevinç Koçak, Serdar Ünal1980
  1171Erzurum İli Ağızları İnceleme, Metinler, Sözlük ve DizinlerEfrasiyap Gemalmaz1979
  1172Mantıksal Anlam Kuramı: Bir Giriş Denemesi, Kaplamsal YorumlamaTeo Grünberg, Adnan Onart1979
  1173Eğitim Terimleri SözlüğüAFerhan Oğuzkan1978
  1174Halkbilim Terimleri SözlüğüOrhan Acıpayamlı1976
  1175Sözcük TürleriNeşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten ve Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan1976
  1176Türkiye Türkçesinde KöklerKamile İmer1976
  1177Bilişim Terimleri SözlüğüAydın Köksal1972
  1178Kuramsal Dilbilime GirişJohn Lyons; Türkçesi: Ahmet Kocaman1972
  1179ŞinasiHazırlayan : Hüseyin Seçmen1972
  1180Türk Dili DizinAhmet Bayaz1972
  1181Türkiye Türkçesinin SözdizimiNeşe Atabay , Sevgi Özel , Ayfer Çam1966
  1182Nevşehir ve Yöresi AğızlarıZeynep Korkmaz1964
  1183Sinema Terimleri SözlüğüNijat Özön1962
  1184Dil İle EkinAydın Köksal1953
  1185Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü.Ömer Asım Aksoy1946
  1186Elazığ Yöresi Söz VarlığıhazAhmet Buran, Nadir İlhan1946
  1187Kutadgu Bilig Viyana NüshasıYusuf Has Hacib1942
  1188Müyessiret-ül-ulûmBergamalı Kadri; yayl:Besim Atalay1941
  1189Adana ve Osmaniye İlleri AğızlarıFaruk Yıldırım1936
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  1190Abdürreşit İbrahim ve Zamanı: Türkiye ve Japonya Arasında Orta Avrasya Merthan DÜNDAR2018
  1191Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu SüleymanşahProf. Dr. Ali SEVİM2018
  1192Antakya Haçlı Prinkepsliği Tarihi Kuruluş Devri (1098-1112)Prof. Dr. Ebru ALTAN2018
  1193Balkanlarda Bir Türk Şehri: ÜsküpMehmet İNBAŞI – Eyüp KUL2018
  1194Bektaşî Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşîliğin Yasaklı YıllarıFAHRİ MADEN2018
  1195Büyük Sahrada Son Osmanlı Tebaası TevâriklerMuhammed TANDOĞAN2018
  1196Çengiz-nâmeÖTEMİŞ HACI2018
  1197Gök-türkler I-ıı-ıııProf. Dr. Ahmet TAŞAĞIL2018
  1198İkinci Dünya Savaşı’nda Türk DiplomasisiN. Selcen KORKMAZCAN2018
  1199İslâm Ulusları ve Devletleri TarihiCARL BROCKELMANN2018
  1200Kadıasker Atama Rûznâmçelerinden “çivizâde Mehmed Efendi Rûznâmçesi”Çivizâde Mehmed Efendi2018
  1201Moğol Dönemi İran’ında KadınŞîrîn BEYÂNÎ2018
  1202Nuhbetü’l-âsâr Fî-ferâ’idi’l-eş’ârKemiksiz-zâde Safvet Mustafa2018
  1203Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı 1821-1922Justin McCarthy2018
  1204Osmanlı Belgelerinin DiliMübahat S. KÜTÜKOĞLU2018
  1205Osmanlı Devletinde Rüşdiye MektepleriAyşegül ALTINOVA ŞAHİN2018
  1206Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Muhacir Komisyonları ve Faaliyetleri (1860-1923)Ufuk ERDEM2018
  1207Osmanlı’nın Sosyo-kültürel ve İktisâdî YapısıMübahat S. KÜTÜKOĞLU2018
  1208Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin RolüProf. Dr. Faruk SÜMER2018
  1209Selçuklu İnşâ SanatıHasan b. Abdülmü’min el-Hôyî2018
  1210Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvir-i Efkâr Gazetesi (1278/1862-1286/1869).Necdet Hayta2018
  1211Tarih Nasıl Yazılır Tarih İçin Çağdaş Bir MetodolojiAhmet Şimşek2018
  1212Trablusgarp Savaşı’nda İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazı HarekâtlarıSezen KILIÇ2018
  1213Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük HareketiMOHAMMAD SADIQ2018
  1214Türkiye Selçuklularında OrduERKAN GÖKSU2018
  1215Türkiye-isveç İlişkileri (1914-1938)MİHAİL HUDYAKOV2018
  1216Üç Deniz Ötesine SeyahatAFANASİY NİKİTİN2018
  1217Xvı. Yüzyılda Dulkadirli TürkmenleriArif SARI2018
  12181472 ve 1560 Tarihli Akıncı DefterleriEmine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ, Ayşe KAYAPINAR2017
  1219Anadolu’da Amerikan Misyonerliği ve Misyon Hastaneleri (1880-1934)İdris YÜCEL2017
  1220Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu –ermeniler–STANFORD J. SHAW2017
  1221Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Iı. Cilt İkinci İmparatorluk DevriMEHMET ALTAY KÖYMEN2017
  1222Emval-i Metruke Meselesi Ermenilerden Kalan Mallar 1915-1923Firdes TEMİZGÜNEY2017
  1223Eski T’ang Tarihi (chiu T’ang-shu) 194a “türkler” Bölümüİsenbike Togan, Gülnar Kara, Cahide Baysal2017
  1224Gazânâme-i Halîl Paşa 1595-1623SARI ABDULLAH EFENDİ2017
  1225İşgal İstanbul’unda Tehcir YargılamalarıFERUDUN ATA2017
  1226Kırgız-moğol İlişkileri (ıx.-xv. Yüzyıllar)Abdrasul İSAKOV2017
  1227Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı(el-cemâhir Fî Ma‘rifeti’l-cevâhir)Ebu’r-Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî2017
  1228Kültepe Tabletleri Anadolulu Tüccarlar Šarabunuwa ve Peruwa’nın ArşivleriCAHİT GÜNBATTI2017
  1229Moğol–rus İlişkileri (1223–1341)Altay Tayfun ÖZCAN2017
  1230Mülkiye Tekaüd Sandığı Kuruluşu ve Faaliyetleri (1880-1890)Nursel MANAV2017
  1231Osmanlı Döneminde Selanik LimanıSelahattin BAYRAM2017
  1232Osmanlı Tarihi V. Cilt Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1856)Ord. Prof. ENVER ZİYA KARAL2017
  1233Sirge KazasıSaim SAVAŞ2017
  1234Sultan Iı. Bâyezit’in Siyasî HayatıDr. Selâhattin TANSEL2017
  1235Sultan İkinci Mahmud Döneminde Kıbrıs (1808-1839)Haydar ÇORUH2017
  1236Tanzimat’tan Iı. Meşrutiyet’e Anadolu’da Karayolu UlaşımıEmrah ÇETİN2017
  1237Tarihte ve Bugün ŞamanizmABDÜLKADİR İNAN2017
  1238Timur ve DevletiProf. Dr. İSMAİL AKA2017
  1239Türkistan ve İdil-ural Halkları Arasındaki İlişkiler (1917-1924)Abdulla RASULOV2017
  1240Türkiye’deki PomaklarGeorgi ZELENGORA2017
  1241Xvı. Yüzyılda Dîvân-ı Hümâyun ve Defter SistemiBilgin AYDIN2017
  1242Yeni Kafkasya Yazıları (1923-1927)Mehmet Emin Resulzade2017
  1243Amerikan Protestan Misyonerlerinin Bursa’da Teşkilatlanmaları ve Faaliyetleri (1834-1928)Özgür YILDIZ2016
  1244Anadolu’da Görülen Çekirge İstilaları ve Halk Üzerindeki Etkisi (1914-1945)Sevilay ÖZER2016
  1245Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Iıı. Cilt Alp Arslan ve ZamanıMEHMET ALTAY KÖYMEN2016
  1246Et-tuhfetul-mulukiyye Fid-devletit-turkiyye: Türk Devleti Konusunda Sultanlara Armağan (1252-1312)BAYBARS el-MANSÛRÎ2016
  1247Kültepe Tabletleri Ix-aİRFAN ALBAYRAK, HAKAN EROL2016
  1248Mahvedilmiş TürkolojiF. D. Aşnin,V. M. Alpatov, D. M. Nasilov2016
  1249Memlük-kıbrıs İlişkileri Kıbrıs’ta İlk Türk HâkimiyetiFatih Yahya Ayaz2016
  1250Moğolların Gizli TarihiProf. Dr. Ahmet TEMİR2016
  1251Osmanlı İmparatorluğu ve Floransa Akdeniz’de Diplomasi, Ticaret ve Korsanlık 1453-1599Mikail ACIPINAR2016
  1252Osmanlı Tarihi, I. CiltOrd. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı2016
  1253PeçeneklerAkdes Nimet KURAT2016
  1254Sibir TarihiHadi Atlasî2016
  1255Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861 1876)Uğur Ünal2016
  1256Târîh-i Behiştî Vâridât-ı Sübhânî ve Fütûhât-ı Osmânî (791-907 1389-1502) IıBEHİŞTÎ AHMED ÇELEBİ2016
  1257Xvıı. Yüzyıl Sonu Şikâyet Defterlerine Göre Osmanlı Devlet-toplum İlişkisinde Şikâyet Mekanizması ve İşleyiş BiçimiMurat TUĞLUCA2016
  125815 Numaralı Mühimme-i Mısır Defteri Mehmed Ali Paşadan Hüseyin Kamile Mısır Siyasi Tarihinin Önemli BelgeleriProf. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK2015
  1259Ahilik Araştırmaları 1913-1932YUSUF TURAN GÜNAYDIN2015
  1260Anadolu Selçuklu Veziri Sâhib Ata Fahreddîn Ali’nin Mimari EserleriYrd.Doç.Dr. Alptekin YAVAŞ2015
  1261Anadolu’da Hz. Ali Tasavvurları (xııı.-xvı. Yüzyıllar)Kamile ÜNLÜSOY2015
  1262Bizans Devleti TarihiGEORG OSTROGORSKY2015
  1263Bizans Sikkelerinde Kutsal Kişi TasvirleriCEREN ÜNAL2015
  1264Er Han Hanedanı Tarihi Bölüm 94 A/b Hsiung-nu(hun) MonografisiProf.Dr. AYŞE ONAT, Dr. SEMA ORSOY, Prof.Dr. KONURALP ERCİLASUN2015
  1265Geçmiş Zamanlar Iı. Abdülhamid Devri Osmanlı Diplomasisi, İstanbul ve Paris HatıralarıSALİH MÜNİR PAŞA2015
  1266Gücün Mimariye Yansıması KöprülülerSultan Murat TOPÇU2015
  1267Hakkâri Taşları Iı Gizemin PeşindeVELİ SEVİN2015
  1268Hüseyin Avni Paşa (1820-1876)Mustafa Ali UYSAL2015
  1269İslâm-bizans İlişkileri (610-847)Casim AVCI2015
  1270İstanbul Camileri Cilt IıTahsin Öz2015
  1271İttihat ve Terakki Fırkası’nın Paramiliter Gençlik KuruluşlarıErol AKCAN2015
  1272Lehistan’da Bir Osmanlı Sefiri Ziştovili Hacı Ali Ağa’nın Lehistan Elçiliği ve Sefâretnâmesi (1755)Hacer TOPAKTAŞ2015
  1273L’exode Forcé Des Arménıens 1915-1917Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK2015
  1274Memlûk Ordusunun Yapısı Üzerine Araştırmalar I-ıı-ıııDavid AYALON2015
  1275Mihaloğulları’na Ait 1586 Tarihli Akıncı DefteriProf. Dr. Ayşe KAYAPINAR , Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ2015
  1276Niğdeli Kadı Ahmed’in El-veledü’ş-şefîk Ve’l-hâfidü’l-halîk’ı (anadolu Selçuklularına Dair Bir Kaynak) CiltALİ ERTUĞRUL2015
  1277Nişancılar DurağıHÜSEYİN HÜSAMEDDİN2015
  1278Nûrî TarihiVAKʻANÜVİS HALİL NURİ BEY2015
  1279Osmanlı Devleti’nde Ermeni Terörü: 1896 Osmanlı Bankası BaskınıFikrettin YAVUZ2015
  1280Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Protestan OkullarıGülbadi ALAN2015
  1281Osmanlı Maârifi’nde MûsikîErhan ÖZDEN2015
  1282Ravzatus-safâ Fî Sîreti’l-enbiyâ Ve’l-mülûk Ve’l-hulefâMuhammed bin Hâvendşâh bin Mahmûd Mîrhând2015
  1283Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk BeylikleriFaruk SÜMER2015
  1284Tabakât-ı Nâsırî Gazneliler, Selçuklular, Atabeglikler ve HârezmşâhlarMinhâc-i Sirâc el-Cûzcânî, Kâdı’l-Kudât Sadr-ı Cihân Ebû Ömer Minhâcü’d-dîn ,Osmân bin Sirâcü’d-dîn Muhammed, Efsahü’l-‘Acem ‘Ucûbetü’z-Zamân, İbn Minhâcü’d-dîn Osmân el-Cûzcânî2015
  1285Tarihi ve Kültür Varlıklarıyla SuşehriTurgay YAZAR2015
  1286Tarihin Derinliklerinden 19. Yüzyıla Kâşgar Konuralp Ercilasun. 2015
  1287Teke Yörükleri (1800-1900)Mehmet AK2015
  1288Türk-alman Arşiv Belgeleriyle Ermeni Sorunu ve AlmanyaProf. Dr. Selami KILIÇ2015
  1289Uluğ Beg ve ZamanıWilhelm BARTHOLD2015
  1290V. V. Bartold ve Rus Oryantalizminde Orta AsyaB. V. LUNİN2015
  1291Xvııı. Asrın Ortalarına Kadar Türkiye’de İlim ve İlmiyeye Dâir Bir Eser Kevâkib-i Seb‘a RisâlesiProf. Dr. Nasuhi Ünal KARAARSLAN2015
  1292Xvııı. Yüzyılın İlk Yarısında Adana ŞehriSaim YÖRÜK2015
  1293Zübdetü’l-hakāyık 93 Harbi’nin Arka Planı Harbin Zuhûru, Safahâtı ve Neticeleri Üzerine Diplomatik YazışmalarAhmed Midhat Efendi2015
  1294100. Yılında Balkan Savaşları (1912-1913): İhtilaflı DuruşlarMustafa Türkeş2014
  12951642 Tarihli Erzurum Eyâleti Mufassal Avârız Defteri (erzurum Tortum İsbir Hınıs Pasin) [hazırlayanlar] Mehmet İnbaşı, İbrahim Etem Çakır, Selçuk Demir. 2014
  1296History Of Turkistan İn The Nineteenth Century Motives, Process And Aftermath Of Russian İnvasions Memet Yetişgin. 2014
  1297Adana İtidal Gazetesi (5 Eylül 1908 31 Temmuz 1909) yayına hazırlayanlar Ahmet Uçar, Kemal Erkan, Selman Soydemir. 2014
  1298Adana Vakıfları İnsan, Vakıf ve Şehir Mustafa Alkan. 2014
  1299Bahnhofsarchitektur Der Anatolischen Bahnen Und Der Bagdadbahn Mehmet Yavuz. 2014
  1300Bulgaristandaki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri, 1890-1918 Bülent Yıldırım. 2014
  1301Çanakkale Muharebelerinin Deniz Cephesi Figen Atabey. 2014
  1302Dünyanın Kısa Tarihi İslamî Dönemde Kaleme Alınan İlk İbranîce Kronik Natan ha-Bavli ; derleme-tercüme Nuh Arslantaş. 2014
  1303El-evâmirü’l-alâ’iyye Fi’l-umûri’l-alâ’iyye (selçuknâme), Iıİbn Bibi, el-Hüseyin b. Muhammed b. Ali Ca’feri er-Rugadi2014
  1304Gülşen-i Hulefâ Bağdat Tarihi, 762-1717 Nazmi-Zâde Murteza ; tahlil ve metin tenkidi Mehmet Karataş. 2014
  1305Kültepe Metinleri Işığında Eski Anadoluda Tarım ve Hayvancılık Esma Öz. 2014
  1306Lidyalılar Mythos’tan Logos’aMuzaffer Demir2014
  1307Mehâsinül-âsâr ve Hakāikül-ahbâr, 1774-1779 (h. 1188-1193) Ahmed Vâsıf Efendi ; yayına hazırlayan Mücteba İlgürel. 2014
  1308Mehmed Talât Paşa (1874-1921)Hasan Babacan2014
  1309Menâhicü’l-inşâYahyâ bin Mehmed el-Kâtib2014
  1310Menâkıbu’l-kudsiyye Fî Menâsıbi’l-ünsiyye Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Merabevî TarihiELVAN ÇELEBİ2014
  1311Merâsidü’l-ıttılâ‘ Alâ Esmâi’l-emkine Ve’l-bikâ‘ Yâkût El-hamavî’nin M’ucemü’l-büldân Adlı Eserinin MuhtasarıSafiyyü’d-dîn Abdü’l-mü’min b. Abdü’l-hakk el-Bağdâdî2014
  1312Mikhail Psellos’un Khronographia’sıMichael Psellos2014
  1313Nizâm-ı Cedîde Dair Askerî Lâyihalar Ahmet Öğreten. 2014
  1314Nusret-nâmeGELİBOLULU MUSTAFA ‘ÂLÎ2014
  1315On Yıllık Harbin Kadrosu 1912 1922 Balkan-birinci Dünya ve İstiklal HarbiİSMET GÖRGÜLÜ2014
  1316Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği Sema Gündüz Küskü. 2014
  1317Osmanlı Devleti’nin Yıkılmasında Azınlıkların RolüSalâhi R. SONYEL2014
  1318Osmanlı İdaresinde Limni Adası (xvı. Yüzyıl) Yasemin Demircan. 2014
  1319Osmanlı İlmiyye Mesleğinde İstihdam (xvı. Yüzyıl)Yasemin BEYAZIT2014
  1320Osmanlı Yenileşme Döneminde Diyarbekir Vilayeti’nde Eğitim (1870-1920)HATİP YILDIZ2014
  1321Osmanlı-lehistan Diplomatik İlişkileri Franciszek Piotr Potockinin İstanbul Elçiliği, 1788-1793 Hacer Topaktaş. 2014
  1322Ottoman Economic Practices İn Periods Of Transformation The Cases Of Crete And Bulgaria Kate Fleet and Svetla Ianeva. 2014
  1323Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi (1905-1917)Nadir Devlet2014
  1324Sâlnâme-i Vilâyet-i Bosna 1287 Hicrî (1870) yayına hazırlayan Hamit Pehlivanlı. 2014
  1325Selçuk-nāmeYazıcızāde ‘Ali2014
  1326Selçuklular ve Bizans Yusuf Ayönü. 2014
  1327Sivas Şehri İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Rıdvan Nafiz Edgüer ; hazırlayan Recep Toparlı. 2014
  1328Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî VesikalarOsman Turan2014
  1329Türkiye Tarihi Selçuklular Devri Mükrimin Halil Yinanç ; yayına hazırlayan Refet Yinanç. 2014
  1330Türkiye-kafkasya İlişkilerinde Batum (1917-1921)MUSTAFA SARI2014
  1331Xıx. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, 1790-1840 Fizikî, İdarî ve Sosyoekonomik Yapıİbrahim Yılmazçelik2014
  13321445 Tarihli Paşa Livâsı İcmâl DefteriHalil İnalcık, Evgeni Radushev, Uğur Altuğ2013
  133318-19. Yy.da Birecik Sancağında İktisadi ve Sosyal Yapı Tahir Öğüt. 2013
  13341812-1813 Tarihli (16 Numaralı) Tokat Şeriye Sicilinin Transkripsiyonlu Metni ve Değerlendirilmesi Murat Hanilçe. 2013
  133593 Harbinden Otuz Bir Mart Olayına Gazi Ethem Paşa ve DönemiADEM ÖLMEZ2013
  1336Afrika’da Sömürgecilik ve Osmanlı Siyaseti (1800-1922)MUHAMMED TANDOĞAN2013
  1337Ahmet Arif Hikmet Beyefendi Bir Tanzimat Devri ŞeyhülislamıProf. Dr. MAHİR AYDIN2013
  1338Anonim Bir İbranîce Kroniğe Göre 1622-1624 Yıllarında Osmanlı Devleti ve İstanbulNuh Arslantaş, Yaron Ben Naeh2013
  1339Arap Kaynaklarına Gore Ix-xı. Asırlarda Kimek DevletiBOLAT E. KUMEKOV2013
  1340Balta Limanı’na Giden Yol Osmanlı-ingiliz İktisâdî Münâsebetleri (1580-1850)MÜBAHAT S. KÜTÜKOĞLU2013
  1341Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’deki EsirlerMÜCAHİT ÖZÇELİK2013
  1342Bogdan Filov’un Balkan Savaşları (1912-1913) FotoğraflarıBOGDAN FİLOV2013
  1343Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, M.ö. Iıı-m.s. X. Asır Ahmet Taşağıl. 2013
  1344Çukurova Tarihinin Kaynakları Vı 1572 Tarihli Sis (kozan) Sancağı Mufassal Tahrir DefteriYILMAZ KURT, ERTAN ÜNLÜ2013
  1345Diyarbakırdaki İslam Dönemi Mimari Yapılarında Süsleme Gülşen Baş. 2013
  1346Eyyubî Devleti TeşkilâtıAyşe Dudu Kuşçu2013
  1347Hıtay Sefaretnamesi Gıyaseddin Nakkaş ; hazırlayan Betül Mutlu. 2013
  1348Iı. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Kızların EğitimiYASEMİN TÜMER ERDEM2013
  1349Kazak Türkleri İle Çarlık Rusyası Arasındaki Siyasi İlişkiler Başlangıcından Hanlığın Feshine KadarOsman Yorulmaz2013
  1350Kazan Hanlığı-moskova Knezliği Siyasi İlişkileri, 1437-1552 Serkan Acar. 2013
  1351Kitâb-i Cihânnümâ Li- Kâtib ÇelebiKâtib Çelebi2013
  1352Kitâb-ı Târîh-i Cerîde-i Cedîde Kārî Kurban Ali Hâlidî ; yayına hazırlayan Bahattin Gencal. 2013
  1353Kubad-abad Sarayında Selçuklu Cam Sanatı Zekiye Uysal. 2013
  1354Kültepe Tabletleri Vı-b The Archive Of The Šalim-aššur Family. Volume 2: Ennam- AššurMogens Trolle Larsen2013
  1355Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisinin Türkiyedeki EylemleriProf. Dr. Sâlahi R. SONYEL2013
  1356Mareşal Ahmet İzzet Paşa Askerî ve Siyasî HayatıMetin AYIŞIĞI2013
  1357Musul Atabeyliği Zengiler Musul Kolu, 1146-1233 Halil İbrahim Gök. 2013
  1358Napolêonun Şark Siyâseti Selîm-i Sâlis, Napolêon, Sêbastıanı ve GardeneÊDOUARD DRIAULT2013
  1359Osmanlı Hariciyesinde Gayr-i Müslimler (1872-1925)Taceddin KAYAOĞLU2013
  1360Osmanlı Mutasarrıfı Çapanoğlu Mahmut Celâleddin (celâl) Bey’in HâtıralarıProf. Dr. Hakkı ACUN,Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR2013
  1361Osmanlı Tarihinde LevendlerMUSTAFA CEZAR2013
  1362Osmanlı Toplumunda ÇingenelerİSMAİL ALTINÖZ2013
  1363Osmanlı-habsburg İlişkileri Kânûnî Şarlken BusbecqYusuf YILDIZ2013
  1364Osmanlı-iran Hudut Sorunları (1847–1913)MELİKE SARIKÇIOĞLU2013
  1365Osmanlı’nın Arap Ülkelerini Fethi (1516-1574)Nikolay İvanov2013
  1366Savaş Yıllarında Türkiyede Sosyal Yardım Faaliyetleri, 1914-1923 Safiye Kıranlar. 2013
  1367Semā ‘-hāne-i Edeb [mevlevî Şairler]Ali Enver2013
  1368Şeyhü’l-vüzerâ Koca Hüsrev Paşa Iı. Mahmud Devri’nin Perde ArkasıYÜKSEL ÇELİK2013
  1369Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı Musa Çadırcı. 2013
  1370Tarih-i Cihan Güşa Alaaddin Ata Melik Cüveynî ; çeviren Mürsel Öztürk. 2013
  1371Türk Tatar Kültür Tarihi Gamirzan Davletşin ; Rusçadan çeviren Albina Tuzlu. 2013
  1372Vekâyi‘-i Baba Paşa Fi’t TârîhGazzizâde Abdullatif Efendi2013
  1373Xvı. Asırda Anadolu’da AlevîlikSaim Savaş2013
  1374Xvı. Asırda Karahisar-ı Sahib (afyonkarahisar) Sancağı Üçler Bulduk. 2013
  1375Roma Tarihi, I. Cilt Cumhuriyet, I. Kısım Menşelerden Akdeniz Havzasında Hâkimiyet Kurulmasına Kadar Halil Demircioğlu. 2011
  1376Assur Resim SanatıVeli Sevin2010
  1377Anadolu Selçuklu Sultanlarından Iı. Gıyâsü’d-dîn Keyhüsrev ve Devri. Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Gıyâsü’d-dîn Keyhüsrev ve devri. 2009
  1378Kazan Hanlığı Tarihi çev. Ayaz İshakî, haz. İlyas Kamalov. 2009
  1379Süryanilerin Dünü Bugünü I. Dünya Savaşı’nda Süryaniler. Süryanilerin dünü bugünü : I. Dünya Savaşı’nda Süryaniler. 2008
  1380Gizli Belgelerle Lozan Konferansı’nın Perde Arkası. Gizli belgelerle Lozan Konferansı’nın perde arkası. 2006
  1381Xvı. Yüzyılın Sonlarında Bursa Yerleşimi, Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Durumu Üzerine Bir Araştırma. XVI. Yüzyılın sonlarında Bursa : yerleşimi, yönetimi, ekonomik ve sosyal durumu üzerine bir araştırma. 2006
  1382Xvıı. Yüzyılda Ankara Ankara’nın Bütüncül Tarihine Katkı. XVII. Yüzyılda Ankara : Ankara’nın bütüncül tarihine katkı. 2006
  1383Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu. Eskiçağda yazı malzemeleri ve kitabın oluşumu. 2000
  1384Atatürk Döneminde Yabancı Okullar (1923 1938). Atatürk döneminde yabancı okullar (1923 - 1938). 1999
  1385Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi Mehmet Saray. 1999
  1386Timur ve Timurîler Devrinde Semerkand Zur chronologie der mittleren bronzezeit in der levante. 1998
  1387Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan Işın Demirkent. 1996
  1388Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilat ve Kültür Ali Sevim, Erdoğan Merçil. 1995
  1389Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika Mondros Bırakışmasından Büyük Millet Meclisinin Açılışına Kadar Salâhi R. Sonyel. 1995
  1390Türk Mitolojisi Iı. Cilt (kaynakları ve Açıklamaları İle Destanlar) Bahaeddin Ögel. 1995
  1391Xıv-xvıı. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı Yusuf Halaçoğlu. 1995
  1392Balkan Harbi Sırasında Rumeliden Türk Göçleri, 1912-1913 Ahmet Halaçoğlu. 1994
  1393Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı: 1821-1922 Justin McCarthy; çev. Fatma Sarıkaya. 1994
  1394Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık Yücel Özkaya. 1994
  1395Anadolunun Fethi Selçuklular Dönemi Ali Sevim. 1993
  1396Eski Türklerde Şehircilik Faruk Sümer. 1993
  1397Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917ye Kadar Akdes Nimet Kurat. 1993
  1398Türk Mitolojisi I. Cilt (kaynakları ve Açıklamaları İle Destanlar Bahaeddin Ögel. 1993
  1399Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar Çoban-oğulları Beyliği, Candar-oğulları Beyliği, Mesalikül-ebsara Göre Anadolu Beylikleri Yaşar Yücel. 1991
  1400Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar Eratna Devleti Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti Mutahharten ve Erzincan Emirliği Iı Yaşar Yücel. 1991
  1401Türk-alman İlişkileri (1923-1939) İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Siyasal, Kültürel, Askeri ve Ekonomik İlişkiler Cemil Koçak. 1991
  1402Xvııı. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi Yusuf Halaçoğlu. 1991
  1403Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520-1566) İsmet Miroğlu. 1990
  1404Tarih Tenkidinin Unsurları Léon-E Halkın; çeviren:Bahaeddin Yediyıldız. 1989
  1405Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele İzzet Öztoprak. 1989
  1406Xvı. Asırda Manisa Kazâsı Feridun M. Emecen. 1989
  1407Ege ve Yunan Tarihi Arif Müfid Mansel. 1988
  1408Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı İsmail Hakkı Uzunçarşılı. 1988
  1409Tarih Araştırmalarında Usûl Mübahat S. Kütükoğlu. 1988
  1410Muhteşem Türk Kanuni İle 46 Yıl Yaşar Yücel. 1987
  1411M.ö. 2. Binde Anadolu’da Ölü Gömme Adetleri. M.Ö. 2. binde Anadolu’da ölü gömme adetleri. 1986
  1412Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divan Rakamları Dündar Günday. 1974
  1413Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı İsmail Hakkı Uzunçarşılı. 1965
  1414Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmedin Siyasî ve Askerî Faaliyeti Selâhattin Tansel. 1953