Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 11
Bingöl İ̇li Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otlar, Yoğunlukları ve Rastlama Sıklıkları
2021
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma 2016 ve 2018 yılları Nisan-Haziran aylarında Bingöl ili buğday ekim alanlarında bulunan yabancı otların tespiti, yoğunlukları ve rastlama sıklıklarını belirlemek için yürütülmüştür. Bu amaçla il genelinde buğday üretiminin en fazla yapıldığı Bingöl Merkez ve Genç ilçelerinde 20 farklı lokasyonda arazi gözlemleri ve sürvey çalışmaları yapılarak yabancı ot türleri, bunların yoğunlukları ve rastlama sıklıkları tespit edilmiştir. Sürvey çalışmaları Bingöl genelinde buğday üretim kapasitesinin yaklaşık %84’lük kısmının ekildiği alanlar seçilerek yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, her iki yıl toplamında 20 farklı tarlada 22 familya ve 76 cinse ait 109 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Çalışma alanlarında en yoğun olarak bulunan familyalar sırasıyla Asteraceae (23 tür), Poaceae (22 tür), Fabaceae (13 tür), Caryophyllaceae (8 tür) ve Brassicaceae (7 tür) olarak belirlenmiştir. Tespit edilen yabancı otlardan yoğunlukları en fazla olan türler ise sırasıyla Galium tricornutum Dandy (9.24 bitki/m2), Alopecurus myosuroides Huds. (5.25 bitki/m2), Trifolium repens L. (4.92 bitki/m2), Turgenia latifolia (L.) Hoffm. (4.13 bitki/m2), ve Poa bulbosa L. (3.60 bitki/m2) olarak belirlenmiştir. Çalışma alanlarında yabancı otların rastlama sıklıklarına göre de sırasıyla Vicia cracca L. (%90), Poa bulbosa L. (%70), Trifolium repens L. (%70), Galium tricornutum Dandy (%65) ve Convolvulus arvensis L. (%60) olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Determination Of The Weed Species, Density and Frequency In Wheat Fields In Bingöl Province
2021
Yazar:  
Özet:

This study was conducted in 2016 and 2018 in April-June in order to determine the weeds, density and frequency of weeds in wheat cultivation areas of Bingöl province. For this purpose, land observations and surveys were carried out in 20 different locations in Bingöl Merkez and Genç districts where the most of wheat production was made in the province. Weed species, their densities and frequency of occurrences were determined. The surveys were conducted by selecting the areas where approximately 84% of the wheat production capacity was sown in Bingöl. As a result, 109 weed species belonging to 76 genera and 22 families were determined in 20 different fields. The most common families in the study area are Asteraceae (23 species), Poaceae (22 species), Fabaceae (13 species), Caryophyllaceae (8 species) and Brassicaceae (7 species). The species with the highest density from the weeds were determined Galium tricornutum Dandy (9.24 plant/m2), Alopecurus myosuroides Huds. (5.25 plant/m2), Trifolium repens L. (4.92 plant/m2), Turgenia latifolia (L.) Hoffm. (4.13 plant/m2) and Poa bulbosa L. (3.60 plant/m2). According to the frequency of weeds in the study areas Vicia cracca L. (90%), Poa bulbosa L. (70%), Trifolium repens L. (70%), Galium tricornutum Dandy (65%) and Convolvulus arvensis L. (60%) were determined.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler