Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 7
 İndirme 8
Control Of İnvasive Plant Species By İnsects: A Successful Example Persicaria Perfoliata (l.) (polgonaceae)
2015
Yazar:  
Özet:

İstilacı yabancı otlar, gelişme ve üremeleri üzerinde herhangi bir çevre baskısının bulunmayışı nedeniyle, yeni taşındıkları bölgelere yerleşerek kısa süre içerisinde salgın oluşturacak düzeye ulaşmaktadırlar. Yayılışları genellikle tarımsal alanlarla sınırlı kalmayıp yol kenarları, boş alanlar, çayır mera ve sulak alanları istila etmektedirler. Yayılış gösterdiği alanlarda biyoçeşitliliği tehdit eden, tarımsal üretimi sınırlandıran ve insan sağlığı için risk oluşturan bu bitkiler tüm dünyanın ilgi alanına girmiş, gerek yeni alanlara girişini engellemek gerekse de bulundukları ortamlarda popülasyonlarının sınırlandırılması için bir takım önlemler alınmaya başlanmıştır. Üstün özellikleri ve yayılış alanları itibariyle istilacı bitkiler ile mücadele stratejileri yerli türlere göre farklılık göstermek zorundadır. İlk giriş yaptıkları bölgelerde, fiziksel, mekaniksel ve herbisit kullanımına elverişli alanlarda kimyasal yöntemlerle mücadele edilebilmektedir. Ancak, belirli mesafelerle geniş alanlara yayıldıktan sonra belirtilen bu mücadele yöntemlerinin kullanımı gerek insan gücü, gerek maliyet gerekse de çevre güvenliği açısında imkansız hale gelmektedir. Bu nedenle, doğal düşmanlarının olmayışı nedeniyle hızla yayılan istilacı bitkilerin idaresinde klasik biyolojik mücadele genel olarak; geniş alanlarda uygulanabilir, etkili, ekolojik, ekonomik ve sürdürülebilir tek yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın önemli istilacı yabancı ot türleri arasında yer alan Persicaria perfoliata sarılıcı/tırmanıcı tek yıllık otsu bir bitkidir. Çin’de üç yüzyıl boyunca tıbbi amaçlı kullanılmış, tarımsal ve ekolojik olarak nadiren zararlı olmuştur. 1930’lu yıllarda Japonya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmış, giriş yaptığı alanda kontrol altına alınamadığından hali hazırda 12 eyaleti kapsayan geniş bir alanı istila etmiştir. Bitki açık alanlarda, toprak yüzeyini tamamen kaplayarak yoğun bir habitus oluşturduğu gibi orman kenarlarında diğer bitkilere tırmanarak boyu 8 m’ye kadar ulaşabilmektedir. Yüksek yoğunluklara ulaştıklarında ise diğer tüm bitkileri baskı altına alarak biyolojik çeşitliliği tamamen ortadan kaldırmakta ve dominant tür haline gelmektedir. Yapılan tüm mücadele yöntemlerine rağmen kontrol altına alınamayan bu türe karşı 1996 yılında Çin ile ortaklaşa olarak biyolojik mücadele çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda 1996-2001 yıllarında istilacı bitkinin doğal düşmanlarının belirlenmesi için Çin’de sürveyler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda tespit edilen bir çok tür içerisinden Rhinoncomimus latipes Korotyaev (Coleoptera: Curculionidae) monofag olması ve bitki üzerinde oluşturduğu zarar yönüyle biyolojik mücadelede en ümit var tür olarak belirlenmiştir. Daha sonra yapılan konukçuya özelleşme ve etkinlik testleri sonucunda USDA tarafından doğal düşmanın kitle üretimi ve salımına karar verilmiştir. Yapılan salım çalışmaları sonucunda bitki önemli ölçüde baskı altına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler