Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 10
 Görüntüleme 74
 İndirme 39
İ̇lköğretim Okul Takımlarındaki Erkek Öğrencilerin Spora Katılım Güdülerinin İ̇ncelenmesi
2009
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, Ankara ili merkez ilçelerdeki ilköğretim okullarının ikinci kademesinde öğrenim gören ve okul takımlarında yer alan erkek öğrencilerin, katıldıkları spor dallarına göre spora katılım güdülerini ve güdülenme puanları arasında fark olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmaya, 20 farklı ilköğretim okulundan (n6.sınıf: 73, n7.sınıf: 45, n8.sınıf: 82) toplam 200 öğrenci (X yaş= 13.62 ± 0.51) gönüllü olarak katılmıştır. “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği”, bireyin spora katılım nedenlerini içeren 30 madde ve 8 alt boyuttan oluşan “Katılım Güdüsü Ölçeği ” bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Oyar ve ark.18 tarafından yapılan çalışma da, erkekler için Spora Katılım Güdüsü Ölçeği Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur. Verilerin ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış, spora katılım güdülenmesinde spor dalları arasındaki farklılığı belirlemek için, Çok Yönlü Varyans Analizi (Manova) kullanılmıştır. Çalışmada tüm spor dallarında spora katılımda en önemli nedenler “Beceri Gelişimi” ve “Yarışma” olarak bulunmuştur. Spora katılımda daha az önemli nedenler ise “Fiziksel Uygunluk/Enerji Harcama”, “Başarı/Statü” ve “Eğlence” olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda “Takım Üyeliği/Ruhu” alt boyutuna ilişkin güdülenme puanları ile spor dalları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p< 0.05). Tukey testi sonucunda, futbol-voleybol ve basketbol-voleybol spor dalları arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p< 0.05). Egzersiz ve spora katılım bir çok fiziksel, psikolojik ve sosyal probleme ilişkin risk düzeyini düşüren önemli bir faktör olduğundan, çocukların spora katılımda en önemli nedenler belirlenmeli ve egzersiz ve spor programları buna göre düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler