Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 5
 İndirme 1
Pozitif Psikolojik Sermayenin Örgütsel Sessizlik ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi
2022
Yazar:  
Özet:

Örgütlerde en değerli kaynak olan insanın umut, dayanıklılık, özyeterlilik ve iyimserlik gibi olumlu özellikleri pozitif psikolojik sermayenin temelini oluşturmaktadır. Çalışanın işte gösterdiği çaba olarak ifade edilen işgören performansı yöneticilerin örgütte en çok önem verdiği konulardan biridir. Örgütsel sessizlik ise örgüt içindeki iletişimde kopuklukların oluştuğu olumsuz bir durumdur. Bu çalışmanın amacı pozitif psikolojik sermayenin örgütsel sessizlik ve işgören performansı üzerine etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Balıkesir ilindeki 427 özel sektör çalışanı üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre pozitif psikolojik sermaye ile örgütsel sessizlik ve işgören performansı arasında anlamlı ilişki vardır. Araştırma sonuçlarına göre pozitif psikolojik sermaye düzeyinin yükselmesi işgören performansını pozitif yönde etkilemektedir. Pozitif psikolojik sermaye düzeyinin yükselmesi kabullenici ve korumacı sessizliği negatif yönde etkilerken, prososyal sessizliği pozitif yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Positive Psychological Capital On Organizational Silence and Employee Performance
2022
Yazar:  
Özet:

The characteristics of human - who are the most valuable resource in organization- such as hope, self efficacy, optimism and resiliency are the basis of positive psychological capital. Employee performance, which stated as the effort of the employee at the job, is very important issue for managers in the organization. Organizational silence is also a negative situation where communication breaks occur within the organization. The purpose of this study is presenting the effect of positive psychological capital on organizational silence and employee performance. For this purpose, a research was conducted on 427 private sectors employee in Balıkesir. According to the results, there is significant relationship between positive psychological capital and organizational silence and employee performance. According to research results, the increase in level of positive psychological capital affects employees performance in the positive direction. While the increase in the level of positive psychological capital negatively affects acquiescent silence and defensive silence, it positively affects the pro-social silence.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler