Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 93
 İndirme 65
12-14 Yaş Badmi̇nton Sporcularinin Spora Katilim Moti̇vasyonlarinin İ̇ncelenmesi̇
2019
Yazar:  
Özet:

BBu çalışma 12-14 yaş badminton sporcularının, farklı değişkenlere (yaş, cinsiyet, müsabaka illeri) göre spora katılım motivasyonlarını incelemek amacı ile yapılmıştır. Bu çalışmadaki örneklem grubu, 2018 yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Müsabakaların yapıldığı Çorum, Malatya, Bursa ve Konya illerine gelen 365 (Kadın: 200, Erkek: 165) badminton sporcusundan oluşmaktadır. Araştırmada sporcuların katılım motivasyonları Gill ve ark., (1983) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Çelebi (1993) tarafından yapılmış olan (Akt: Bayar, 2010) ‘‘Katılım Motivasyonu Anketi’’ kullanılarak belirlenmiştir. Söz konusu ölçeğin bu çalışmada güvenirlik katsayısı α = 0,84 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada verilerin analizi SPSS 25 istatistik paket bilgisayar programıyla yapılmış olup örneklem grubunu tanımlamak amacıyla tanımlayıcı istatistik değerleri dikkate alınmıştır. Spora katılım motivasyonları incelendiğinde ‘‘Başarı/Statü, Fiziksel Uygunluk, Arkadaşlık, Eğlence ve Beceri Gelişimi’’ alt boyutlarında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken (p<0,05) ‘‘Takım Üyeliği, Yarışma ve Hareket’’ alt boyutlarında ise cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Yaş bakımından spora katılım motivasyonları incelendiğinde yine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Badminton sporcularının spora katılım motivasyonlarını etkileyen faktörlerin cinsiyet değişkenine göre ‘‘Başarı/Statü, Fiziksel Uygunluk, Arkadaşlık, Eğlence ve Beceri Gelişimi’’ alt boyutları istatistiki olarak anlamlı iken (p<0,05) yaş gruplarına göre tüm alt boyutlarda anlamsız bulunmuştur (p>0,05). Müsabakaların yapıldıkları iller bakımından ‘‘Arkadaşlık’’ alt boyutu istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır (p<0,05).

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler