Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 101
 İndirme 31
Farklı Branşlardaki Üst Düzey Üniversiteli Sporcuların Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
2012
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı; üniversite eğitimi gören üst düzey sporcuların problem çözme becerilerinin branş, cinsiyet ve spor yılı değişkenleri bakımından incelemektir. Çalışmaya; Üniversitelerarası final müsabakalarına katılan 18 üniversiteden Voleybol, Basketbol, Hentbol, Atletizm, Yüzme ve Futsal (Salon Futbolu) branşlarından 84 bayan, 99 erkek olmak üzere toplam 183 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu” ve problem çözme becerilerini belirlemek için Heppner ve Peterson tarafından geliştirilen “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yüzde ve frekans değerleri alınarak t- testi ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) kullanılmış ve p<0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Sonuç olarak; Üst düzey üniversiteli sporcuların cinsiyet değişkenine göre PÇE puanlarında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yüzme sporu ile uğraşan erkek sporcuların problem çözme becerileri, kız sporcuların problem çözme becerilerinden yüksek bulunmuştur. Araştırmada ayrıca, sporcuların spor yılı değişkeni ve branş değişkeni ile PÇE puanları arasında ilişkiye bakılmış, anlamlı ilişki tespit edilememiştir

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler