Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
 İndirme 1
20. Yüzyıl Sözlükçülerinden Ahmed Vâhid Moran’ın A Condensed Dictionary English-turkish Adlı Sözlüğünde Erkeklere Özgü İ̇fadeler Üzerine
2022
Yazar:  
Özet:

Türk dilinin tarihi dönemlerinde Divânu Lügati’t-Türk’ten başlayarak birçok sözlük yazılmış, Tanzimat Dönemi itibariyle Batılı yöntemlerle sözlükler hazırlanmaya başlanmıştır. Batılı yöntemlerle hazırlanmış iki dilli sözlükler içerisinde, İngilizceden Türkçeye hazırlanmış sözlüklere bakıldığında, ilk olarak Sir James William Redhouse görülmektedir. Redhouse’un açtığı bu yolda, Ahmed Vâhid Moran devam etmiştir. Bu bağlamda, Ahmed Vâhid’in 1924 yılında tamamlamış olduğu A Condensed Dictionary English-Turkish adlı sözlüğü, önem arz etmektedir. Birçok malzemenin bulunması açısından zengin ve donanımlı olan bu sözlükte, “erkek” için de çeşitli ifadeler yer almaktadır. Bu çalışmada, İngilizceden Türkçeye hazırlanmış olan bu sözlükte, İngilizce madde başlarına karşılık olarak verilmiş “erkek”lere özgü Türkçe sözcükler, çeşitli yönlerden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

About Men’s Expressions In A Condensed Dictionary English-turkish Dictionary Of Ahmed Vâhid Moran, One Of The 20th Century Lexicographer
2022
Yazar:  
Özet:

In the historical periods of the Turkish language, many dictionaries have been written, starting with Divânu Lügati’t-Türk. As of the Tanzimat Period, dictionaries began to be prepared with Western methods. Among the bilingual dictionaries prepared by western methods, when looking at the dictionaries prepared from English to Turkish, Sir James William Redhouse is seen firstly. After Redhouse, Ahmed Vâhid Moran seems to have continued. In this respect, A Condensed Dictionary English-Turkish, completed by Ahmed Vahid in 1924, is important. This dictionary, which is rich in many aspects, also includes various expressions for “man”. In this study, Turkish words related to men, with their English equivalents, have been examined from various aspects.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler