Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 60
 İndirme 41
Bi̇li̇şi̇m Sektöründe Dönüştürücü Li̇derli̇ği̇n, Deği̇şi̇me Di̇renç ve Yeni̇li̇kçi̇li̇ğe Etki̇si̇: İ̇stanbul İ̇li̇ Örneği̇
2018
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

İletişim, lojistik, ticari ve finansal alanda gün geçtikçe artan olanaklar, işletmeleri dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir firma ile rekabet etmek durumunda bırakabilir. Bu durum işletmeler açısından avantaj gibi görünse de bazı durumlarda dezavantaja dönüşebilir. Özellikle yalnızca iç pazarda faaliyet gösteren firmalar küresel rakipleri tarafından zorlayıcı rekabet ortamları ile yüzleşmek durumunda bırakılabilirler. Günümüz örgütlerinde yenilikçilik anlayışı rekabet avantajı sağlama yönünden oldukça önemlidir. Bilişim sektörü gibi yenilikçiliğin günbegün öne çıktığı sektörlerde rekabet avantajı sağlamak için işletme yapılarının buna uyumlu olması önemlidir. Bilişim örgütlerinde dönüştürücü liderin örgütü ileriye taşırken ortaya koyacağı faaliyetler de bu süreçte paralellik göstermektedir. Ancak örgütsel yapı içerisinde görev alan çalışanların bu değişime karşı göstereceği direnç örgüt içerisinde sorun haline dönüşebilir. Olası kaos ortamı içerisinde mevcut işletmenin süreci doğru yönetebilmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmada; günümüz örgütlerinde değişime uyum, inovasyon algısı ve liderlik tarzının öneminden hareketle, bilişim sektöründe çalışan yöneticilerin dönüştürücü liderlik özellikleri ile değişime direnç ve inovasyon algıları arasındaki ilişki ve bu kavramların birbirlerini nasıl etkilediği incelenmiştir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır. Araştırmada İstanbul ilinde bilişim sektöründe görev yapan 288 yöneticiye elektronik ortamda anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında yöneticilerin dönüştürücü liderliğin, değişime direnç ile anlamlı ve negatif, yenilikçilik ile anlamlı ve pozitif bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler