Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 63
 İndirme 43
İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2018
Yazar:  
Özet:

Amaç: Bu araştırmada, 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce konuşma kaygı düzeylerini ortaya çıkaracak “İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği”nin teknik özelliklerinin (geçerlik ve güvenirlik) belirlenmesi amaçlanmıştır.   Yöntem: Araştırma betimsel türde bir araştırmadır. Araştırma kapsamında, 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce konuşma kaygılarını belirleyecek bir ölçek geliştirilerek deneme uygulaması yapılması ve ölçeğin teknik özelliklerinin (geçerlik ve güvenirlik) betimlenmesi esas alınmıştır. Ölçek geliştirme çalışması toplamda iki grup ile yürütülmüştür. Bunlar: “Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Hesaplama Grubu” ve “Doğrulayıcı Faktör Analizi Grubu”dur. Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Hesaplama Grubu” araştırmada “İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği”nin teknik özelliklerinden yapı geçerliği ve güvenirliğini belirlemek amacıyla toplam 372 yedinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Geliştirilen “İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği”nin belirlenen yapısının (açıklayıcı faktör analizi sonucunda) doğrulanıp doğrulanmadığının belirlenmesi için oluşturulan “Doğrulayıcı Faktör Analizi Grubu” ise toplam 402 yedinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.   Bulgular: İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin geçerliğini ve güvenirliğini belirleyebilmek için Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) test, Bartlett Sphericity test, varimax eksen dördürmesi (rotation), Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, doğrulayıcı faktör analizi gibi teknikler kullanılmıştır. Analizler sonucunda, ölçeğin 16 maddeden ve iki faktörden oluşan bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Araştırma, "İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği"nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Ölçekte yer alan maddeleri madde–toplam korelasyonları 0.387 ile 0.794 arasında değişmektedir. Varimax eksen döndürmesi işlemi sonucunda oluşan iki faktörün öğrencilerin konuşma becerilerine ilişkin kaygı düzeyini belirleme değişkeninde açıkladığı varyans  % 67’dir. Bu değer sosyal bilimlerde ölçek geliştirme çalışmalarında kabul edilir düzeyin üzerinde bir değerdi.   Sonuçlar ve Öneriler: İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin, İngilizce konuşma becerilerine yönelik diğer veri toplama araçlarıyla birlikte kullanılması ve elde edilen verilerin bir arada yorumlanması hem çalışmanın gücünün artması hem de İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin gelişim sürecine katkı sağlaması bakımından önerilir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler