Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 128
 İndirme 64
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomik Büyüme ve Dışa Açıklık İ̇lişkisi: Balkan Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz
2018
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma, Balkan Ülkelerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ekonomik büyüme ve dışa açıklık arasındaki nedensellik ilişkilerini, yatay-kesit bağımlılığı dikkate alan ikinci nesil panel veri yöntemleri kullanarak 1996-2017 dönemi için araştırmaktadır. Yatay kesit bağımlılık ve eğim katsayıları homojenlik test sonuçlarına göre model yatay kesit bağımlıdır ve hesaplanacak eğim katsayıları heterojendir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri, yatay kesit bağımlılığı dikkate alan ve ülke bazlı sonuçlar elde etmeye olanak sağlayan Konya 2006 panel nedensellik modeliyle incelenmiştir. Analiz sonuçları şu şekilde özetlenebilir: i Doğrudan yabancı yatırımlar ve gelir arasında zayıf bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. ii Dışa açıklık ve gelir arasında zayıf bir nedensellik ilişkisi mevcuttur

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler