Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 59
 İndirme 12
Elit Yüzme Sporcularının Egzersiz Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi
2020
Yazar:  
Özet:

Araştırmada elit yüzme sporcularının egzersiz bağımlılığı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya lisansı olan sporcular katılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye Yüzme Federasyonu’nda aktif durumda olan 82 kadın, 55 erkek, toplamda 137 elit sporcudan oluşmaktadır. Araştırmada ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ ve Demir, Hazar ve Cicioğlu (2018) tarafından geliştirilen ‘’Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği’’ veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada sporcuların yaşı ile bireysel-sosyal ihtiyaçların ertelenmesi ve çatışma alt boyutu arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların yüzme stilleri ile egzersiz bağımlılığı düzeyleri arasındaki farklılık incelendiğinde sırt üstü yüzen katılımcıların serbest ve kurbağalama yüzen katılımcılara oranla egzersiz bağımlılığı puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, spor yaşı ve egzersiz yapma sıklığı ile egzersiz bağımlılığı alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Araştırmada elit yüzme sporcularının egzersiz bağımlılığı düzeylerinin bağımlı grupta yer aldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler