Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 2
 İndirme 1
Ankara İli Kimyon (cuminum Cyminum L.) Tarlalarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti
2020
Dergi:  
Türkiye Herboloji Dergisi
Yazar:  
Özet:

Kimyon ülkemizde beslenme ve tıbbi amaçlarla yetiştiriciliği yapılan ve önemli ihracat geliri elde edilen bir kültür bitkisidir. Ülkemizde kimyon yetiştiriciliği 10 ilde yapılmakla birlikte, Ankara kimyon üretim miktarı olarak birinci sırada yer almaktadır. Kimyon yetiştiriciliği ağırlıklı olarak Ankara ilinin 5 ilçesinde yapılmaktadır. Bu çalışmada, Ankara ilinde kimyon yetiştiriciliği yapılan Bala, Gölbaşı, Haymana, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde kimyon tarlalarının yabancı ot florasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak bu ilçelerde 21 alanda sürvey gerçekleştirilmiştir. Örnekleme alanının büyüklüğüne göre 0,25 m2lik çerçeve kullanılarak en az 4 m2de sayımlar yapılmıştır. Çerçeve içerisinde bulunan yabancı otlar sayılmış, yabancı otların rastlanma sıklığı ve yoğunlukları hesaplanmıştır. Yapılan sürvey çalışması sonucunda 19 familyaya ait 46 farklı yabancı ot türü tespit edilmiştir. Türlerin çoğunlukla Amaranthaceae (1 tür), Asteraceae (10 tür), Poaceae (9 tür), Apiaceae (3 tür), Brassicaeae (3 tür) Polygonaceae (3 tür) ve Chenopodiaceae (2 tür) familyalarına ait oldukları belirlenmiştir. Yapılan sürveyde en fazla Avena fatua L. (Yabani yulaf), Convolvulus arvensis L. (Tarla sarmaşığı), Centaurea depressa L. (Gökbaş), Reseda lutea L. (Muhabbet çiçeği), Triticum aestivum L. (Kendigelen buğday)’a rastlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Exploration Of Foreign Herbs Found In The Fields Of Cuminum Cyminum L.
2020
Yazar:  
Özet:

Chemistry is a culture plant that is cultivated for nutritional and medical purposes in our country and has a significant export income. Although chemical farming in our country is done in 10 provinces, Ankara is ranked first as the quantity of chemical production. The chemical cultivation is mainly carried out in the 5 districts of Ankara. In this study, the aim is to determine the foreign herb flora of the kimion fields in the provinces of Bala, Gölbaşı, Haymana, Polatlı and Shereflikoçhisar. In accordance with this objective, 21 districts have been carried out. According to the size of the sample area, calculations were made at least 4 m2 using a frame of 0.25 m2. External herbs within the frame are counted, the frequency and intensity of foreign herbs are calculated. According to the study, 46 species of foreign herbs from 19 families have been identified. The species are found to belong mostly to the families of Amaranthaceae (1 species), Asteraceae (10 species), Poaceae (9 species), Apiaceae (3 species), Brassicaeae (3 species) Polygonaceae (3 species) and Chenopodiaceae (2 species). Most of the survives were found in Avena fatua L. (Wild Yulaf), Convolvulus arvensis L. (Tarla Straw), Centaurea depressa L. (Gökbaş), Reseda lutea L. (Muhabbet Flower), Triticum aestivum L. (Kendigelen grain).

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler