Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 19
N-11 Ülkelerinde Politik İstikrarın Çevresel Bozulma Üzerindeki Etkisi
2021
Dergi:  
Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Politik istikrar günümüzde ekonomik gelişmenin ayrılmaz unsurlarından birisidir. Demokratik sistemlerde karar alma sürecinde özel çıkar gruplarının varlığı politik istikrarı yakından etkileyerek kaynak dağılımını ve kamusal politikaların verimliliğini etkilemektedir. Kamusal politikaların etkilediği alanların başında çevre düzenlemeleri gelmektedir. Bunun yanında gelişme sürecinde toplumların yaşam standardının iyileştirilmesi bağlamında çevre kalitesinin artırılmasına yönelik talepleri de artış göstermektedir. Bu noktada çevresel kaliteyle kurumsal kalite göstergelerinden politik istikrar ilişkisi ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 2000-2015 dönemi verileri kullanılarak N-11 ülkelerinde (Bangladeş, Mısır, Endonezya, Iran, Güney Kore, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Türkiye ve Vietnam) politik istikrarın çevresel bozulmaya etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular, politik istikrar arttıkça çevresel bozulmanın azaldığını göstermektedir. Buna göre politik istikrar çevre kalitesini iyileştirmektedir. Ayrıca ekonomik büyüme, çevresel bozulmayı olumlu etkilerken yenilebilir enerji tüketimi, çevresel bozulmayı olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler:

N-11 Ülkeleri̇nde Poli̇ti̇k İsti̇krarin Çevresel Bozulma Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇
2021
Yazar:  
Özet:

Political stability is an integral element of economic development today. In democratic systems, the presence of private interest groups in the decision-making process affects the distribution of resources and the efficiency of public policies, influencing the political stability. In the fields that are affected by public policies, environmental regulations come. In addition, the demand for improving the quality of the environment in the context of improving the living standards of communities is also increasing in the development process. At this point, the relationship between environmental quality and corporate quality indicators gain a distinct importance. This study, using data from the 2000-2015 period, examined the impact of political stability on environmental deterioration in N-11 countries (Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, South Korea, Mexico, Nigeria, Pakistan, the Philippines, Turkey and Vietnam). The findings show that as political stability increases, environmental disruption decreases. Political stability improves environmental quality. Economic growth also has a positive impact on environmental degradation while renewable energy consumption has a negative impact on environmental degradation.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 236
Atıf : 2.293
2022 Impact/Etki : 0.875
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
17/509

Akademik Yaklaşımlar Dergisi